NEN HKZ werkt aan nieuwe norm Zorg & Welzijn

12 dec 2017

De in ontwikkeling zijnde HKZ-norm Zorg en Welzijn is breed toepasbaar bij alle organisaties die zorg- en dienstverlening aanbieden. De norm is geschreven in een heldere taal die uitnodigt tot actie. Organisaties kunnen hierbij een kwalteitsmanagementsysteem opzetten dat helpt om te leren verbeteren en niet de nadruk legt op het schrijven van procedures en protocollen.

Deze norm sluit daarmee naadloos aan op de auditfilosofie van het Keurmerkinstituut, waarbij de cliënt altijd centraal staat en de nadruk ligt op hoe het systeem daadwerkelijk functioneert in de praktijk. Dit helpt organisaties om aan de slag te gaan met zaken die er echt toe doen.

In de norm zijn eisen opgenomen die aansluiten bij actuele thema’s zoals:

  • eigen regie van de cliënt; 
  • maatwerk voor de cliënt; 
  • shared decision making; 
  • samenwerking met interne en externe ketenpartners; 
  • stakeholderanalyse; 
  • ruimte voor professionele vrijheid; 
  • veiligheidscultuur; 
  • relevante eisen uit de Governance Code; 
  • risico analyse op organisatie- en procesniveau

Meer informatie over de norm is te vinden op de website van HKZ

Zodra dat deze norm beschikbaar is kan het Keurmerkinstituut  de toetsingen hierop verzorgen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Keurmerkinstituut via  079 363 7000 of zorgwelzijn@keurmerk.nl