Nieuws

Geldigheid buitenlandse WAS-certificaten

24 apr 2017

Het ministerie van VWS heeft helderheid geschapen in een lang lopende discussie over de geldigheid van buitenlandse certificaten voor attractie- en speeltoestellen. Dat heeft het ministerie gedaan middels een brief gericht aan de AKI's en enkele andere belanghebbenden. De brief geeft uitleg aan welke certificaten rechtsgeldig zijn en welke acties in Nederland genomen moeten worden voor de omzetting van de certificaten naar het WAS. In samenvatting gaat het om het volgende. Als een certificaat uit een ander Europees land komt ...

Lees meer

Extra cursussen aanschaf en plaatsing speeltoestellen

24 apr 2017

In de vorige nieuwsbrief kondigden we een nieuwe cursus aan: Studieochtend WAS, aanschaf en plaatsing speeltoestellen. Er blijkt veel animo van beheerders voor deze cursus te zijn, en daarom hebben we extra data gepland. Naast de al geplande cursus op 11 mei in Zwolle houden we deze ook in Den Haag (16 juni), Utrecht (18 september), Eindhoven (16 oktober) en Zwolle (23 november). Nogmaals een korte uitleg waar deze cursus over gaat. Beheerders van speelterreinen en speeltoestellen krijgen regelmatig te ...

Lees meer

Branche Sociaal Werk kiest Keurmerkinstituut als voorkeurs-leverancier

27 mrt 2017

De branchevereniging Sociaal Werk Nederland (SWN) heeft een nieuw kwaliteitslabel ontwikkeld voor organisaties die sociaal werk aanbieden. De eisen voor het label zijn gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Voor het keuren van aanvragers van het label heeft SWN het Keurmerkinstituut geselecteerd als voorkeurs-leverancier, samen met drie andere certificatie-instellingen. Het nieuwe kwaliteitslabel is uitgebreid toegelicht op de SWN-website. Het Keurmerkinstituut is voorkeursleverancier geworden omdat het ...

Lees meer

Workshop Overstappen op ISO/HKZ (2015) nu ook voor EN 15224

27 mrt 2017

Na de HKZ-schema's is nu ook de norm 'ISO voor de zorg' (NEN-EN 15224) aangepast aan de in 2015 herziene norm ISO 9001. De Nederlandse vertaling verschijnt een dezer dagen. Het Keurmerkinstituut heeft zijn drukbezochte workshop 'Overstappen op ISO/HKZ (2015) nu uitgebreid met NEN-EN 15224 (2015). Ook houders van een 15224-certificaat kunnen zich nu inschrijven voor deze opleiding. Veel organisaties zoeken nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Deze workshop van een halve ...

Lees meer

Fysiotherapeuten kunnen de audits voor HKZ en Plus nu combineren

27 mrt 2017

Een HKZ-gecertificeerde fysiotherapie praktijk kan sinds kort de HKZ-audit combineren met de welbekende Plus-audit. Dat bespaart veel tijd en kosten. De fysiotherapie-auditoren van het Keurmerkinstituut zijn onlangs bijgeschoold door het KNGF, en hebben het voorgeschreven certificaat behaald. We kunnen nu in één audit zowel de HKZ-criteria als de Plus-criteria toetsen. Als u een voorstel wilt ontvangen voor een gecombineerde HKZ- en Plus-audit, dan ontvangen we graag een opgave van uw formatie-omvang in fte’s en het aantal praktijklocaties. Mail naar zorgwelzijn@keurmerk.nl ...

Lees meer
<< 4 5 6 7 8 >>