Nieuws

Overheid tevreden over certificatie door Keurmerkinstituut

30 mei 2017

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzocht hoe het Keurmerkinstituut de wettelijk verplichte certificatie onder de Jeugdwet uitvoert. De Inspectie o.a. dat het overheidstoezicht kan steunen op de bevindingen van het Keurmerkinstituut bij de opzet en het uitvoeren van toezicht op de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr). In zijn aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris dat hij tevreden is met het resultaat van dit onderzoek, en dat de jb/jr-certificatie door het Keurmerkinstituut zal worden voortgezet. Uit het onderzoek zijn ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen; deze zal het Keurmerkinstituut ter harte nemen. De overheid heeft het Keurmerkinstituut in 2014 aangewezen als (enige) certificatie-instelling die de wettelijk verplichte certificaten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) mag toekennen. Bij de introductie van de Jeugdwet is het jb/jr-certificaat ingevoerd als kwaliteitsborging voor de uitvoering van wettelijke maatregelen in de jeugdzorg, zoals voogdij, ondertoezichtstelling en reclassering. Er zijn momenteel 17 houders van een jb/jr-certificaat, merendeels voormalige Bureaus Jeugdzorg en enkele landelijk werkende instellingen met vergelijkbare taken. De staat elders op deze site, samen met een toelichting op het certificatieproces.

Lees meer

Overstappen op ISO/HKZ (2015) wordt langzamerhand urgent

30 mei 2017

Op 15 september 2018 vervallen alle HKZ- en ISO 9001-certificaten die zijn gebaseerd op de HKZ-schema's van vòòr 2015, resp. ISO 9001 uit 2008. Veel organisaties stellen de overgang nog even uit, maar de tijd begint nu te dringen. Bij iedere audit die nu begint moet eigenlijk op de nieuwe eisen worden getoetst. We leggen uit waarom, en wat u kunt doen om op tijd klaar te zijn. Wilt u de overgang combineren met een reguliere audit, dan moet deze ruim voor de zomer van 2018 beginnen. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele tekortkomingen te herstellen. Als u nu een controle-audit of herbeoordeling ondergaat op het oude schema, moet u bij de volgende audit (over ca. 1 jaar) overgaan op de nieuwe versie, en dan is 15 september 2018 eigenlijk al te dichtbij. In dat geval kunt u de overgang beter loskoppelen van de reguliere audit, en de overstap-audit naar voren halen. Veel organisaties zoeken nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Het Keurmerkinstituut verzorgt een workshop van een halve dag die hierin voorziet, zowel voor HKZ als ISO 9001 en NEN-EN 15224. Deelnemers aan de workshop gaan naar huis met praktische tips en aanwijzingen voor het omzetten van hun managementsysteem naar de nieuwe criteria. U kunt zich aanmelden via het op onze website. Hier vindt u ook de data, de locaties en de kosten. De nieuwe versies van de HKZ-schema's, en van de normen ISO 9001 en NEN-EN 15224 zijn te bestellen op

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

30 mei 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over: zelfsturing (voors en tegens), spanning tussen bureaucratie en professionele autonomie, toekomst van kwaliteit in de ouderenzorg. Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. De post-academische management opleiding SIOO heeft een gewijd aan de factoren die zelforganisatie/zelfsturing kunnen bevorderen en in de weg zitten. Veel professionals in de zorg, maar ook daarbuiten, willen graag minder regels en systemen, en meer vertrouwen in hun vakmanschap. Marcel van Druenen van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, stelt echter dat voor de kwaliteit van de dienstverlening. De opvattingen over kwaliteit in zorg en welzijn veranderen regelmatig. Het vakblad KIZ vroeg zijn lezers om een blik in de toekomst te werpen, en koos de om te publiceren.

Lees meer

Verplichte hercertificatie speeltoestellen nieuwe EN1176

17 mei 2017

De verwachting is dat eind 2017 de nieuwe EN1176-reeks zal worden gepubliceerd. Er zijn normdelen waar weinig of een paar kleine punten zijn aangepast maar een aantal is ook vrij stevig veranderd. Zo wordt aan deel 1 een heel hoofdstuk gewijd aan trampolines en andere springtoestellen. Publicatie van de nieuwe EN1176 zal gevolgen kunnen hebben voor de eerder uitgegeven seriecertificaten. De minister van VWS heeft namelijk bepaald dat bij publicatie van een nieuwe of gewijzigde NEN EN-norm een nieuwe keuring binnen een jaar na de publicatie van de desbetreffende NEN EN-norm plaats moet vinden. Speeltoestellen die in serie geproduceerd worden hoeven niet apart gekeurd te worden per speeltoestel. De serie wordt gekeurd aan de hand van een typekenmerkend monster en technisch constructiedossier. Een nieuwe typekeuring is nodig indien het gekeurde typekenmerkend monster niet meer representatief is voor de serie (bijvoorbeeld omdat de constructie aangepast is). Ook moet het typekenmerkend monster en het technisch constructiedossier opnieuw worden beoordeeld en gekeurd als de relevante NEN EN normen worden aangepast. De keuring en beoordeling moet binnen een jaar na publicatie van de NEN EN norm plaatsvinden. Indien dit niet heeft plaats gevonden is niet langer sprake van een geldig certificaat. Bestaande en reeds uitgeleverde speeltoestellen hoeven niet opnieuw gekeurd te worden. Dien tijdig uw serietoestellen in bij het Keurmerkinstituut. De herkeuring moet, naar verwachting, vóór 1 november 2018 zijn afgerond. Zie voor de uitspraak van de minister

Lees meer

Trampolines in nieuwe EN1176

17 mei 2017

Eind 2017 zal de nieuwe norm worden gepubliceerd. Deze zal in het Engels en in het Nederlands uitkomen. Eén van de grote vernieuwingen in deel 1 betreft de toevoeging van eisen aan trampolines en andere springtoestellen (bouncing facilities). De Nederlandse norm zal de groep behandelen onder de naam "springtoestellen". Dit is zijn speeltoestellen of onderdelen van speeltoestellen die vanwege hun flexibele eigenschappen als voornaamste doel hebben mogelijk te maken dat gebruikers zonder hulp van (een) andere gebruiker(s) vrij van de grond komen. We sommen een paar eisen uit de nieuwe norm op voor deze springtoestellen. Het maximaal aantal gebruikers qua constructiesterkte bedraagt het aantal m2 van het springoppervlak gedeeld door 1,44. Springtoestellen met een oppervlak kleiner dan 1,44 m2 zijn bedoeld voor één gebruiker. Springtoestellen bedoeld voor meerdere gebruikers moeten een voldoende bodemvrijheid hebben die bij belasting groter is dan 230 mm. De valhoogte bedraagt het laagste punt van waar gevallen kan worden plus 900 mm. De vrije ruimte boven het springtoestel bedraagt 3500 mm en er omheen 1500 mm. De maximale hoogte van het springoppervlak naar de grond of er naast staande platformen is kleiner dan 600 mm. Dit is een klein aantal eisen die voor springtoestellen zullen gelden. Als u wil weten of uw springtoestel voldoet aan de nieuwe criteria neem dan contact met ons op via .

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>