Catalogus van etiketten, labels en classificaties

Bij het verzamelen en weergeven van de informatie in deze catalogus is het Keurmerkinstituut zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Een garantie op juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie kan echter niet worden gegeven. Suggesties voor verbetering en aanvulling zijn welkom.

Raadpleeg ook de catalogus van keurmerken en erkenningen. Meer informatie over consumenteninformatiesystemen is te vinden in afzonderlijke verhandelingen over aankoopinformatie en keurmerken voor consumenten.

Autozitjes-label (E1, E2, E3 of E4)

Keurmerk met classificatie van autozitjes voor kinderen. Meer informatie: autostoeltjes.veiligheid.nl

Batterijen, afmetingen
nl.wikipedia.org geeft uitleg over de verschillende codes voor de afmetingen van batterijen.

Cosmetica
De Nederlandse Cosmetica Vereniging (www.ncv-cosmetica.nl) geeft uitleg over de etikettering van cosmetica.

Dekbed Informatie Systeem
Etiket met tien punten die bepalend zijn voor de keuze van het juiste dekbed. Meer informatie: www.dekbedinfo.nl

Energielabels
De website www.energielabel.nl geeft overzichtsinformatie over diverse energielabels, o.a. voor apparaten, auto's en woningen.

Gevarensymbolen
Raadpleeg Wikipedia => Gevaarsymbool. De website van de overheid (www.rijksoverheid.nl) geeft actuele informatie over klein chemisch afval (zoek op Klein chemisch afval).

Hotelclassificatie
Nederlandse Hotel Classificatie (sterrenaanduiding) van het Bedrijfschap Horeca en Catering (www.hotelsterren.nl). De website van de ANWB bevat een uitgebreide beschrijving van de hotelclassificaties in binnen- en buitenland (www.anwb.nl); zoek op 'classificatie'.

Kampeer- en bungalowbedrijven, classificatie van
De classificaties van kampeer- en bungalowbedrijven worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Classificatie Kampeer- en Bungalowbedrijven, Postbus 93008, 2509 AA 's-Gravenhage.

Kijkwijzer
Classificatie van films, video's, tv-programma's en computerspellen (www.kijkwijzer.nl).

Manege-classificatie
Sterrensysteem voor de kwaliteit van paardrijscholen, beheerd door de Federatie Nederlandse Rijscholen (www.fnrs.nl).

Meubelstoffen, Kwaliteits Informatie (KIM)
Classificatiesysteem voor de kwaliteit van meubelstoffen. De stoffen worden ingedeeld in vijf klassen van slijtweerstand, en de lichtechtheid van de stof wordt vermeld. Daarnaast geeft het label informatie over reiniging en onderhoud.

Green Key
Aanduiding voor de mate waarin recreatieondernemingen (campings e.d.) en horecabedrijven milieubewust worden geëxploiteerd; de niveau's zijn brons, zilver en goud. Beheerd door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (www.greenkey.nl).

Product Informatie Tapijt
Symbolen voor het aanbevolen gebruik van vloerbedekking (www.kieswijzervoortapijt.nl).

Slotencertificaat
Classificatie voor de inbraakwerenheid van hang- en sluitwerk: met 1 ster is het minstens 3 minuten bestand tegen inbreker, met 2 sterren 5 minuten, en met 3 sterren 10 minuten. Uitgegeven en beheerd door Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (www.skg.nl).

Textiel-etiket
Symbolen voor aanbevolen onderhoud van textiel, zie o.a. www.care-labelling.co.uk.

Was- en reinigingsmiddelen, etikettering
De website (www.isditproductveilig.nl) geeft uitleg over de etikettering van was- en reinigingsmiddelen, inclusief de gevarensymbolen. 

Maatsystemen voor kleding en schoeisel

Op de website van Klingel (www.klingel.nl/hulp-en-advies/) staan verschillende maatsystemen voor kleding en schoeisel. Zie ook de site www.kledingmaten.net

Overige informatiesystemen

Onderstaand zijn een aantal verwijzingen naar overige informatiesystemen (incl. levensmiddelen en buitenland) in de consumentenmarkt vermeld; hierbij is geen volledigheid nagestreefd.

Duitse informatiesystemen
Diverse vormen van productinformatie in Duitsland worden beschreven op de website www.label-online.de.

E-nummers, e-teken, houdbaarheidsdatum, e.d.
Diverse vormen van productinformatie op levensmiddelen worden uitgelegd op de website www.food-info.net.

Heraldiek
De website www.heraldischedatabank.nl/databank bevat een database met heraldische afbeeldingen.

Textielvezels, benamingen
De Belgische vereniging voor de etikettering van textielwaren publiceert een tabel met de benamingen van vezels in verschillende talen (www.etitex.be).

Voedingswaardewijzer
Voedingswaardedeclaratie voor levensmiddelen. Het bureau van de Stichting Beheer Voedingswaardewijzer is ondergebracht bij het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl). Dit centrum geeft ook een brochure uit over de etikettering van levensmiddelen.