Hulp bij de overgang naar ISO/HKZ (2015) en NEN-EN 15224 (2017)

Overig, 10 november 2017

Half september 2018 vervallen alle HKZ- en ISO 9001-certificaten die zijn gebaseerd op de HKZ-schema's van vòòr 2015, resp. ISO 9001 uit 2008. En in mei 2020 vervallen de EN 15224-certificaten gebaseerd op de normversie uit 2012. Met een goede voorbereiding kan de overgang soepel verlopen.

De meeste organisaties die zijn overgegaan op een van de nieuwe normen/schema's is het meegevallen. We zien wel dat de voordelen van de nieuwe normen/schema's nog niet ten volle worden benut. Procedures en protocollen die niet nodig zijn om risico's te beheersen mogen worden afgeschaft, maar niet iedereen durft dat meteen te doen.

Wilt u de overgang combineren met een reguliere audit, dan moet deze ruim voor de zomer van 2018 beginnen. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele tekortkomingen te herstellen. Lukt dat niet, dan kunt u de overgang beter loskoppelen van de reguliere audit, en de overstap-audit naar voren halen. In een eerder bericht hebben we enkele misverstanden rond de overgang op de nieuwe normen/schema's opgehelderd. 

Zoekt u nog naar praktische tips om de nieuwe criteria te verwerken in uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem, neem dan deel aan onze workshop over dit onderwerp, zowel voor HKZ als ISO 9001 en NEN-EN 15224. Deelnemers aan de workshop gaan naar huis met praktische tips en aanwijzingen voor het omzetten van hun managementsysteem naar de nieuwe criteria. U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website. Hier vindt u ook de data, de locaties en de kosten. De nieuwe versies van de HKZ-schema's, en van de normen ISO 9001 en NEN-EN 15224 zijn te bestellen op www.nen.nl.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen