Goedgekeurde producten, diensten, organisaties

Hierbij overzichten van door het Keurmerkinstituut gecertificeerde objecten.

Producten en diensten

Bodemmaterialen (Wegwijzer) Brandblussers en blusschuim GFT-zakken Kaarsen en theelichten Kabel componenten Kindermeubilair Meubelen en keukens Omheiningen Pgb-bureaus Reinigingsmiddelen Rookmelders Veiligheidstegels en -vloeren Zorginstellingen Waterglijbanen

 

Organisaties (systeemcertificatie)

Als een gecertificeerde organisatie meerdere vestigingen heeft worden deze doorgaans vermeld op een bijlage bij het certificaat. Voor belanghebbenden (klanten, cliënten e.d.) is de bijlage opvraagbaar via post@keurmerk.nl.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering
Wettelijk verplichte certificatie onder de Jeugdwet

Leveranciers van hulpmiddelen
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, NKH-keurmerk

Kinderopvang
ISO 9001, HKZ

Welzijn, inclusief jeugdzorg
ISO 9001, HKZ

Zorg
ISO 9001, NEN-EN 15224, HKZ

Kwaliteitsregelingen

Het Keurmerkinstituut voert audits uit ten behoeve van diverse sectorale en branchekeurmerken (kwaliteitsregelingen). Voor de onderstaande regelingen worden de keurmerkhouders vermeld op deze site.

Pgb-bureaus

Collectieve beheersorganisaties

 

Blog Overig

Referenties

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen