Certificaten Zorg

Ga naar interactieve certficatenpagina

ondersteuning, begeleiding en dagbehandeling aan kinderen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsachterstand

 • Organisatie: ABA Huis
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

ambulante begeleiding, woonbegeleiding, behandeling/diagnostiek

 • Organisatie: AB Het Spectrum B.V.
 • Plaats: Amersfoort
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

activiteitenbegeleiding en woonbegeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

 • Organisatie: Activisie B.V.
 • Plaats: Gouda
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: A.D.O. Thuiszorg Instelling B.V.
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleid wonen voor (jong)volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

 • Organisatie: Albero Zorggroep B.V.
 • Plaats: Angeren
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

thuiszorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg

 • Organisatie: AristoZorg B.V.
 • Plaats: Heiloo
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding van kinderen en jong volwassenen met autisme

 • Organisatie: Autismecentrum 2Play
 • Plaats: Alphen aan den Rijn
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

begeleiding van mensen met autisme

 • Organisatie: Autlook B.V.
 • Plaats: Zwolle
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Avian Thuiszorg B.V.
 • Plaats: Breda
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

thuiszorg: verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg en begeleiding

 • Organisatie: AYA Thuiszorg B.V.
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

thuiszorg: verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding

 • Organisatie: AYA Thuiszorg Tilburg
 • Plaats: Tilburg
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

wonen, dagbesteding, begeleiding voor jongeren met psychische aandoeningen en/of een verstandelijke beperking

 • Organisatie: Bernisser Handen
 • Plaats: Simonshaven
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

beschermd en begeleid wonen, ambulante woonbegeleiding en dagbesteding voor mensen met psychosociale of psychiatrische problematiek

 • Organisatie: Bestuursstichting Volksbond Streetcornerwork
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2012)

psychogeriatrische begeleiding

 • Organisatie: Beth Shamar Alzheimer Dagcentrum
 • Plaats: Groenekan
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

opvang van kinderen met autisme

 • Organisatie: Buitenhorst Rhenen B.V.
 • Plaats: Rhenen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

coaching van mensen met autistiforme of adhd-problematiek

 • Organisatie: Bureau Beckers B.V.
 • Plaats: Nijmegen
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

kraamzorg

 • Organisatie: Bureau Klasse Kraamzorg
 • Plaats: Voorburg
 • Criteria: HKZ Kraamzorg (2015)

Ambulante begeleiding, diagnostiek en behandeling aan gezinnen, kinderen en jongeren

 • Organisatie: BuroJIJ B.V.
 • Plaats: Loon op Zand
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

tandheelkunde (algemene praktijk), mondhygiëne, implantologie, tandprothetiek, parodontologie en orthodontie (niet specialistisch)

 • Organisatie: Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant
 • Plaats: Ulvenhout
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Begeleiding voor (jong)volwassenen met een vorm van autisme, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking.

 • Organisatie: Cholly
 • Plaats: Nijmegen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Basis ggz en specialistische ggz voor kinderen, jongeren en volwassenen

 • Organisatie: Cirya GGZ B.V.
 • Plaats: Dordrecht
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

hulp bij psychiatrische en psychosociale problemen, zowel ambulant als in opvanghuizen

 • Organisatie: Compass B.V.
 • Plaats: Wijchen
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

dagbesteding voor volwassenen met een beperking

 • Organisatie: Daeldersplak
 • Plaats: Drogeham
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Woon- en zorgvoorziening met 24-uurs zorg voor ouderen met dementie

 • Organisatie: De Leeuwenhof Zorg B.V.
 • Plaats: Heerhugowaard
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf

 • Organisatie: De Wilgenhoeve B.V.
 • Plaats: Hei- en Boeicop
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

persoonlijke verzorging en verpleging

 • Organisatie: De Zorgprofs WLZ B.V.
 • Plaats: Eindhoven
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

persoonlijke verzorging en verpleging

 • Organisatie: De Zorgprofs WMO B.V.
 • Plaats: Eindhoven
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

persoonlijke verzorging en verpleging

 • Organisatie: De Zorgprofs ZVW B.V.
 • Plaats: Eindhoven
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: de ZorgZaak
 • Plaats: Hoogeveen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

 • Organisatie: Dunya Zorg en Welzijn B.V.
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg

 • Organisatie: Eddee Samen B.V.
 • Plaats: Dordrecht
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg

 • Organisatie: Eddee Zorgverlening B.V.
 • Plaats: Dordrecht
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

thuiszorg: persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Elis Thuiszorg B.V.
 • Plaats: Geleen
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleiding van mensen met een psychiatrische beperking, waaronder autisme, AD(H)D en ODD in de regio Zuidoost Brabant en Midden Limburg

 • Organisatie: Face to Face thuisbegeleiding B.V.
 • Plaats: Budel
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (dagbesteding)

 • Organisatie: Felay Thuiszorg B.V.
 • Plaats: Maassluis
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

GGZ en Jeugdhulp

 • Organisatie: Flevostate B.V.
 • Plaats: Emmeloord
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Algemene en specialistische fysiotherapie

 • Organisatie: FysicX OCA Deventer B.V.
 • Plaats: Deventer
 • Criteria: HKZ Fysiotherapiepraktijken (2016)

fysiotherapie: algemene fysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie

 • Organisatie: Fysio Topfit
 • Plaats: Ter Aar
 • Criteria: HKZ Fysiotherapiepraktijken (2016)

dagbesteding, ambulante woonbegeleiding en 24 uur zorg voor cliënten met een beperking

 • Organisatie: Gaafwerk B.V.
 • Plaats: Wehl
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

Algemene en specialistische fysiotherapie

 • Organisatie: Geers Fysio B.V.
 • Plaats: Epse
 • Criteria: HKZ Fysiotherapiepraktijken (2016)

begeleiding en ondersteuning aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met psychosociale problemen

 • Organisatie: GewoonZorg v.o.f.
 • Plaats: Zwolle
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding van mensen met autisme (specialistische GGZ-zorg extramuraal)

 • Organisatie: Gezinsbegeleiding Autisme
 • Plaats: Culemborg
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

maatschappelijke hulp- en dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg

 • Organisatie: GGMD voor Doven en Slechthorenden
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

maatschappelijke hulp- en dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg

 • Organisatie: GGMD voor Doven en Slechthorenden
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: HKZ Maatsch. hulp- en dienstverlening (2015)

GGZ- psychologische behandelingen

 • Organisatie: GGZ-Reflection Haaglanden
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging

 • Organisatie: Green Star Zorg B.V.
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

begeleiding en huishoudelijke verzorging

 • Organisatie: Helping Hands B.V.
 • Plaats: Joure
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante geestelijke gezondheidszorg in Alkmaar e.o. en Amsterdam e.o.

 • Organisatie: Hersencentrum
 • Plaats: Alkmaar
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

individuele begeleiding op alle levensdomeinen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en integratieproblemen

 • Organisatie: Het Houvast B.V.
 • Plaats: Tilburg
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

kraamzorg

 • Organisatie: Het Kraamzorg Bureau B.V.
 • Plaats: Amersfoort
 • Criteria: HKZ Kraamzorg (2015)

(logeer) opvang en (groeps)begeleiding aan jongeren tot 23 jaar met een beperking

 • Organisatie: Het Wonderkind B.V.
 • Plaats: Lelystad
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding, verblijf en dagbesteding voor mensen met een beperking

 • Organisatie: Humanitas DMH
 • Plaats: Nieuwegein
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2012)

ambulante begeleiding voor volwassenen en huishoudelijke ondersteuning

 • Organisatie: Impegno Begeleiding B.V. (onderdeel van Impegno Nederland B.V.)
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

ambulante GGZ

 • Organisatie: Impegno Jeugd en Gezin B.V. en Impegno GGZ B.V.(onderdeel van Impegno Nederland B.V.)
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

intensieve ambulante begeleiding en beschermd wonen in een kleinschalige omgeving

 • Organisatie: Izeboud Beheer BV
 • Plaats: Houten
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

Specialistische woonvorm met behandeling op locatie voor Jeugdigen met ernstige psychosociale problemen

 • Organisatie: Jejujo-land
 • Plaats: Noordbeemster
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding, diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis in Flevoland e.o.

 • Organisatie: Jeugd & gezin B.V.
 • Plaats: Almere
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

fysiotherapie

 • Organisatie: Jordens Fysio en Manuele Therapie
 • Plaats: Krimpen aan de Lek
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2012)

begeleiding aan kinderen/jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek en gezinnen met opvoedvragen.

 • Organisatie: JuniorCare
 • Plaats: Tilburg
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

dagbesteding en ambulante woonbegeleiding voor mensen met psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen en/of  licht verstandelijke beperkingen

 • Organisatie: Kanz
 • Plaats: Heelweg
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante verslavingszorg

 • Organisatie: Kick your Habits B.V.
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagopvang van chronisch zieke kinderen: verpleging en persoonlijke verzorging

 • Organisatie: Kinderdagverblijf Prikkebeen
 • Plaats: Bunnik
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding van mensen met autisme en/of hun omgeving

 • Organisatie: KompAss B.V.
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

kraamzorg

 • Organisatie: Kraamburo 10.nl
 • Plaats: Berkhout
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

kraamzorg

 • Organisatie: Kraamzorg De Drie Provinciën B.V.
 • Plaats: Zevenhuizen
 • Criteria: HKZ Kraamzorg (2015)

kraamzorg en voorlichting aan (aanstaande) moeders over de verzorging van baby’s

 • Organisatie: Kraamzorg Zuidwolde Vof
 • Plaats: Zuidwolde
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

algemene fysiotherapie, manuele fysiotherapie, sportfysiotherapie

 • Organisatie: Kruijdenberg Centrum voor fysiotherapie en fysiofit
 • Plaats: Alphen aan den Rijn
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

specialistische GGZ voor volwassenen

 • Organisatie: Kühler & Trooster International Mental Health B.V.
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

kraamzorg

 • Organisatie: Little Things B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Kraamzorg (2015)

logeeropvang en dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking

 • Organisatie: Logeerhuis Út fan Hûs Vof
 • Plaats: Rinsumageest
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Madeliefje Thuiszorg BV
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

VVT: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding

 • Organisatie: Maison Thuiszorg B.V.
 • Plaats: Zaandam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleiding, huishoudelijke hulp, behandeling, verpleging en verzorging

 • Organisatie: MartiniZorg B.V.
 • Plaats: Groningen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

begeleiding, huishoudelijke zorg, dagbesteding en verpleging voor mensen met een licht verstandelijke beperking

 • Organisatie: Matthias Zorg B.V.
 • Plaats: Amersfoort
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

gespecialiseerde begeleiding van kinderen/jeugdigen (0-23 jaar) met ontwikkelingsproblematiek

 • Organisatie: Middels Hoeksche Waard Vof
 • Plaats: Numansdorp
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

jeugdzorg: ambulante begeleiding

 • Organisatie: Mindequipment
 • Plaats: Best
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

psychologische behandeling en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met lichte tot matige psychische stoornissen

 • Organisatie: Moventis Jeugd GGZ
 • Plaats: Landgraaf
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en huishoudelijke hulp

 • Organisatie: Nescare
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

Gesloten en open jeugdzorg aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe gedragsproblemen.

 • Organisatie: O.G. Heldringstichting en Ambulatorium
 • Plaats: Zetten
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

bemiddeling

 • Organisatie: Omzorg
 • Plaats: Zeist
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg, begeleiding en verblijf

 • Organisatie: Ora et Labora B.V.
 • Plaats: Oude Pekela
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante begeleiding van mensen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking

 • Organisatie: Panta Rhei Zorg BV
 • Plaats: Emmeloord
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

ambulante begeleiding/ondersteuning en dagbesteding

 • Organisatie: Parlijn Zorgorganisatie B.V.
 • Plaats: Eibergen
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

geestelijke gezondheidszorg

 • Organisatie: PEP Psychologen
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

ambulante begeleiding en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Organisatie: Perspectief GZ
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

psychosociale begeleiding

 • Organisatie: Pluskwadraat B.V.
 • Plaats: Leeuwarden
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Polder Résidence
 • Plaats: Breezand
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

kwaliteitsborging voor GGZ-professionals

 • Organisatie: Praktijk Inteam B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

jeugdhulp dyslexiezorg, basis en gespecialiseerde jeugd ggz

 • Organisatie: Praktijk Vergne B.V.
 • Plaats: Voorschoten
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

Fysiotherapie

 • Organisatie: Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie Hövels & Volmer
 • Plaats: Neede
 • Criteria: HKZ Fysiotherapiepraktijken (2016)

begeleiding en behandeling van 4- tot 30-jarigen met een ontwikkelingsstoornis

 • Organisatie: Prodeba B.V.
 • Plaats: Zoeterwoude
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

ambulante begeleiding en dagbesteding voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

 • Organisatie: RenQli
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

thuiszorg: huishoudelijke zorg en begeleiding

 • Organisatie: Royal Topzorg BV
 • Plaats: Amersfoort
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

opvang van en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden

 • Organisatie: Samenwerkingsverband Exodus Nederland
 • Plaats: Leiden
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

woonbegeleiding en ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis

 • Organisatie: Santhof
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en pleegzorg aan jeugdigen en hun gezin

 • Organisatie: Scoor Jeugdhulp
 • Plaats: Heerlen
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

Coaching en therapie (psycho-sociale zorg)

 • Organisatie: Setar
 • Plaats: Assen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagbesteding voor mensen die een plekje in de luwte nodig hebben

 • Organisatie: Stadsboerderij De Wiershoeck
 • Plaats: Groningen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Ambulante begeleiding en Fasehuis

 • Organisatie: Statera Jeugd en Gezin B.V.
 • Plaats: Zevenhuizen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante begeleiding/ondersteuning en woonbegeleiding voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

 • Organisatie: Stichting Ayudo
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging, thuiszorg

 • Organisatie: Stichting Baalderborg Groep
 • Plaats: Hardenberg
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015) | HKZ VVT (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Stichting Beatrice Care
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

VVT- begeleiding

 • Organisatie: Stichting Bee at Home
 • Plaats: Dinteloord
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Specialistische GGZ-zorg voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Organisatie: Stichting BreinPoli
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Stichting Centrum Begeleiding Zorg
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Stichting Comfort Zorg & Welzijn
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleiding van jongeren (licht verstandelijk gehandicapte en normaal begaafde jongeren met psychische en psychiatrische problematiek en gedragsproblemen) bij wonen, leren en werken

 • Organisatie: Stichting De Belvertshoeve
 • Plaats: Oisterwijk
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

activering voor mensen met een psychiatrische achtergrond d.m.v. kunstonderwijs, groepsdynamiek en vrijwilligerswerk

 • Organisatie: Stichting De Opstap
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagopvang van jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

 • Organisatie: Stichting De Oude Apotheek
 • Plaats: Hoeven
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

jeugdzorg: verblijf, crisisopvang, ambulante zorg

 • Organisatie: Stichting De Parel
 • Plaats: Bergeijk
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

wonen, werken en andere vormen van dagbesteding en ambulante zorg voor mensen met een beperking

 • Organisatie: Stichting De Zijlen
 • Plaats: Tolbert
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

dagbesteding en wonen

 • Organisatie: Stichting D.W.R.P.
 • Plaats: Aalsmeer
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

geestelijke gezondheidszorg

 • Organisatie: Stichting EBC
 • Plaats: Houten
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek

 • Organisatie: Stichting Eduzon
 • Plaats: Wolvega
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

workshops en muzieklessen voor mensen met een psychiatrische of maatschappelijke kwetsbaarheid

 • Organisatie: Stichting Eiwerk
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen of een niet aangeboren handicap

 • Organisatie: Stichting Enzo
 • Plaats: Zaandam
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

integrale, intramurale en ambulante ondersteuning van kwetsbare mensen, met name (ex-) gedetineerden. Preventie en voorlichting gericht op jongvolwassenen.

 • Organisatie: Stichting Exodus Zuid-Holland
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

basis GGZ: ontwikkeling van jongeren

 • Organisatie: Stichting Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling
 • Plaats: Haarlem
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante behandeling bij psychische en psychiatrische problematiek

 • Organisatie: Stichting GGz Praktijk
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

begeleiding en behandeling aan huis of op locatie voor mensen met een beperking en/of hersenletsel bij wonen, werken / dagbesteding, leren of vrijetijdsbesteding

 • Organisatie: Stichting Gors
 • Plaats: Goes
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

naschoolse dagbesteding voor kinderen met een beperking

 • Organisatie: Stichting Happy2Move
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

ambulante begeleiding en wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Organisatie: Stichting Het Lichtpunt
 • Plaats: Katwijk ZH
 • Criteria: ISO 9001 (2015) en kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2017- 2022).

ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking

 • Organisatie: Stichting Het Raamwerk
 • Plaats: Noordwijkerhout
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015

verpleging en verzorging, begeleiding zowel intra- als extramuraal (WLZ en ZVW)

 • Organisatie: Stichting Humanitas
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 & kwaliteitskader Wijkverpleging 2018

begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

 • Organisatie: Stichting IBASS
 • Plaats: Ede
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling

 • Organisatie: Stichting Johannahuis
 • Plaats: Wassenaar
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

Ambulante begeleiding jeugd en volwassenen, thuiszorg V&V, woonbegeleiding VG & dagbesteding ouderen

 • Organisatie: Stichting Katharina Kasper
 • Plaats: Schinveld
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

begeleiding, ondersteuning en verblijf van residentiële jongeren tot 18 jaar

 • Organisatie: Stichting Kind aan Huis
 • Plaats: Ellecom
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

kraamzorg thuis voor kraamgezinnen in de regio Rijnmond

 • Organisatie: Stichting Kraamzorg de Eilanden
 • Plaats: Hellevoetsluis
 • Criteria: HKZ Kraamzorg (2015)

jeugdzorg voor kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking

 • Organisatie: Stichting Lijn5
 • Plaats: Utrecht
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

behandeling, begeleiding en beschermd wonen voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg

 • Organisatie: Stichting met ggz
 • Plaats: Roermond
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

24-uurszorg, dagbesteding en begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een beperking

 • Organisatie: Stichting MIES
 • Plaats: Wormerveer
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

ambulante begeleiding en dagbesteding voor (jong)volwassenen met een beperking (certificaat ingetrokken op eigen verzoek per 19-06-2019)

 • Organisatie: Stichting Oase
 • Plaats: Hoensbroek
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

ambulante begeleiding en dagbesteding voor (jong)volwassenen met een beperking (certificaat ingetrokken op eigen verzoek per 19-06-2019)

 • Organisatie: Stichting Oase
 • Plaats: Hoensbroek
 • Criteria: Handleiding De MVO-Wijzer voor Gebruikers (3.1)

gehandicaptenzorg

 • Organisatie: Stichting Profila Zorg
 • Plaats: Houten
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

zorg, dagbesteding, behandeling en thuisondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Organisatie: Stichting Severinus
 • Plaats: Veldhoven
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging

 • Organisatie: Stichting Shiva Zorg
 • Plaats: Nieuw Vennep
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

wonen, begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking

 • Organisatie: Stichting SIG
 • Plaats: Beverwijk
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

jeugdzorg & gesloten jeugdzorg

 • Organisatie: Stichting Spirit
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ-norm Zorg & Welzijn (2018)

ondersteuning van mensen met een beperking door verblijf, dagbesteding, behandeling, logeren en ambulante zorg

 • Organisatie: Stichting SWZ
 • Plaats: Son
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Stichting Thuiszorg De ZorgSter
 • Plaats: Rijswijk
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

jeugdzorg en jeugd-GGZ

 • Organisatie: Stichting ‘t Kabouterhuis
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling

 • Organisatie: Stichting Topaz
 • Plaats: Leiden
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

wonen, dagbesteding en behandeling voor mensen met een beperking

 • Organisatie: Stichting Vanboeijen
 • Plaats: Assen
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

basis ggz en specialistische ggz voor volwassenen

 • Organisatie: Stichting Vitaalpunt
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

dagbesteding en ambulante zorg: mensen met beperking

 • Organisatie: Stichting Werken Metzorg
 • Plaats: Groningen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

Ambulante hulpverlening, jeugdhulp-verlening en specialistische jeugdhulpverlening.

 • Organisatie: Stichting Wij - Landelijke expertise centrum transculturele hulpverlening
 • Plaats: Arnhem
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

zorg en ondersteuning aan verstandelijk gehandicapten, met name bij wonen (per 28-02-2020 vrijwillig ingetrokken)

 • Organisatie: Stichting WonenPlus
 • Plaats: Sittard Geleen
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap

 • Organisatie: Stichting Ygdrasil
 • Plaats: Wijhe
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

ambulante begeleiding/ondersteuning, behandeling, dagbesteding, verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Organisatie: Stichting Zideris
 • Plaats: Rhenen
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf, behandeling en GRZ

 • Organisatie: Stichting Zorggroep Noorderboog
 • Plaats: Meppel
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling

 • Organisatie: Stichting Zorggroep Ter Weel
 • Plaats: Goes
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleid wonen, ambulante begeleiding en gezinsondersteuning

 • Organisatie: Stichting ZorgTendens
 • Plaats: Deventer
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante begeleiding, therapie en verblijf (logeren) voor thuiswonende cliënten met een beperking

 • Organisatie: Stichting Zuidwester
 • Plaats: Middelharnis
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

 • Organisatie: St. Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg
 • Plaats: Herten/Roermond
 • Criteria: HKZ Gehandicaptenzorg (2015)

thuiszorg: huishoudelijke zorg en begeleiding

 • Organisatie: Sude Zorg BV
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: ISO 9001 (2015)

thuiszorg: persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en verpleging

 • Organisatie: Su International Zorg B.V.
 • Plaats: Apeldoorn
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

GGZ: ambulante psychiatrie

 • Organisatie: Synthese iGGz
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking

 • Organisatie: Talent Dagbesteding
 • Plaats: Steendam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

tandheelkundige zorg: mondhygiëne, implantologie, tandprothetiek, paradontologie en orthodontie (niet specialistisch)

 • Organisatie: TC Wognum
 • Plaats: Wognum
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

GGZ: verslavingszorg

 • Organisatie: The Home Clinic B.V.
 • Plaats: Weesp
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en dagactiviteiten

 • Organisatie: THUIS met zorg Zaanstreek BV
 • Plaats: Zaandam
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

thuiszorg: huishoudelijk zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Thuiszorg De GeZusters B.V.
 • Plaats: Hoevelaken
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

huishoudelijke verzorging, verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en beschermd wonen

 • Organisatie: Thuiszorg Samen Verder B.V.
 • Plaats: Helmond
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

gezinshuis, verblijf inclusief begeleiding en ambulante begeleiding voor jongeren van 13 t/m circa 23 jaar

 • Organisatie: TiCuro Vof
 • Plaats: Bennekom
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

specialistische GGZ-zorg: ambulante verslavingszorg

 • Organisatie: Trubendorffer
 • Plaats: Amsterdam
 • Criteria: HKZ Geestelijke gezondheidszorg (2015)

dagbesteding, Ondersteunende thuisbegeleiding en Beschermd Wonen

 • Organisatie: Uniek Talent B.V.
 • Plaats: Heerenveen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

ambulante hulpverlening aan jongeren, volwassenen en multiprobleem gezinnen met een achterstand en/of problemen op een of meerdere levensgebieden

 • Organisatie: Unlimited
 • Plaats: Groningen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

het bieden van intensieve kindzorg in een verpleegkundig kinderzorghuis aan chronisch en acuut zieke kinderen

 • Organisatie: Villa Vivre B.V.
 • Plaats: Goirle
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

het bieden van zorg aan chronisch en acuut zieke kinderen en hun gezin

 • Organisatie: Vivre Kinderthuiszorg B.V.
 • Plaats: Goirle
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

thuiszorg: verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp

 • Organisatie: Wad!Zorg
 • Plaats: West- Terschelling
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

specialistische coaching en training voor jongeren t/m 23 jaar

 • Organisatie: Westcoaching B.V.
 • Plaats: Rijswijk
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

gezinshuis, woonbegeleiding en tienermoederhuis

 • Organisatie: WilmaHuis V.O.F.
 • Plaats: Zoetermeer
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

GGZ: 24 uurs begeleiding

 • Organisatie: Woonvoorziening “Doorstart”
 • Plaats: Warfstermolen
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: WoonZorg Initiatief Leiderdorp BV
 • Plaats: Leiderdorp
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

behandeling van jongeren met gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking

 • Organisatie: Xperanza Nederland B.V.
 • Plaats: Leek
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

psychosociale- en pedagogische hulpverlening

 • Organisatie: Yvonne Medema psychosociale- en pedagogische hulpverlening
 • Plaats: Dokkum
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: ZAB
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

Ambulante Jeugdzorg (gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en jongerencoaching)

 • Organisatie: ZAB Zorg B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: ZAB Zorg B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

Ambulante Jeugdzorg (gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en jongerencoaching)

 • Organisatie: Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V.
 • Plaats: Den Haag
 • Criteria: HKZ Jeugdzorg (2015)

Begeleiding, groepsbegeleiding, individuele begeleiding en tijdelijk verblijf voor kinderen en jongvolwassenen 5-25 jaar met psychiatrische problematiek

 • Organisatie: Zorgafdeling 'De Stal'
 • Plaats: Eemnes
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

dagbesteding, ambulante begeleiding en werktraining voor mensen met psychische problemen

 • Organisatie: Zorgboerderij de Lakenvelder
 • Plaats: Kollumerzwaag
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp

 • Organisatie: Zorgbureau Daadkracht BV
 • Plaats: Zoetermeer
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

 • Organisatie: ZorgFamilie B.V.
 • Plaats: Rotterdam
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

begeleiding van mensen met een psychiatrische beperking

 • Organisatie: Zorggroep Soeverein B.V.
 • Plaats: Leiderdorp
 • Criteria: HKZ Kleine Organisaties (2010)

kraamzorg

 • Organisatie: Zorg in het kwadraat
 • Plaats: Sprang-Capelle
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

thuiszorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en begeleiding

 • Organisatie: Zorg Intens B.V.
 • Plaats: Drachten
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

thuiszorg: verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke zorg

 • Organisatie: ZorgPlus Vof
 • Plaats: Beek
 • Criteria: HKZ VVT (2015)

kraamzorg

 • Organisatie: Zowiezo Kraamzorg BV
 • Plaats: Wognum
 • Criteria: NEN-EN 15224 (2017)

Blog Overig

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen