NEN-symposium 2017 Nieuwe normen speeltoestellen

29 sep 2017

Naar aanleiding van de herziene normenreeks voor speeltoestellen: NEN-EN 1176 'Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speeltoestellen' organiseert NEN op 22 november a.s. een symposium over veiligheid van speeltoestellen in de Caballero Fabriek in Den Haag. De nieuwe normen worden naar het Nederlands vertaald en zijn vanaf november 2017 beschikbaar. Het symposium over de nieuwe normenreeks voor speeltoestellen wordt gecombineerd met de jaarlijkse terugkomdag voor de inspecteurs van Stichting Veilig Spelen.

De visie op spelen is voor iedereen anders. Een kind heeft een andere kijk op een speeltoestel dan een ouder of een beheerder van een speelruimte waar veiligheid voorop staat. Wat is veiligheidsmanagement en hoe ga je er mee om? Wat is goed beheer? Hoe implementeer je de normen? Wat is er nieuw aan de normen van najaar 2017? Wat kun je met een risicoanalyse? Wat zijn de juridische aspecten? Hoe verhouden de normen zich ten opzichte van de zorgplicht? Antwoorden op deze vragen worden tijdens de informatiedag gegeven door leden van de normcommissie speeltoestellen en experts op dit gebied. Inschrijven voor deze dag kan via www.NEN.nl