Nieuws

Opleidingen voor kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang

30 apr 2018

Het Keurmerkinstituut onderzoekt niet alleen kwaliteit en veiligheid door certificatie-audits (ISO 9001, HKZ, NEN-EN 15224, NEN 7510), maar heeft ook een breed aanbod van ondersteunende opleidingen, met name gericht op kwaliteitszorg en interne audits. De komende maanden staan de volgende opleidingen gepland. basistraining interne audit: 4 juni in Utrecht, 11 oktober in Utrecht en 20 november in Utrecht workshop Kwaliteitsmanagement op een hoger plan: 11 september in Amersfoort, 12 oktober in Amersfoort en 29 november in Amersfoort starten met informatiebeveiliging ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

30 apr 2018

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in de kinderopvang komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over de uitwassen van risicogestuurd management en de vraag of zelfsturing eigenlijk wel werkt. Nu ook ISO 9001 (2015) over is op risicogestuurd management komt er al weer een tegenbeweging ...

Lees meer

Overgang naar ISO/HKZ (2015) en NEN-EN 15224 (2017)

30 apr 2018

Half september 2018 vervallen alle HKZ- en ISO 9001-certificaten die zijn gebaseerd op de HKZ-schema's van vòòr 2015, resp. ISO 9001 uit 2008. En in mei 2020 vervallen de EN 15224-certificaten gebaseerd op de normversie uit 2012. Met een goede voorbereiding kan de overgang soepel verlopen. Lees meer over de ervaringen van collega-organisaties, de mogelijkheden voor ondersteuning, en enkele misverstanden rond de overgang. De meeste organisaties die zijn overgegaan op een van de nieuwe normen/schema's is het meegevallen. We zien ...

Lees meer

NEN HKZ werkt aan nieuwe norm Zorg & Welzijn

30 apr 2018

De in ontwikkeling zijnde HKZ-norm Zorg en Welzijn is breed toepasbaar bij alle organisaties die zorg- en dienstverlening aanbieden. De norm is geschreven in een heldere taal die uitnodigt tot actie. Organisaties kunnen hierbij een kwalteitsmanagementsysteem opzetten dat helpt om te leren verbeteren en niet de nadruk legt op het schrijven van procedures en protocollen. Deze norm sluit daarmee naadloos aan op de auditfilosofie van het Keurmerkinstituut, waarbij de cliënt altijd centraal staat en de nadruk ligt op hoe het ...

Lees meer

Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens

30 apr 2018

De nieuwe Europese richtlijnen voor privacybescherming hebben ingrijpende gevolgen, ook voor organisaties in de kinderopvang. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan gepubliceerd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel organisaties de gevolgen onderschatten, en/of te laat zijn begonnen met de voorbereidingen. Het Keurmerkinstituut kan organisaties in de kinderopvang ondersteunen om toch op tijd aan de regels te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens belicht de nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels en heeft een 10-stappenplan ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>