Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens

Overig, 10 november 2017

De nieuwe Europese richtlijnen voor privacybescherming hebben ingrijpende gevolgen, ook voor organisaties in zorg en welzijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciale webpagina aangemaakt voor zorgaanbieders (zie verderop). Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel organisaties de gevolgen onderschatten, en/of te laat zijn begonnen met de voorbereidingen. Het Keurmerkinstituut kan organisaties in zorg en welzijn ondersteunen om toch op tijd aan de regels te voldoen.

De Autoriteit Persoonsgegevens belicht de nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt. In veel gevallen zult u ook verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Het Keurmerkinstituut heeft een breed aanbod voor ondersteuning bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving, waar onder een quick scan, een gap analyse, en een certificaat op basis van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510). Bel of mail voor meer informatie met 079 363 7000, respectievelijk zorgwelzijn@keurmerk.nl.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen