Nieuws

Cursus aanschaf en plaatsing speeltoestellen 11 mei 2017

16 jan 2017

Beheerders van speelterreinen en speeltoestellen krijgen regelmatig te maken met de plaatsing van nieuwe of herplaatsing van oudere speeltoestellen. Bij de aanschaf van speeltoestellen moet de beheerder op veel zaken letten. Zaken die niet altijd even duidelijk zijn. Is het certificaat wel rechtsgeldig, is het toestel geplaatst zoals bedoeld, mag ik ander bodemmateriaal toepassen dan omschreven, en klopt de grootte van de valdempende bodem wel? Daarnaast is het belangrijk welke rechten de beheerder en welke plichten de leverancier heeft. Deze ...

Lees meer

Boomstammen onterecht gecertificeerd

4 jan 2017

Al eerder plaatsten we in deze nieuwsbrief een artikel over boomstammen die niet volgens het WAS gecertificeerd hoeven te worden. Desondanks blijft het Keurmerkinstituut veel vragen binnen krijgen over de, vaak onnodige, certificatie er van. Om er achter te komen of uw boomstam of ander natuurlijk speeltoestel onder het WAS valt en gecertificeerd moet worden heeft Probos in samenwerking met het Keurmerkinstituut een handig document opgesteld. Hierin leest u wanneer een speelobject wel of niet onder het WAS valt en ...

Lees meer

EN1176 vervangen door ISO-norm, gevaar voor Europa?

4 jan 2017

De Europese landen overleggen sinds een klein jaar over het mede-opzetten van een ISO-norm voor (onder andere) speeltoestellen. Er is een aantal landen buiten Europa (o.a. China en Rusland) dat van plan is een dergelijke ISO-norm op te zetten. Als deze ISO-norm wordt gepubliceerd vervalt onze Europese norm (EN1176) voor speeltoestellen en zullen we ons bij de nieuwe norm moeten aansluiten. Vanzelfsprekend moeten speeltoestellen in Nederland niet zo zeer aan normen maar aan het WAS voldoen. Toch zal de impact ...

Lees meer

RIVM stelt: Sporten op rubbergranulaat is veilig

4 jan 2017

Het is uitgebreid in het nieuws geweest; de veiligheid van rubbergranulaat in kunstgras. Dit granulaat wordt met name gebruikt op sportvelden met kunstgras. In het kunstgras dat onder speeltoestellen ligt wordt het doorgaans niet toegepast. Het RIVM heeft onderzoek gepleegd naar de schadelijkheid van het granulaat. Uit onderzoek van deze dienst blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de ...

Lees meer

Intrekking van WAS-certificaten

2 dec 2016

Aangewezen keurende instanties (AKI’s) zijn aangewezen om water- en speeltoestellen te beoordelen op het voldoen aan de eisen in het WAS. Zij geven bij voldoen daaraan een certificaat van goedkeuring af. Maar AKI’s mogen ook afgegeven certificaten weer intrekken. Het is namelijk de AKI die een besluit tot goedkeuring neemt en het certificaat van goedkeuring verleend. Deze AKI is ook bevoegd dat besluit te herzien. Dat wil zeggen dat de AKI het besluit kan en mag nemen het certificaat van ...

Lees meer
<< 9 10 11 12 13 >>