Nieuws

Regels verhuur speeltoestellen en luchtkussens

16 jan 2017

De eigenaar (vaak de beheerder) van een speeltoestel moet zich houden aan een aantal regels gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Zo moet het toestel gecertificeerd zijn, en dusdanig zijn opgesteld dat het voldoet aan de voorwaarden waaronder het certificaat is afgegeven. In Nederland worden regelmatig attractie- en speeltoestellen verhuurd. Luchtkussens, elektrisch aangedreven stieren, ballenbakken en dergelijke worden verhuurd voor straatfeesten of braderie├źn. Ook huurders van deze toestellen moeten zich aan regels binnen het WAS houden, en zijn zeker ...

Lees meer

NVWA: "Overdekte speellocaties niet in orde"

16 jan 2017

Recentelijk publiceerde de NVWA de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid van overdekte speeltuinen. In het onderzoek zouden 150 binnenspeelhallen betrokken worden. Uiteindelijk zijn er slechts 37 daadwerkelijk bezocht, omdat het onderzoek door de vele afwijkingen te veel tijd innam. Er blijken hallen open te zijn waar toestellen in gebruik zijn zonder dat een geldig certificaat van goedkeuring is afgegeven. Een groot aantal beschikkingen is uitgereikt. Samenvattend komen de resultaten op het volgende neer. Van de 37 locaties vertoonden ...

Lees meer

Cursus aanschaf en plaatsing speeltoestellen 11 mei 2017

16 jan 2017

Beheerders van speelterreinen en speeltoestellen krijgen regelmatig te maken met de plaatsing van nieuwe of herplaatsing van oudere speeltoestellen. Bij de aanschaf van speeltoestellen moet de beheerder op veel zaken letten. Zaken die niet altijd even duidelijk zijn. Is het certificaat wel rechtsgeldig, is het toestel geplaatst zoals bedoeld, mag ik ander bodemmateriaal toepassen dan omschreven, en klopt de grootte van de valdempende bodem wel? Daarnaast is het belangrijk welke rechten de beheerder en welke plichten de leverancier heeft. Deze ...

Lees meer

Boomstammen onterecht gecertificeerd

4 jan 2017

Al eerder plaatsten we in deze nieuwsbrief een artikel over boomstammen die niet volgens het WAS gecertificeerd hoeven te worden. Desondanks blijft het Keurmerkinstituut veel vragen binnen krijgen over de, vaak onnodige, certificatie er van. Om er achter te komen of uw boomstam of ander natuurlijk speeltoestel onder het WAS valt en gecertificeerd moet worden heeft Probos in samenwerking met het Keurmerkinstituut een handig document opgesteld. Hierin leest u wanneer een speelobject wel of niet onder het WAS valt en ...

Lees meer

EN1176 vervangen door ISO-norm, gevaar voor Europa?

4 jan 2017

De Europese landen overleggen sinds een klein jaar over het mede-opzetten van een ISO-norm voor (onder andere) speeltoestellen. Er is een aantal landen buiten Europa (o.a. China en Rusland) dat van plan is een dergelijke ISO-norm op te zetten. Als deze ISO-norm wordt gepubliceerd vervalt onze Europese norm (EN1176) voor speeltoestellen en zullen we ons bij de nieuwe norm moeten aansluiten. Vanzelfsprekend moeten speeltoestellen in Nederland niet zo zeer aan normen maar aan het WAS voldoen. Toch zal de impact ...

Lees meer
<< 6 7 8 9 10 >>