Nieuws

Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens

10 nov 2017

De nieuwe Europese richtlijnen voor privacybescherming hebben ingrijpende gevolgen, ook voor organisaties in zorg en welzijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciale webpagina aangemaakt voor zorgaanbieders (zie verderop). Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel organisaties de gevolgen onderschatten, en/of te laat zijn begonnen met de voorbereidingen. Het Keurmerkinstituut kan organisaties in zorg en welzijn ondersteunen om toch op tijd aan de regels te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens belicht de nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

10 nov 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over de uitwassen van risicogestuurd management, de taaiheid van bureaucratische rompslomp, kanttekeningen bij de waarde van cliëntenonderzoek, en de vraag of zelfsturing eigenlijk wel werkt. Nu ook ISO 9001 ...

Lees meer

Hulp bij de overgang naar ISO/HKZ (2015) en NEN-EN 15224 (2017)

10 nov 2017

Half september 2018 vervallen alle HKZ- en ISO 9001-certificaten die zijn gebaseerd op de HKZ-schema's van vòòr 2015, resp. ISO 9001 uit 2008. En in mei 2020 vervallen de EN 15224-certificaten gebaseerd op de normversie uit 2012. Met een goede voorbereiding kan de overgang soepel verlopen. De meeste organisaties die zijn overgegaan op een van de nieuwe normen/schema's is het meegevallen. We zien wel dat de voordelen van de nieuwe normen/schema's nog niet ten volle worden benut. Procedures en protocollen ...

Lees meer

Nieuwe impuls voor het keurmerk Roze Loper

10 nov 2017

Het Keurmerkinstituut heeft onlangs in samenwerking met het COC de Roze Loper Tolerantiescan herzien. Al jarenlang zijn er signalen dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en intergenders (hierna LHBTI) te maken hebben met vooroordelen o.a. in instellingen voor jeugdzorg en verzorgingshuizen. Op basis van de nieuwe Tolerantiescan kunnen organisaties in zorg en welzijn een keurmerk verwerven. De redenen voor het ontwikkelen van een Tolerantiescan zijn verder: * binnen zorg en welzijn is weinig aandacht voor LHBTI's. De doelgroep is niet zichtbaar ...

Lees meer

Training nieuwe normen NEN-EN1176

29 sep 2017

In november 2017 zal de nieuwe versie van NEN-EN1176 worden gepubliceerd. Dat houdt in dat veel serietoestellen en inspectieregimes daarop moeten worden aangepast. Binnen een jaar na publicatie moet dit rond zijn. Het Keurmerkinstituut is als voorzitter van de Nederlandse en lid van de Europese normcommissie nauw betrokken bij de wijziging van de norm. Vanuit die expertise geven we een training waarin duidelijk uiteengezet wordt wat er precies zal veranderen en welke wijzigingen speeltoestellen zullen ondergaan. Deze training is uitermate ...

Lees meer
<< 1 2 3 4 5 >>