Overheid tevreden over certificatie door Keurmerkinstituut

Overig, 30 mei 2017

De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzocht hoe het Keurmerkinstituut de wettelijk verplichte certificatie onder de Jeugdwet uitvoert. De Inspectie concludeert o.a. dat het overheidstoezicht kan steunen op de bevindingen van het Keurmerkinstituut bij de opzet en het uitvoeren van toezicht op de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr). In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris dat hij tevreden is met het resultaat van dit onderzoek, en dat de jb/jr-certificatie door het Keurmerkinstituut zal worden voortgezet. Uit het onderzoek zijn ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen; deze zal het Keurmerkinstituut ter harte nemen.

De overheid heeft het Keurmerkinstituut in 2014 aangewezen als (enige) certificatie-instelling die de wettelijk verplichte certificaten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) mag toekennen. Bij de introductie van de Jeugdwet is het jb/jr-certificaat ingevoerd als kwaliteitsborging voor de uitvoering van wettelijke maatregelen in de jeugdzorg, zoals voogdij, ondertoezichtstelling en reclassering. Er zijn momenteel 17 houders van een jb/jr-certificaat, merendeels voormalige Bureaus Jeugdzorg en enkele landelijk werkende instellingen met vergelijkbare taken. De lijst van certificaathouders staat elders op deze site, samen met een toelichting op het certificatieproces.

 

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen