Nieuws

RIVM stelt: Sporten op rubbergranulaat is veilig

4 jan 2017

Het is uitgebreid in het nieuws geweest; de veiligheid van rubbergranulaat in kunstgras. Dit granulaat wordt met name gebruikt op sportvelden met kunstgras. In het kunstgras dat onder speeltoestellen ligt wordt het doorgaans niet toegepast. Het RIVM heeft onderzoek gepleegd naar de schadelijkheid van het granulaat. Uit onderzoek van deze dienst blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de ...

Lees meer

Intrekking van WAS-certificaten

2 dec 2016

Aangewezen keurende instanties (AKI’s) zijn aangewezen om water- en speeltoestellen te beoordelen op het voldoen aan de eisen in het WAS. Zij geven bij voldoen daaraan een certificaat van goedkeuring af. Maar AKI’s mogen ook afgegeven certificaten weer intrekken. Het is namelijk de AKI die een besluit tot goedkeuring neemt en het certificaat van goedkeuring verleend. Deze AKI is ook bevoegd dat besluit te herzien. Dat wil zeggen dat de AKI het besluit kan en mag nemen het certificaat van ...

Lees meer

AKI stopt WAS certificeringen

2 dec 2016

Per 1 november 2016 is het Liftinstituut gestopt met de keuringen voor speel- en watertoestellen, en is het niet meer aangewezen voor de certificering volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Dat betekent dat er nog maar drie AKI’s op Nederlands grondgebied zijn: AIB Vincotte, Tüv Nederland en het Keurmerkinstituut. Wat houdt dit in voor de uitgegeven certificaten? Eerder al hebben andere AKI’s de aanwijzing laten intrekken of niet verlengd, zoals Aboma Keboma, KEMA, MKB Geleen en DNV. De certificaten uitgegeven ...

Lees meer

Valhoogte vogelnestschommels, hoe zit het nou?

2 dec 2016

Al eerder berichtte het Keurmerkinstituut over de valhoogte van de zogenaamde vogelnest- of mandschommels. EN 1176 (2008) meldt dat de hoogte in het midden van de mand gemeten moet worden. Het Bijblad dat door de NEN-leden is opgesteld gaat echter uit van meting op de rand. Bij deze meting is de valhoogte, en dus ook de valruimte, groter. Momenteel wordt de normenserie EN 1176 herschreven, en het is al bekend dat ook deze nieuwe versie uitgaat van meting in het ...

Lees meer

Minister stopt pilot privé-speeltoestellen

2 dec 2016

Er is zo veel om te doen geweest, de pilot waarbij burgers “privé-speeltoestellen” in de openbare ruimte mogen plaatsen. De bedoeling was een tijdelijke proef te starten voor het in overleg plaatsen van dit type toestellen. De burgers en gemeenten zouden vervolgens zelf toezicht moeten houden. De wijze van toezicht zou intern met de burgers afgestemd moeten worden door de gemeenten. Gedurende de hele periode dat de pilot is besproken waren er zowel voor- als tegenstanders. De voorstanders wensten meer ...

Lees meer
<< 7 8 9 10 11 >>