Interessante sites en publicaties over kwaliteit

Overig, 10 november 2017

De meeste nieuwtjes over kwaliteit in zorg en welzijn komen langs meerdere wegen terecht bij de kwaliteitsfunctionarissen en directies. Er zijn echter ook interessante publicaties die in andere netwerken circuleren, of anderszins niet de bekendheid krijgen die ze verdienen. In deze aflevering van zijn nieuwsbrief attendeert het Keurmerkinstituut u op publicaties over de uitwassen van risicogestuurd management, de taaiheid van bureaucratische rompslomp, kanttekeningen bij de waarde van cliëntenonderzoek, en de vraag of zelfsturing eigenlijk wel werkt.

Nu ook ISO 9001 (2015) over is op risicogestuurd management komt er al weer een tegenbeweging op gang. Martin van Staveren is een veel gevraagde spreker, die de uitwassen van het risicodenken bestrijdt.

De geluiden over hardnekkige bureaucratie in de zorg zijn niet nieuw. Onlangs heeft Bureau Berenschot vastgesteld dat professionals in de langdurige zorg 25% van hun tijd besteden aan administratie. Niet alleen externe partijen zorgen hiervoor, maar ook de zorginstellingen zelf zouden zich wat meer moeten inhouden, vindt de onderzoeker.

Cliëntenonderzoek geeft vaak een waardevolle aanvulling op het beeld van de prestaties van een zorginstelling. Er zitten echter ook haken en ogen aan, zoals deze zomer bleek tijdens een congres over ervaringen van patiënten. Bovendien reageren de beoordeelde instellingen soms onlogisch op de uitkomsten van cliëntenonderzoek.

Van de TIAS opleiding voor zorgmanagers verscheen een artikel over zelfsturing, met de vraag of dat eigenlijk wel werkt. Het antwoord is ja, maar niet altijd. De auteurs noemen 19 succesfactoren waar bij voorkeur aan moet worden voldaan.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen