Nieuws

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

14 feb 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over verdraaide zelforganisaties, verplichte registraties, informatiebeveiliging in de zorg, en het verschil tussen ISO 9001 en HKZ. Verdraaide zelforganisaties Wouter 't Hart en Marius Buiting zijn bekend van hun ...

Lees meer

Maak uw website snel toegankelijk voor mensen met een beperking

14 feb 2017

Mensen met een beperking komen niet alleen in hun fysieke omgeving, maar ook op internet veel hindernissen tegen. Het gaat dan om moeilijk leesbare webpagina's, instructievideo's zonder ondertiteling, slecht werkende voorleessoftware, onduidelijke navigatie, etc. Websites met het Waarmerk Drempelvrij zijn gemakkelijk toegankelijk voor iedereen, en worden ook door mensen zonder beperking als plezieriger ervaren. Het Keurmerkinstituut introduceert een quick scan met behulp waarvan u uw site snel kunt verbeteren. Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van het Waarmerk Drempelvrij, en kan uw ...

Lees meer

Valt de zorg verleend door contractpartners onder uw certificaat?

14 feb 2017

Aanbieders van zorg en welzijn werken vaak samen met ZZP-ers of onderaannemers. Ook kan er sprake zijn van ketensamenwerking. Als een organisatie gecertificeerd is, rijst de vraag of haar contractpartners ook het certificaat mogen voeren. Het Keurmerkinstituut gaat altijd na welke partij de zorgovereenkomst heeft met de cli├źnt, en onder welk kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) de zorg wordt uitgevoerd. De nieuwe wet DBA maakt het moeilijk om het KMS aan ZZP-ers op te leggen. Bij samenwerkende partners in zorg en welzijn onderscheiden ...

Lees meer

Regels verhuur speeltoestellen en luchtkussens

16 jan 2017

De eigenaar (vaak de beheerder) van een speeltoestel moet zich houden aan een aantal regels gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Zo moet het toestel gecertificeerd zijn, en dusdanig zijn opgesteld dat het voldoet aan de voorwaarden waaronder het certificaat is afgegeven. In Nederland worden regelmatig attractie- en speeltoestellen verhuurd. Luchtkussens, elektrisch aangedreven stieren, ballenbakken en dergelijke worden verhuurd voor straatfeesten of braderie├źn. Ook huurders van deze toestellen moeten zich aan regels binnen het WAS houden, en zijn zeker ...

Lees meer

NVWA: "Overdekte speellocaties niet in orde"

16 jan 2017

Recentelijk publiceerde de NVWA de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid van overdekte speeltuinen. In het onderzoek zouden 150 binnenspeelhallen betrokken worden. Uiteindelijk zijn er slechts 37 daadwerkelijk bezocht, omdat het onderzoek door de vele afwijkingen te veel tijd innam. Er blijken hallen open te zijn waar toestellen in gebruik zijn zonder dat een geldig certificaat van goedkeuring is afgegeven. Een groot aantal beschikkingen is uitgereikt. Samenvattend komen de resultaten op het volgende neer. Van de 37 locaties vertoonden ...

Lees meer
<< 6 7 8 9 10 >>