Nieuws

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

27 mrt 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over een zelftest voor informatiebeveiliging in de zorg, en rentekorting op leningen voor zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs weer aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens in de ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

14 feb 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over verdraaide zelforganisaties, verplichte registraties, informatiebeveiliging in de zorg, en het verschil tussen ISO 9001 en HKZ. Verdraaide zelforganisaties Wouter 't Hart en Marius Buiting zijn bekend van hun ...

Lees meer

Wat brengen alternatieve systemen voor kwaliteitszorg ons?

14 feb 2017

Diverse sectoren binnen Zorg en welzijn zijn bezig met alternatieve vormen van kwaliteitszorg. De gehandicaptenzorg en de verpleging & verzorging ontwikkelen eigen kwaliteitskaders, en het sociaal werk heeft een eigen branchekeurmerk. Daarnaast gaan veel zorgaanbieders over op zelfsturing /zelforganisatie, en is er een breed gevoelde behoefte om terug te gaan naar de bedoeling. Traditionele vormen van kwaliteitsborging, zoals HKZ- of ISO 9001-certificatie lijken uit de gratie, maar houden op veel plaatsen moedig stand. Wat is wijsheid? Als je zo'n 20 ...

Lees meer

Maak uw website snel toegankelijk voor mensen met een beperking

14 feb 2017

Mensen met een beperking komen niet alleen in hun fysieke omgeving, maar ook op internet veel hindernissen tegen. Het gaat dan om moeilijk leesbare webpagina's, instructievideo's zonder ondertiteling, slecht werkende voorleessoftware, onduidelijke navigatie, etc. Websites met het Waarmerk Drempelvrij zijn gemakkelijk toegankelijk voor iedereen, en worden ook door mensen zonder beperking als plezieriger ervaren. Het Keurmerkinstituut introduceert een quick scan met behulp waarvan u uw site snel kunt verbeteren. Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van het Waarmerk Drempelvrij, en kan uw ...

Lees meer

Valt de zorg verleend door contractpartners onder uw certificaat?

14 feb 2017

Aanbieders van zorg en welzijn werken vaak samen met ZZP-ers of onderaannemers. Ook kan er sprake zijn van ketensamenwerking. Als een organisatie gecertificeerd is, rijst de vraag of haar contractpartners ook het certificaat mogen voeren. Het Keurmerkinstituut gaat altijd na welke partij de zorgovereenkomst heeft met de cliƫnt, en onder welk kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) de zorg wordt uitgevoerd. De nieuwe wet DBA maakt het moeilijk om het KMS aan ZZP-ers op te leggen. Bij samenwerkende partners in zorg en welzijn onderscheiden ...

Lees meer
<< 5 6 7 8 9 >>