Ondersteuning bij implementatie Kwaliteitskaders

Overig, 10 november 2017

De nieuwe Kwaliteitskaders voor Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg gaan gepaard met een onbevangen en frisse kijk op de gang van zaken, waar de beoordeelde organisatie concreet mee aan de slag kan. Om onnodige haperingen in de kwaliteitsborging te vermijden houdt een groot aantal zorginstellingen het vertrouwde HKZ- of ISO-certificaat ook nog even in de lucht. Het Keurmerkinstituut zet zich in voor een soepele overgang, en kan ook daarna de Kwaliteitskaders ondersteunen.

Voorafgaand en tijdens de overgang naar het Kwaliteitskader rapporteren wij onze HKZ- of ISO-audits desgewenst ook volgens het stramien van het Kwaliteitskader. U kunt de kwaliteitsaspecten die in beide systemen een rol spelen dus goed volgen, en waar nodig verbeterplannen in gang zetten die soepel doorrollen naar de nieuwe kwaliteitsborging.

Onze auditoren zijn opgeleid om effectief deel te nemen aan de externe visitaties en andere onderdelen van de Kwaliteitskaders. Ze brengen niet alleen hun brede kennis van de sector in, maar ook een professionele blik op kwaliteit. Het Keurmerkinstituut toetst vanouds vanuit het belang van de cliënt, en onze professionals hebben ruime ervaring met uiteenlopende kwaliteitsnormen. U hoeft dus niet bang te zijn voor al dan niet subtiele druk om oude systemen in stand te houden.

Als blijkt dat uw managementsysteem voldoet aan de uitgangspunten van het Kwaliteitskader, verstrekken we een verklaring die u kunt overleggen aan uw financiers/opdrachtgevers. Informeer via 079 363 7000 of zorgwelzijn@keurmerk.nl hoe het Keurmerkinstituut u kan ondersteunen bij de implementatie van het Kwaliteitskader in uw sector.

Zie ook het overzicht van ons onderzoek-aanbod en de gecertificeerde organisaties in de zorg.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen