Interessante sites en publicaties over kwaliteit

30 mei 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over:

  • zelfsturing (voors en tegens),
  • spanning tussen bureaucratie en professionele autonomie,
  • toekomst van kwaliteit in de ouderenzorg.

Veel organisaties werken met zelfsturende of zelforganiserende teams. De post-academische management opleiding SIOO heeft een interessante blog gewijd aan de factoren die zelforganisatie/zelfsturing kunnen bevorderen en in de weg zitten.

Veel professionals in de zorg, maar ook daarbuiten, willen graag minder regels en systemen, en meer vertrouwen in hun vakmanschap. Marcel van Druenen van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, stelt echter dat regels en systemen wel degelijk belangrijk zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening.

De opvattingen over kwaliteit in zorg en welzijn veranderen regelmatig. Het vakblad KIZ vroeg zijn lezers om een blik in de toekomst te werpen, en koos de bijdrage van Linda Myszka-Jansen om te publiceren.