Digitale toegankelijkheid

Waarmerk Drempelvrij zet zich in voor onbelemmerde toegang tot het gebruik van internet voor alle gebruikers. Ook voor mensen die slechtziend zijn, geen muis kunnen gebruiken of moeilijk taalgebruik niet begrijpen. Als een website en app digitaal toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de website sneller en beter vindbaar in zoekmachines. Voor overheden is deze toegankelijkheid wettelijk verplicht, voor overige organisaties is het raadzaam.

Belemmeringen voor mensen met een beperking kunnen dus zowel in de techniek als in de inhoud zitten. Bij het lezen van een webpagina is veel meer van belang dan enkel de grote van de letters. Bijvoorbeeld: welke tekst een kop is, uit welke volgorde een logisch geheel bestaat of dat iets een opsomming is. Ook mensen met een slecht gehoor kunnen grote stukken informatie missen, doordat dit niet op een alternatieve manier wordt aangeboden. Gesproken tekst in een filmpje is hier een voorbeeld van. 

Inspectie WCAG 2.1

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) zijn de internationale richtlijnen waar een toegankelijke website en app aan moet voldoen om het Waarmerk Drempelvrij te behalen. Keurmerkinstituut kan websites en apps onderwerpen aan een officiele inspectie op basis van deze richtlijnen. Deze inspectie voert Keurmerkinstiuut uit in samenwerking met Carapax IT.

Na het uitvoeren van de inspectie ontvangt u een rapportage met bevindingen. Indien eventuele problemen met toegankelijkheid zijn opgelost, ontvangt u het Drempelvrij certificaat. Het certificaat is 1 jaar geldig.

Quick scan

Is uw organisatie nog niet toe aan een volledige beoordeling maar wilt u toch de toegankelijkheid van uw website of app verbeteren? Vraag dan een quick scan aan. Het doel van de quick scan is om een volledig beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de website en app. 

Na het uitvoeren van de inspectie ontvangt u een rapportage met bevindingen. Met het rapport kunt u bijvoorbeeld goed geïnformeerd het gesprek aangaan met uw ICT-leverancier.

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen