Nieuws

Trampolinehallen onder het WAS

24 apr 2017

Ze schieten als paddestoelen uit de grond, de trampolinehallen. Dit zijn hallen gevuld met zeer grote trampolines waarbij ook tegen schuin geplaatste wanden gesprongen kan worden. Tot heden was niet altijd duidelijk of deze hallen onder het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) vallen. Het Keurmerkinstituut was en is van mening dat de hallen wel onder het WAS vallen, en heeft er inmiddels een aantal gecertificeerd. Nu heeft ook de NVWA uitgesproken dat de hallen, althans de trampolines die daar staan, wél onder het WAS vallen en dus keuringsplichtig zijn. Maar er is één uitzondering. De springhallen bieden in de regel meerdere activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen aan. Sommige van die activiteiten zijn expliciet gericht op training en sport, individueel of in clubverband. De doelgroepen zijn jongeren, sportclubs en jong volwassenen, desgewenst onder begeleiding van een instructeur. Dezelfde trampolines worden ook aangeboden voor “vrij springen” of soortgelijke speelactiviteiten aan jonge kinderen en het hele gezin. Deze activiteit wordt uitsluitend aangeboden voor vermaak en recreatie, oftewel spelen. Zodra een hal deze laatste activiteit aanbiedt vallen de trampolines onder het WAS en moeten ze dus gecertificeerd zijn volgens dit besluit. Uitzondering Alleen als de trampolines uitsluitend voor sportdoeleinden worden gebruikt, de hal en toestellen daarvoor zijn ingericht, en de site van de exploitant zeer duidelijk maakt dat alleen sport kan worden uitgeoefend en geen vrij spelen, valt de hal niet onder het WAS. Feit is dat in Nederland (bijna) alle hallen ook voor spelen worden gebruikt. Wenst u meer informatie over inspectie of certificatie van springhallen en trampolines, zie dan www.keurmerk.nl of neem dan contact op met het Keurmerkinstituut via 079-3637000 of .

Lees meer

Certificatie bedden en boxen in de kinderopvang

24 apr 2017

Sinds 2006 worden er specifieke eisen aan kinderbedden en -boxen voor de kinderopvang gesteld. Vanaf 2016, 10 jaar later, mogen in de kinderopvang geen bedden en boxen meer gebruikt worden die niet aan die eisen voldoen. Nu, begin 2017, is er nog steeds veel onduidelijkheid in de markt over bedden en boxen. In dit artikel wordt uitgelegd welke rechten en plichten de professionele kinderopvang heeft betreffende kinderbedden en -boxen en worden onder andere beantwoord of een certificaat verplicht is of verlopen mag zijn en wat de consequenties zijn bij het vervangen van onderdelen of aanpassen van bed of box. Wat houdt het voor mij in als een certificaat bij een bed of box verlopen is? Een certificaat bewijst dat het product bij aanschaf is goedgekeurd, als het certificaat op dat moment geldig is. Na aanschaf is het de verantwoordelijkheid van de opvangorganisatie om te zorgen voor veilig onderhouden en gebruik. Wordt later opnieuw een bed of box aangeschaft, let dan op dat het certificaat daarvan op dat moment geldig is. Is een certificaat eigenlijk verplicht? De wet verplicht geen certificaat van goedkeuring, maar stelt wel dat de naam van de certificaathouder vermeld moet zijn op het bed of de box. Dit is dus niet eenduidig. Wat wel duidelijk vaststaat is dat een rapport moet aantonen dat aan alle eisen voldaan is, en dit op de voorgeschreven manieren is beoordeeld. Concreet betekent dit dat een leverancier van een bed of box ofwel dit rapport moet kunnen laten zien, ofwel een certificaat dat hiervoor garant staat. Bij aanschaf moet men zich ervan verzekeren dat dit er is. De GGD vraagt hier bij de inspectie regelmatig naar. Mag ik aanpassingen doen aan een bed of box? Aanpassen betekent dat een ander(e) bed of box wordt gemaakt, die ook gekeurd moet zijn. Bij ingrijpende aanpassingen zal een nieuwe keuring gedaan moeten worden. Bij een kleine aanpassing kan het voldoende zijn om alleen de consequenties van de aanpassing te beoordelen. Bij twijfel kan het Keurmerkinstituut u adviseren. Wat te doen als een onderdeel vervangen moet worden, maar de leverancier kan dit niet meer leveren? Leveranciers met een van het Keurmerkinstituut voor hun bedden en/of boxen moeten tot 10 jaar na levering in reparaties kunnen voorzien, of duidelijk vermelden wanneer de verwachte levensduur korter is. In sommige gevallen kan een aanpassing worden aangeboden die ook is goedgekeurd. Wanneer een leverancier niet meer bestaat kan dit zorgen...

Lees meer

Geldigheid buitenlandse WAS-certificaten

24 apr 2017

Het ministerie van VWS heeft helderheid geschapen in een lang lopende discussie over de geldigheid van buitenlandse certificaten voor attractie- en speeltoestellen. Dat heeft het ministerie gedaan middels een gericht aan de AKI's en enkele andere belanghebbenden. De brief geeft uitleg aan welke certificaten rechtsgeldig zijn en welke acties in Nederland genomen moeten worden voor de omzetting van de certificaten naar het WAS. In samenvatting gaat het om het volgende. Als een certificaat uit een ander Europees land komt moet dit aan een Nederlandse AKI worden voorgelegd. Deze beoordeelt of: - het toestel is gekeurd door een geaccrediteerde instantie; - de accreditatie geldt voor de scope (EN1176 voor speeltoestellen); - het certificaat vermeldt dat het toestel voldoet aan EN1176. Wordt voldaan aan deze drie punten dan zal de AKI vaststellen dat een geldig certificaat van goedkeuring is verstrekt. Echter, in Nederland wordt niet (alleen) gekeurd volgens EN1176 maar (ook) de eisen gesteld in het WAS. Dat houdt in dat mogelijk een aanvullende keuring verricht zal moeten worden. Bij positief resultaat zal de AKI een certificaat van goedkeuring volgens het WAS afgeven voor die onderdelen die op basis van het WAS zijn gekeurd. In een bijbehorend rapport zal opgesomd worden welke onderdelen al eerder door de Europese geaccrediteerde instantie zijn gekeurd. Twijfelt u over de geldigheid van een Europees certificaat dan kunt u dit voorleggen aan het Keurmerkinstituut via 079-363 7000 of .

Lees meer

Extra cursussen aanschaf en plaatsing speeltoestellen

24 apr 2017

In de vorige nieuwsbrief kondigden we een nieuwe cursus aan: . Er blijkt veel animo van beheerders voor deze cursus te zijn, en daarom hebben we extra data gepland. Naast de al geplande cursus op 11 mei in Zwolle houden we deze ook in Den Haag (16 juni), Utrecht (18 september), Eindhoven (16 oktober) en Zwolle (23 november). Nogmaals een korte uitleg waar deze cursus over gaat. Beheerders van speelterreinen en speeltoestellen krijgen regelmatig te maken met de plaatsing van nieuwe of herplaatsing van oudere speeltoestellen. Bij de aanschaf van speeltoestellen moet de beheerder op veel zaken letten. Zaken die niet altijd even duidelijk zijn. Is het certificaat wel rechtsgeldig, is het toestel geplaatst zoals bedoeld, mag ik ander bodemmateriaal toepassen dan omschreven, en klopt de grootte van de valdempende bodem wel? Daarnaast is het belangrijk welke rechten de beheerder en welke plichten de leverancier heeft. Deze cursus is een speciale aflevering van de bestaande cursus "Studieochtend WAS". De ochtend is uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig toestellen aanschaft of dat binnenkort zal doen. De doelgroep van de cursus bestaat uit beheerders van speeltoestellen werkend bij gemeentes, kinderdagverblijven en privéspeeltuinen. De deelnemers krijgen een reader mee met informatie over de aanschaf en plaatsing van speeltoestellen aangevuld met handige tips. Inschrijven kan op de of telefonisch 079-3637000.

Lees meer

Branche Sociaal Werk kiest Keurmerkinstituut als voorkeurs-leverancier

27 mrt 2017

De branchevereniging Sociaal Werk Nederland (SWN) heeft een nieuw kwaliteitslabel ontwikkeld voor organisaties die sociaal werk aanbieden. De eisen voor het label zijn gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Voor het keuren van aanvragers van het label heeft SWN het Keurmerkinstituut geselecteerd als voorkeurs-leverancier, samen met drie andere certificatie-instellingen. Het nieuwe kwaliteitslabel is uitgebreid toegelicht op de . Het Keurmerkinstituut is voorkeursleverancier geworden omdat het veel ervaring heeft met certificatie in deze branche, met name door HKZ-certificatie. Daardoor zijn we goed in staat de criteria voor vakmanschap van de welzijnsprofessionals te toetsen. Dat is één van de belangrijkste uitgangspunten van het SWN-label. Bij navraag door SWN bleken onze certificaathouders positief te oordelen over de audits van het Keurmerkinstituut. Daarnaast werken we al voor veel andere van uiteenlopende branches, zoals het .

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>