Certificaten Welzijn

Ga naar interactieve certficatenpagina

Ambulante Hulpverlening Maatschappelijke Werk voor mensen die (tijdelijk) zelf hun problemen niet kunnen oplossen

 • Organisatie: AHMW
 • Plaats: Maastricht
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding en begeleid wonen voor zorgbehoeftige, volwassen cliënten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel

 • Organisatie: Aubisque B.V.
 • Plaats: Nieuwleusen
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

gezinstherapie, relatietherapie, opvoedondersteuning, organisatorische en inhoudelijke ondersteuning aan gezinshuizen(inclusief matching en plaatsing van jeugdigen)

 • Organisatie: Bij Elkaar
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische, verslavings- en psychosociale problematiek (outreachende hulpverlening)

 • Organisatie: CarePower B.V.
 • Plaats: Geldrop
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Beschermde woonvorm voor jongeren vanaf 14 jaar

 • Organisatie: Daelhuys B.V.
 • Plaats: Valkenburg
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

beschermd wonen

 • Organisatie: De Zorgtafel BV
 • Plaats: Velsen
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

het begeleiden van 18+ jongeren in een beschermd wonen huis

 • Organisatie: Gezinshuis Zandroos
 • Plaats: Wijchen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

individuele ambulante begeleiding van volwassenen en jeugdigen

 • Organisatie: Haeck WorX BV
 • Plaats: Ede
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagbesteding en ambulante begeleiding aan mensen met een sociale en/of emotionele beperking

 • Organisatie: HartRaad werken aan groei
 • Plaats: Vaassen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

het bieden van begeleiding, advisering en training aan jongvolwassenen

 • Organisatie: Jongeren Company VOF
 • Plaats: Kootwijkerbroek
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

het opvoeden van uithuisgeplaatste jeugdigen in een gezinshuis

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: MEE Amstel en Zaan
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

MEE-organisaties: het verlenen van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking, het geven van trainingen en uitvoeren van projecten die een relatie hebben met de doelgroep. (certificaat ingetrokken op eigen verzoek per 15-01-2019)

 • Organisatie: MEE Samen, Stichting MEE Veluwe en MEE IJsseloevers
 • Plaats: Apeldoorn
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

gemengde opvang/dagbesteding aan kwetsbare kinderen/jongeren

 • Organisatie: Pretpalet
 • Plaats: Ede
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

- ambulante begeleiding Wmo - begeleidend wonen en dagbesteding - pedagogische-en opvoedondersteuning

 • Organisatie: Probe consultancy
 • Plaats: Maastricht
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Begeleiding van jongeren in leren, werken en persoonlijke ontwikkeling (o.a. wonen) gericht op participatie en ontwikkeling.

 • Organisatie: Stichting Buitengewoon Leren en Werken - Prins Heerlijk
 • Plaats: Tilburg
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

begeleiding en ondersteuning van burgers met het doel dat zij meer deel uit gaan maken van de samenleving

 • Organisatie: Stichting Caleidoz
 • Plaats: Zevenaar
 • Criteria: HKZ SCW / WO (2015)

dagbesteding volwassenen en begeleiding/ behandeling jeugd

 • Organisatie: Stichting 'De Enghoeve'
 • Plaats: Uitwijk
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Organisatie: Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: Certificatieschema jb/jr 2.0 (2017)

crisisinterventie

 • Organisatie: Stichting Jeugdbescherming West
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor mensen die als gevolg van hun ervaringen, levensloop en/of hun persoonlijkheidsstructuur het tijdelijk of langdurig niet redden zelfstandig te functioneren binnen onze maatschappij

 • Organisatie: Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en omgeving
 • Plaats: Helmond
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE De Meent Groep
 • Plaats: ‘s-Hertogenbosch
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE Rotterdam Rijnmond
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het actief bijdragen aan het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking door het bieden van cliëntondersteuning en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

sociaalwerk; ondersteuning van kwetsbare individuen en sociale netwerken om regie op het eigen leven te versterken en meedoen in de samenleving mogelijk te maken en het leveren van expertise aan wijk- en/of gebiedsteams

 • Organisatie: Stichting MEE Wering
 • Plaats: Alkmaar
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van cliëntondersteuning aan mensen met een beperking en het inbrengen van professionals in gemeentelijke wijkteams

 • Organisatie: Stichting MEE Zuid-Limburg
 • Plaats: Heerlen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

het bieden van ondersteuning aan cliënten ter versterking van hun psychosociale competenties door basisteams Jeugd en Gezin (certificaat ingetrokken op eigen verzoek per 1-09-2019)

 • Organisatie: Stichting ONS Welzijn
 • Plaats: Oss
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Het bieden van Maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan mensen die problemen hebben op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren.

 • Organisatie: Stichting Partners in Welzijn
 • Plaats: Geleen
 • Criteria: HKZ Maatsch. hulp- en dienstverlening (2015)

sociaal cultureel werk, spelinlopen, speeltuinwerk en bijdrage aan PPO

 • Organisatie: Stichting Spin
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ SCW / WO (2015)

Verlenen van hulp en ondersteuning aan mantelzorgers en aan cliënten zonder mantelzorgers, en het bieden van een netwerk van zorg en welzijn

 • Organisatie: Stichting Steunpunt Mantelzorg
 • Plaats: Maastricht
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

maatschappelijke ondersteuning aan jongeren, volwassenen en senioren in de gemeente Montferland

 • Organisatie: Stichting Welcom
 • Plaats: Didam
 • Criteria: HKZ SCW / WO (2015)

het bieden van zorggerelateerde activiteiten, preventie, informele zorg, maatjesprojecten en welzijnsactviteiten aan ouderen

 • Organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: HKZ SCW / WO (2015)

het bieden van zorggerelateerde activiteiten, preventie, informele zorg, maatjesprojecten en welzijnsactviteiten aan ouderen

 • Organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: Roze Loper (2017)

het bieden van ondersteuning, diensten, producten en activiteiten aan mensen om hen zo lang mogelijk en volwaardig mee te kunnen laten draaien in de samenleving

 • Organisatie: Stichting Wonen Plus Welzijn
 • Plaats: Schagen
 • Criteria: HKZ SCW / WO (2015)

het bieden van service aan zzp'ers in de zorg en zorgvragers

 • Organisatie: U Staat Centraal B.V.
 • Plaats: Voorschoten
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

ambulante begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen

 • Organisatie: ‪UZOZ‬ V.O.F.
 • Plaats: Zwolle‬
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

maatschappelijke hulp- en dienstverlening, het bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen

 • Organisatie: Veni Etinam V.O.F.
 • Plaats: Veendam
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

begeleid wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding voor mensen met psychiatrische problematiek in combinatie met verslaving en/of verstandelijke beperking en veteranen

 • Organisatie: Zorggroep Perspectief B.V.
 • Plaats: Assen
 • Criteria: HKZ Maatsch. & vrouwenopvang (2015)

Blog Overig

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen