Nieuws

In memoriam Karin van Dam

13 apr 2016

Op 11 april jl. is onze collega Karin van Dam (hoofdauditor) na een lang ziekbed overleden. Bijna een jaar geleden hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was, en daarna ging haar conditie langzaam achteruit. In de persoonlijke contacten bleek haar geest echter tot het laatst toe ongebroken, en dat was typerend voor de Karin die ruim vier jaar onze collega was. Toen Karin eind 2011 in dienst kwam van het Keurmerkinstituut was ze al een ervaren hoofdauditor. Mede door haar ...

Lees meer

Waarmerk Drempelvrij voor toegankelijke websites

23 mrt 2016

Websites die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Stichting drempelvrij.nl worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij. Dit is van belang voor ouderen, mensen met een beperking, maar ook voor 'gewone' bezoekers van uw site. Het Keurmerkinstituut kan dit keurmerk nu ook verlenen. Lees verder over de voordelen van het Waarmerk, de reeds gecertificeerde websites, en de foto van de ondertekening van het contract met Drempelvrij. U bereikt met een toegankelijke website niet alleen mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en ...

Lees meer

Overheid stopt met beoordeling van keurmerken

18 okt 2015

De lijst met betrouwbare keurmerken op de overheidswebsite Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) gaat verdwijnen. De keurmerkenlijst bevat alle keurmerken die zich bij Consuwijzer hebben aangemeld en bij een beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) aan een aantal zorgvuldigheidseisen bleken te voldoen. Elk keurmerk op de lijst is voorzien van een score die aangeeft in welke mate aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Bij de beoordeling van een keurmerk kijkt de RvA niet naar de hoogte van de eisen waaraan de goedgekeurde producten ...

Lees meer

Verplichte certificaten onder de nieuwe Jeugdwet uitgereikt

18 dec 2014

In aanwezigheid van staatssecretaris Teeven hebben 17 organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) het certificaat ontvangen dat zij nodig hebben om hun werk in 2015 te mogen voortzetten. Het Keurmerkinstituut, dat hiertoe door de overheid is aangewezen, heeft deze certificaten op 18 december 2014 uitgereikt (zie foto). De jb/jr-certificaten zijn verplicht gesteld in de nieuwe Jeugdwet, waarvan de invoering van diverse onderdelen met veel maatschappelijke discussie gepaard gaat. Het certificatietraject was voor de meeste aanvragers een intensieve en spannende aangelegenheid. ...

Lees meer
<< 5 6 7 8 9 >>