Catalogus van keurmerken en erkenningen

Bij het verzamelen en weergeven van de informatie in deze catalogus is het Keurmerkinstituut zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Een garantie op juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie kan echter niet worden gegeven. Suggesties voor verbetering en aanvulling van het hoofdstuk ‘Overzichten elders op internet’ zijn welkom.

Raadpleeg ook de catalogus van etiketten, labels en classificaties. Meer informatie over keurmerken is te vinden in afzonderlijke verhandelingen over aankoopinformatie en keurmerken voor consumenten.

Bij keurmerken die zijn erkend door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl), worden de eisen vastgesteld door evenwichtig samengestelde commissies van betrokken partijen en deskundigen. De keurmerkverlenende instantie is voldoende deskundig, en onafhankelijk van de marktpartijen die het keurmerk aanvragen en voeren. Na de eerste keurmerkverlening wordt regelmatig gecontroleerd of de goedgekeurde producten/diensten nog aan de eisen voldoen. Keurmerken die geen erkenning hebben van de Raad voor Accreditatie kunnen aan de RvA-criteria voldoen, maar zeker is dit niet.

Overzichten elders op internet

De volgende overzichten van keurmerken en erkenningsregelingen staan elders op het internet.

Onderwerp: soorten keurmerken
Website
door de overheid goed bevonden www.consuwijzer.nl (tot eind oktober 2017)
zorg www.keurmerk.nl
levensmiddelen www.voedingscentrum.nl
voedsel www.food-info.net
agrarische producten www.agriholland.nl
milieu, duurzaamheid www.milieucentraal.nl
milieukeur, biologisch www.planetproof.nl
voedsel en allergie www.starthoreca.nl
maatschappelijk verantwoord ondernemen www.mvonederland.nl
edelmetaal www.waarborg.nl
dierenwelzijn www.ciwf.nl
streekproducten www.erkendstreekproduct.nl
bouw en woning www.huisfocus.nl
hout en bosbouw www.wnf.nl
veiligheid, criminaliteitspreventie www.hetccv.nl
recreatie en toerisme www.bewustopreis.nl
goede doelen www.hetgoededoel.net
webwinkels www.mijnwebwinkel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keurmerken voor producten en diensten

De onderstaande keurmerken worden niet genoemd in een van de overzichten in de bovenstaande tabel. Deze opsomming is niet uitputtend.

Advocatenkantoren: Met Recht Tevreden

Keurmerk voor kleine en middelgrote advocatenkantoren (www.metrechttevreden.nl). Beheer: eisen opgesteld door Stichting Viadicte (www.viadicte.nl); keuringen en controles uitgevoerd door een onafhankelijke accountant.

ANWB-erkend

Keurmerk voor accommodaties en diensten op het gebied van vervoer, recreatie en toerisme. Eigendom van en uitgegeven door ANWB (www.anwb.nl). Beheer: eisen opgesteld door ANWB; keuringen en controles uitgevoerd door ANWB.

ART-keurmerk

Keurmerk voor fietssloten van Stichting ART (stichtingart.nl), een samenwerking van ANWB, RAI en verzekeraars. Beheer: eisen opgesteld door Stichting ART; keuringen en controles uitgevoerd door TNO.

Autozitjes-keurmerk (E1, E2, E3 of E4 label)

Keurmerk met classificatie van autozitjes voor kinderen. Beheer: Europese eisen (ECE Reglement); keuringen en controles uitgevoerd door diverse laboratoria. Meer informatie: www.veiligheid.nl.

BouwGarant

Keurmerk voor aannemers die zich houden aan klantgerichte gedragsregels en beschikken over de juiste diploma’s en aantoonbare ervaring. Eigendom van en uitgegeven door de Stichting BouwGarant (www.bouwgarant.nl). Beheer: eisen opgesteld door Stichting BouwGarant, toetsingen uitgevoerd door twee onafhankelijke instanties.

CBF-keurmerk

Keurmerk voor instellingen die fondsen werven voor goede doelen. Eigendom van en uitgegeven door Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl). Beheer: RvA-erkend.

Gaskeur

Keurmerk voor gastoestellen, soms gecombineerd met aanduidingen over rendement, comfort, e.d. (zie ook Giveg-merk bij Keurmerken uit het verleden). Eigendom van Stichting Energie Prestatie Keur (www.epk.nl). Beheer: RvA-erkend.

Goedgekeurd Keurmerkinstituut

Keurmerk voor producten en diensten, excl. levensmiddelen (sinds 1999, opvolger van "Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen" en "Goedmerk"; zie bij keurmerken uit het verleden. Eigendom van en uitgegeven door Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl).

Groenkeur

Keurmerk voor vakmanschap in de groene sector (hoveniersbedrijven, groenvoorziening, boomverzorging etc.). Eigendom van en uitgegeven door Stichting Groenkeur (www.groenkeur.nl). Beheer: eisen opgesteld door breed samengestelde commissies van betrokken partijen en deskundigen; keuringen en controles uitgevoerd door verschillende certificatie-instellingen.

HKZ-certificaat

Keurmerk voor organisaties en diensten in de sectoren zorg en welzijn. Eigendom van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (www.hkz.nl); in licentie uitgegeven door verschillende certificatie-instellingen, waar onder Keurmerkinstituut. Beheer: RvA-erkend.

Kabel Keur

Keurmerk voor in-home kabelproducten (www.kabelkeur.nl). Eigendom van NLKabel, de vereniging van kabelbedrijven (www.nlkabel.nl). Beheer: eisen opgesteld door NLKabel, keuringen en controles uitgevoerd door Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl). Zie ook de gastpagina over Kabel Keur elders op deze site.

Kema Keur

Keurmerk voor de veiligheid van elektrotechnische producten. Eigendom van en uitgegeven door DEKRA Certification (www.dekra-certification.nl). Beheer: RvA-erkend.

Keurhout

Keurmerk voor houtproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Eigendom van en uitgegeven door de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (www.vvnh.nl). De VVNH heeft het keurmerk m.i.v. 2004 overgenomen van de Stichting Keurhout (www.keurhout.nl). Beheer: Een onafhankelijk College van Deskundigen controleert de haar aangeboden certificaten op inhoud en betrouwbaarheid, aan de hand van de door de Nederlandse overheid geformuleerde "minimumeisen" voor duurzaam bosbeheer.

Keurmerk Fitness

Keurmerk voor sport- en bewegingscentra. Beoordeling o.a. van accommodatie, hygiëne, veiligheid, deskundigheid personeel, apparatuur. Beheer: eisen opgesteld door Stichting Landelijke Erkennings Regeling Fitness (www.lerf.nl, zie ook www.keurmerkfitness.nl); keuringen uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Keurmerk Financiële Dienstverlening

Keurmerk voor de dienstverlening van alle financiële intermediars. Eigendom van en uitgegeven door Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening (www.kfdkeurmerk.nl). Beheer: eisen opgesteld en controles uitgevoerd door Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening.

Keurmerk Letselschade

Keurmerk voor advocatenkantoren en schaderegelingsbureaus die de belangen van het slachtoffer centraal stellen. Beheer: eisen opgesteld door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.keurmerkletselschade.com); keuringen uitgevoerd door het bestuur van de Stichting.

Keurmerk Touringcarbedrijf

Keurmerk voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening van touringcarbedrijven. Eigendom van en uitgegeven door Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (www.sktb.nl). Beheer: eisen opgesteld door Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf; controle in samenwerking met diverse onafhankelijke instanties.

Keurmerk Uitvaartzorg

Keurmerk voor ondernemingen die uitvaartverzorgende diensten verlenen. Beheer: eisen opgesteld door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (www.keurmerkuitvaart.nl); keuringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Kiemplantlogo "Composteerbaar"

Keurmerk voor producten die voldoen aan de Europese norm voor biologisch afbreekbare producten (EN 13432). Eigendom van de Duitse branchevereniging IBAW (www.ibaw.org). Beheer: uitgegeven door de Duitse certificatie-instelling DIN CERTCO (www.dincertco.de). Zie ook de website van de BCPN (www.bcpn.nl), de Nederlandse zusterorganisatie van de IBAW.

KinderVakanties

Het Keurmerk KinderVakanties (www.keurmerkkindervakanties.nl) voor kwaliteit en veiligheid is in het leven geroepen door het Steunpunt KinderVakanties, een samenwerkingsverband van kindervakantieorganisaties in Nederland. Het is de opvolger (sinds 2011) van het vergelijkbare keurmerk van Jantje Beton. Beheer: Steunpunt KinderVakanties (www.steunpuntkindervakanties.nl)

Kiwa Keur

Keurmerk voor waterleidingproducten. Eigendom van en uitgegeven door KIWA (www.kiwa.nl). Beheer: RvA-erkend.

Klantgericht bouwen

Keurmerk voor bouwbedrijven die hoog scoren op het gebied van dienstverlening en woningen opleveren met aanzienlijk minder opleveringspunten dan het marktgemiddelde. Beheer: eigendom van en uitgegeven door Stichting Klantgericht Bouwen (www.klantgerichtbouwen.nl), opgericht door Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis.

Komo Keur

Keurmerk voor producten, processen, systemen en diensten in de bouw. Eigendom van Stichting Komo (www.komo.nl); in licentie uitgegeven door verschillende certificatie-instellingen. Beheer: RvA-erkend.

Kunstkeur

Certificaat gericht op het stimuleren en waarborgen van de kwaliteit van instellingen en opleidingstrajecten in de kunsteducatie en amateurkunst. Beheer: Kunstkeur (www.kunstkeur.com).

KWH-huurlabel

Keurmerk voor alle diensten in het verhuurproces. Criteria: tijdigheid, duidelijkheid, redelijkheid, aanspreekbaarheid, efficiëntie, zorgvuldigheid, fatsoenlijkheid en respect. Eigendom van en uitgegeven door KWH (www.kwh.nl). Beheer: eisen opgesteld en controles uitgevoerd door KWH.

KWH-kooplabel

Keurmerk voor de dienstverlening rondom de verkoop, het beheer en de eventuele terugkoop van corporatiekoopwoningen. Eigendom van en uitgegeven door KWH (www.kwh.nl). Beheer: eisen opgesteld en controles uitgevoerd door KWH.

NOC*NSF keurcertificaat

Keurmerk voor sportaccommodaties die voldoen aan diverse eisen op het gebied van gebruikseigenschappen, waar onder veiligheid. Eigendom van en uitgegeven door het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA Sport) (www.kiwa-isa-sport.nl). Beheer: keuringen en controles uitgevoerd door het uitgevende instituut.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Keurmerk voor de veiligheid (inbraak, brand, sociale veiligheid) van woonwijken, woningcomplexen en woningen (www.politiekeurmerk.nl). Beheer: eisen opgesteld door het Centrum voor Criminilateitspreventie en Veiligheid (www.hetccv.nl); keuringen en controles uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen.

RHP-keurmerk

Keurmerk voor substraten, zoals potgrond, potgrondmeststoffen en boomschors. Eigendom van en uitgegeven door Stichting RHP (www.rhp.nl). Beheer: keuringen en controles uitgevoerd door ECAS (www.ecas.nl).

Rugmark

Keurmerk voor handgeknoopte tapijten uit India en Nepal die zonder kinderarbeid zijn gemaakt. Eigendom van en uitgegeven door (www.rugmarkindia.org). Beheer: keuringen en controles uitgevoerd door de uitgevende instantie. Zie ook www.indianet.nl.

SCM-keurmerk

Keurmerk voor anti-diefstalsystemen voor motorrijtuigen, en erkenningsregeling voor bedrijven die deze systemen inbouwen. Eigendom van en uitgegeven door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (www.scm.nl). Beheer: RvA-erkend.

Sinterklaaskeurmerk

Erkenning van o.a. clubs, verenigingen, verhuur- en winkelbedrijven die diensten of producten leveren rond de Sinterklaasviering. Eigendom van en uitgegeven door de Stichting Vrienden van Sinterklaas (www.sinterklaaskeurmerk.nl). Beheer: keuringen en controles uitgevoerd door de uitgevende instantie.

Toegankelijkheidssymbool

Keurmerk voor gebouwen en voorzieningen die mede voor gehandicapten toegankelijk zijn, zie www.iederin.nl => Toegankelijkheid en www.allestoegankelijk.nl

TX, Taxikeurmerk

Keurmerk voor de kwaliteit (met name veiligheid, comfort en omgangsvormen) van taxibedrijven (www.tx-keur.nl). Beheer: eisen opgesteld door College van Deskundigen van Koninklijk Nederlands Vervoer, keuringen en controles uitgevoerd door verschillende certificatieinstellingen.

Tuinkeur

Keurmerk voor tuincentra en hoveniers, zie www.tuinkeur.nl. Beheer: onduidelijk.

VKG-keur

Keurmerk voor ramen, deuren en kozijnen. Eigendom van en uitgegeven door Vereniging van Kunststof Gevelelementenindustrie (www.vkgkozijn.nl). Beheer: eisen opgesteld door VKG; toezicht onduidelijk. Het keurmerk is alleen beschikbaar voor VKG-leden.

Waarborg Platina, Goud en Zilver

Keurmerk voor het edelmetaalgehalte van voorwerpen. Beheer: wettelijk verplicht merkteken; keuringen uitgevoerd door Waarborg Platina, Goud en Zilver (www.waarborg.nl).

WoonKeur

Keurmerk voor woningen waarin ieder mens kan wonen, ongeacht zijn of haar lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden en beperkingen. WoonKeur (www.woonkeur-skw.nl) is sinds april 2000 de opvolger en vervanger van het Seniorenlabel (zie bij Keurmerken uit het verleden). Beheer: RvA-erkend. Het Oppluslabel (www.opplussen.nl) is de variant voor verbetering van bestaande woningen.

Zonnewoning

Certificaat voor comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen, een initiatief van het Wereld Natuur Fonds en Novem (www.zonnewoning.nl). Beheer: Keuringen en controles uitgevoerd door SKW Certificatie (www.skw-certificatie.nl).

Zwembadkeur Veilig en Schoon

Keurmerk voor zwembaden. Eigendom van en uitgegeven door Stichting Zwembadkeur (www.zwembadkeur.nl), een samenwerkingsverband van drie branche-organisaties. Beheer: Keuringen en controles uitgevoerd door verschillende keuringsinstellingen.

Erkenningsregelingen voor producten, diensten en personen

Veel branches in de detailhandel kennen een erkenningsregeling, waarbij een deelnemer aan zekere toelatingseisen moet voldoen, en klachten worden behandeld door een van de commissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (www.geschillencommissie.nl). De SGC stelt als voorwaarde dat de bedrijven die aan de erkenningsregeling deelnemen evenwichtige leveringsvoorwaarden hanteren. Erkenningsregelingen waarvan klachtenbehandeling niet door de SGC wordt uitgevoerd, kunnen evenwichtige leveringsvoorwaarden hebben, maar zeker is dat niet. De SGC werkt samen met de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl) en branche-organisaties. De branche-organisaties staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen die de SGC uitbrengt.

In mei 2011 is de Registerautoriteit opgericht, een nieuwe organisatie die registers gaat beheren van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de technische sector (www.registerautoriteit.nl).

Fair Wear

Erkenning van bedrijven in de kledingsector met goede arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf en bij al hun kledingleveranciers. Eigendom van en uitgegeven door Fair Wear Foundation (www.fairwear.nl).

Groen & veilig waarborg

Erkenning van buitensportondernemingen. Beheer: Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (www.vebon.nl).

Rijschoolhouders

Kwaliteitslabel voor rijschoolhouders van de Bovag (www.bovag.nl)) (zie ook Stichting Kwaliteitscontrole Rijopleiding bij Keurmerken uit het verleden).

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

Erkenning van hypotheekadviseurs. Beheer: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (www.mijnerkendhypotheekadviseur.nl).

Overige logo's, stempels, e.d.

Consumentenbond-logo's

De volgende logo's zijn te vinden in de Consumentengids (uitgave van Consumentenbond), en mogen door de betrokken leveranciers tegen betaling worden gebruikt in hun reclame.

Beste uit de test: logo voor producten/diensten die ongeacht de prijs de beste testresultaten hebben
Beste koop: logo voor producten/diensten met een goede prijs-kwaliteitverhouding

Voor 2011 waren de volgende predikaten in gebruik:

Beste Koop: logo voor producten/diensten die een goede kwaliteit voor een redelijke prijs bieden 
Voordelige keus: logo voor producten/diensten die kwalitatief minder, maar goedkoper zijn (dan de Beste koop)

Eigendom van en uitgegeven door Consumentenbond (www.consumentenbond.nl). Beheer: geen openbare eisen; keuringen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Consumentenbond; geen controles.

E-teken, E-nummers

In combinatie met een hoeveelheidsaanduiding zegt dit symbool dat de inhoud binnen statistisch bepaalde grenzen rondom de aangegeven waarde ligt. Zie ook www.food-info.net/nl.

Fair Trade

Fair Trade is een algemene aanduiding voor producten die op basis van eerlijke handel op de markt worden gebracht. Kijk op www.wfto.com voor uitleg over de hiervoor bestaande keurmerken. Fair Trade Original is een merknaam van uiteenlopende producten, zoals aardewerk, speelgoed, huishoudtextiel, sieraden, chocolade, koffie en thee, die zijn geïmporteerd op basis van eerlijke handel. Eigendom van en uitgegeven door de Fair Trade Organisatie (www.fairtrade.nl).

Grüne Punkt

Aanduiding dat de producent heeft betaald voor de verwerking van de verpakking (geldt o.a. voor Duitsland, niet van toepassing in Nederland). Eigendom van en uitgegeven door Duales System Deutschland (www.gruener-punkt.de).
Toelichting: In Duitsland is sinds 1991 de "Verpackungsverordnung" van kracht. In deze wet is vastgesteld dat de producent verantwoordelijk is voor de terugname van de verpakkingen van zijn producten. De Duitse industrie heeft in reactie op deze wet het "Duales System Deutschland" in het leven geroepen, die het mogelijk maakt voor fabrikanten om hun terugnameplicht over te dragen. Hiervoor moet de fabrikant een vergoeding per kg betalen, afhankelijk van de materiaalsoort van de verpakking.

Katoenmerk

Aanduiding voor het katoengehalte van textielproducten. Eigendom van Cotton Incorporated (www.cottoninc.com).

Aanduiding

Kringloopsymbool (recyclingsymbool)

voor milieuvriendelijkheid, soms in de betekenis van "recyclebaar", soms in de betekenis van "hergebruikt materiaal". Eigendom en beheer onduidelijk. 
Toelichting: Het volgende citaat, aangetroffen op het Internet, geeft een mogelijke historie van het kringloopsymbool:

"From my declining memory, this is how I recall the Mobius-loop recycling symbol being created. Container Corp. of America (now a part of Smurfit) held a contest prior to Earth Day 1970 to select a recycling symbol. The Mobius-loop symbol was chosen the winner and was submitted by a UC-Berkeley student (Gary Anderson?). Subsequently, CCA used the logo but did not trademark it, and it thus ended up in the public domain" (Jerry Powell, Resource Recycling Magazine).

ISO 9001 / 9002 / 9003 en ISO 14001

Aanduiding dat het kwaliteitssysteem van een organisatie is gecertificeerd op basis van een van de ISO normen 9001, 9002, 9003, resp. 14001 (specifiek voor milieu) uitgegeven door de International Organization for Standardization (www.woolmark.com). Het certificaat zegt alleen dat het kwaliteitssysteem van de organisatie aan zekere eisen voldoet, het zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten (zie ook: Wat zegt een ISO 9001-certificaat over kwaliteit?). NB: de varianten 9002 en 9003 zijn sinds eind 2003 niet meer geldig. Beheer: keuringen (audits) en controles worden uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen; ISO is hier zelf niet bij betrokken.

Wolmerk

Aanduiding voor het wolgehalte van textielproducten. Eigendom van The Woolmark company (www.woolmark.com)

Europese en buitenlandse keurmerken

Blue Flag

Keurmerk voor jachthavens en stranden die voldoen aan eisen betreffende waterkwaliteit, veiligheid, en milieu. Eigendom van en uitgegeven door Blue Flag (www.blueflag.org). Beheer: eisen opgesteld door Blue Flag, die ook de keuringen en controles uitvoert.

CE-markering 

(Onjuiste benamingen: CE-merk, CE merk, CE-keurmerk, CE keurmerk, etc). 
Europees merkteken: verklaring van overeenstemming met de wet (zie ook: Wat is de betekenis van de CE-markering?). Eigendom van Europese Unie. Beheer: de eisen zijn opgenomen in Europese Richtlijnen en geïmplementeerd in de wetten van de lidstaten; in een aantal gevallen mag de producent / leverancier de CE-markering op eigen gezag aanbrengen, in andere gevallen is voorafgaande keuring door een erkende instelling vereist; controles worden uitgevoerd door overheidsinstellingen (in Nederland o.a. Keuringsdienst van Waren).

DIN-gerelateerde logo's

Diverse logo's in Duitsland zijn gebaseerd op de nationale DIN-normen. Certificaten op basis van DIN-normen worden uitgegeven door DIN CERTCO (www.dincertco.de).

Ecolabel

Het Europese Eco-label wordt toegelicht op de websites www.europeesecolabel.nl.

Ethibel

Europees kwaliteitslabel voor beleggingsfondsen die in hun sector en regio toonaangevend zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (www.ethibel.com). Keuringen en controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Good Housekeeping Seal

Amerikaans keurmerk voor producten die zijn onderzocht en goed bevonden door de onderzoekafdeling van het tijdschrift Good Housekeeping. Eigendom van en uitgegeven door Good Housekeeping (www.goodhousekeeping.com). Beheer: de uitgevende instelling onderzoekt en beoordeelt producten en claims van leveranciers, en verleent daarna al dan niet toestemming voor het voeren van het keurmerk.

GS-zeichen (Geprüfte Sicherheit)

Duits keurmerk voor de veiligheid van apparaten. Eigendom van Duitse overheid; uitgegeven door door de Duitse overheid aangewezen keuringsinstellingen (o.a. TÜV). Beheer: de eisen zijn opgenomen in de "Gerätesicherheitsgezetz" (wet op de veiligheid van apparaten), en uitgewerkt in officiële normen; keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instellingen.

Key mark

Europees keurmerk voor producten die voldoen aan Europese normen (veelal betrekking hebbend op veiligheid). Eigendom van Comité Européen de Normalisation (CEN) (www.cen.eu); uitgegeven door door CEN aangewezen instellingen. Beheer: de eisen zijn opgenomen in normen; keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instellingen.

Kitemark

Engels keurmerk voor producten die voldoen aan officiële normen (veelal betrekking hebbend op veiligheid). Eigendom van en uitgegeven door British Standards Institution (BSI) (www.bsigroup.com/). Beheer: de eisen zijn opgenomen in normen; keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling.

NF

Frans keurmerk (www.marque-nf.com) voor producten die voldoen aan officiële normen (veelal betrekking hebbend op veiligheid). Eigendom van Association Française de Normalisation (AFNOR) (www.afnor.org); uitgegeven door door AFNOR aangewezen instellingen, o.a. Laboratoire Nationale d'Essais. Beheer: de eisen zijn opgenomen in normen; controles worden uitgevoerd door de uitgevende instellingen.

Quality Control

Belgisch keurmerk voor producten. Eigendom van en uitgegeven door Quality Control (www.qualitycontrol.be). Beheer: de eisen zijn opgesteld door Quality Control, dat ook de keuringen en controles uitvoert.

RAL

Het Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL (www.ral.de) is een overkoepelende organisatie voor meer dan 150 Duitse keurmerken voor producten en diensten, waar onder het milieukeurmerk de Blaue Engel. RAL beheert zelf geen keurmerken.

Sociaal label

Belgisch keurmerk voor producten die vervaardigd zijn met respect voor de rechten van de werknemers (www.sociaal-label.be). Eigendom van en uitgegeven door de Belgische overheid. Beheer: de eisen zijn opgesteld door de Belgische overheid; de keuringen en controles worden uitgevoerd door een erkende certificatie-instelling.

TUV

Duits keurmerk voor producten die voldoen aan de normen van een Technische Uberwachungs Verein (TUV), zie o.a. www.tuv.comwww.tuev-nord.de en www.tuev-sued.de. Beheer: de eisen zijn doorgaans opgenomen in normen; keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling.

UL

Amerikaans keurmerk voor producten die voldoen aan de normen van Underwriters Laboratories (veelal betrekking hebbend op veiligheid). Eigendom van en uitgegeven door Underwriters Laboratories Inc (www.ul.com). Beheer: de eisen zijn opgenomen in normen; keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling.

Zie ook Wanneer komt er één Europees consumentenkeurmerk?

Keurmerken op internet

Een overzicht van Nederlandse keurmerken voor webwinkels vindt u op www.mijnwebwinkel.nl/blog/webshop-keurmerk-welke-moet-ik-kiezen

Drempelvrij.nl

Keurmerk voor websites die voldoen aan de eisen van het World Wide Web Consortium (www.w3.org) voor toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Eigendom van en uitgegeven door Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl (www.drempelvrij.nl). Beheer: keuringen en controles worden uitgevoerd door een door de eigenaar aangewezen keuringsinstelling, waar onder het Keurmerkinstituut.

Trusted Shops

Duits keurmerk voor webwinkels die duidelijk zijn, zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun bezoekers, en een "niet goed - geld terug" garantie geven. Eigendom van en uitgegeven door Trusted Shops (www.trustedshops.de). Beheer: keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling i.s.m. TüV.

Trustmark

Keurmerk voor websites die zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun bezoekers; er is een speciale variant voor de privacy van kinderen. De belangrijkste eis is dat het privacybeleid op de website is in te zien, en dat men zich eraan houdt. Eigendom van en uitgegeven door TRUSTe (www.truste.org). Beheer: keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling.

TrustUK

Engels keurmerk voor websites waar producten en diensten worden aangeboden die werken met een reglement (code of practice) dat voldoet aan zekere eisen van veiligheid van betalingen, privacy, klachtenbehandeling e.d. Eigendom van en uitgegeven door TrustUK (www.trustuk.org.uk). Beheer: keuringen en controles worden uitgevoerd door de uitgevende instelling.

Keurmerken uit het verleden

Keurmerken voor websites die slechts enkele jaren hebben bestaan, zoals E-keur, Veilig winkelen, Nationaal keurmerk internet websites en Clicksure zijn hier niet opgenomen.

ANWB-keurmerk

Keurmerk voor producten in de sfeer van recreatie en vrije-tijdsbesteding (sinds 1991; opgeheven in 1997). Eigendom van en uitgegeven door ANWB (www.anwb.nl).

Drempels weg

Keurmerk voor websites die voldoen aan de eisen van het World Wide Web Consortium (www.w3.org) voor toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Drempels weg (www.drempelsweg.nl) is eind 2004 opgevolgd door het keurmerk Drempelvrij, zie bij Keurmerken op internet.

Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen

Keurmerk voor producten en diensten, excl. levensmiddelen (sinds 1926; in 1999 opgevolgd door "Goedgekeurd Keurmerkinstituut", zie boven). Eigendom van Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (www.nvvh.nl); in licentie uitgegeven door Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl). Lees meer bij de keurmerken van het Keurmerkinstituut.

Goedmerk

Keurmerk voor producten en diensten (sinds 1989; in 1999 opgevolgd door "Goedgekeurd Keurmerkinstituut", zie boven). Eigendom van en uitgegeven door Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl). Lees meer bij de keurmerken van het Keurmerkinstituut.

Giveg-merk

Keurmerk voor gastoestellen (zie ook "Gaskeur" hierboven). Uitgegeven door v/h Gasinstituut, later Gastec, nu Kiwa (www.kiwatechnology.com/).

GQ-keurmerk

Keurmerk voor de veiligheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van producten voor ouderen en gehandicapten. Eigendom van en uitgegeven door v/h KBOH, later Vilans. Opgeheven in 2008.

Houtkachel (typekeur)

Wettelijk verplicht keurmerk voor de luchtverontreining van houtkachels, voorzet- en inzethaarden. Uitgevaardigd door ministerie van VROM, nu ministerie van Infrastructuur en Milieu; opgeheven in 2007.

Revakeur

Het Revakeur van de Stichting ERB werd tot 2015 verleend aan revalidatietechnische bedrijven, die o.a. hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen leveren. Begin 2014 heeft de branche-organisatie Firevaned het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl) in het leven geroepen, dat kan worden beschouwd als de opvolger van het Revakeur. Voor beide keurmerken worden/werden keuringen o.a. uitgevoerd door het Keurmerkinstituut.

Seniorenlabel

Keurmerk voor levensloopbestendige huisvesting voor particulieren (geschikt voor alle leeftijden), in april 2000 opgevolgd door "WoonKeur", zie boven. Een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden (ANBO, PCOB, Unie KBO); uitgegeven door Projectbureau Seniorenlabel i.s.m. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Stichting Kwaliteitscontrole Rijopleiding

Erkenning van rijschoolhouders. De activiteiten zijn per 1 januari 2001 beëindigd. De Bovag (www.bovag.nl) heeft een nieuw kwaliteitslabel voor rijschoolhouders.

Web Trader

Keurmerk voor websites waarop producten en diensten worden aangeboden. De Nederlandse variant is eind 2001 opgeheven, en de Engelse variant begin 2003.

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen