Nieuws

Branche Sociaal Werk kiest Keurmerkinstituut als voorkeurs-leverancier

27 mrt 2017

De branchevereniging Sociaal Werk Nederland (SWN) heeft een nieuw kwaliteitslabel ontwikkeld voor organisaties die sociaal werk aanbieden. De eisen voor het label zijn gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Voor het keuren van aanvragers van het label heeft SWN het Keurmerkinstituut geselecteerd als voorkeurs-leverancier, samen met drie andere certificatie-instellingen. Het nieuwe kwaliteitslabel is uitgebreid toegelicht op de SWN-website. Het Keurmerkinstituut is voorkeursleverancier geworden omdat het ...

Lees meer

Workshop Overstappen op ISO/HKZ (2015) nu ook voor EN 15224

27 mrt 2017

Na de HKZ-schema's is nu ook de norm 'ISO voor de zorg' (NEN-EN 15224) aangepast aan de in 2015 herziene norm ISO 9001. De Nederlandse vertaling verschijnt een dezer dagen. Het Keurmerkinstituut heeft zijn drukbezochte workshop 'Overstappen op ISO/HKZ (2015) nu uitgebreid met NEN-EN 15224 (2015). Ook houders van een 15224-certificaat kunnen zich nu inschrijven voor deze opleiding. Veel organisaties zoeken nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Deze workshop van een halve ...

Lees meer

Fysiotherapeuten kunnen de audits voor HKZ en Plus nu combineren

27 mrt 2017

Een HKZ-gecertificeerde fysiotherapie praktijk kan sinds kort de HKZ-audit combineren met de welbekende Plus-audit. Dat bespaart veel tijd en kosten. De fysiotherapie-auditoren van het Keurmerkinstituut zijn onlangs bijgeschoold door het KNGF, en hebben het voorgeschreven certificaat behaald. We kunnen nu in één audit zowel de HKZ-criteria als de Plus-criteria toetsen. Als u een voorstel wilt ontvangen voor een gecombineerde HKZ- en Plus-audit, dan ontvangen we graag een opgave van uw formatie-omvang in fte’s en het aantal praktijklocaties. Mail naar zorgwelzijn@keurmerk.nl ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

27 mrt 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over een zelftest voor informatiebeveiliging in de zorg, en rentekorting op leningen voor zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs weer aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens in de ...

Lees meer

Interessante sites en publicaties over kwaliteit

14 feb 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over verdraaide zelforganisaties, verplichte registraties, informatiebeveiliging in de zorg, en het verschil tussen ISO 9001 en HKZ. Verdraaide zelforganisaties Wouter 't Hart en Marius Buiting zijn bekend van hun ...

Lees meer
<< 7 8 9 10 11 >>