Ondersteuning bij Kwaliteitskaders en andere regelgeving

12 dec 2017

In de vorige nieuwsbrief (november 2017) is beschreven hoe het Keurmerkinstituut organisaties kan helpen bij de implementatie van de Kwaliteitskaders die enkele zorgsectoren hebben ontwikkeld. Ook voor andere regelgeving in zorg en welzijn hebben we ondersteuningspakketten. Voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten zijn:

  • deelname aan visitatie (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg)
  • beoordeling eigen kwaliteitsmanagementsysteem (VVT-sector)
  • quick scan informatiebeveiliging (1e stap richting NEN 7510 en AVG)
  • toetsing fusieplan op continu├»teit van kwaliteit en veiligheid.

Zie de beknopte samenvatting van deze projecten hieronder.

Een grote organisatie in de gehandicaptenzorg zocht voor de visitatie t.b.v. het Kwaliteitskader naar onafhankelijke, professionele inbreng in het visitatieteam. Een ervaren kwaliteitsauditor van het Keurmerkinstituut heeft deelgenomen aan de visitatie.De organisatie waardeerde de snelle en trefzekere analyses van onze kwaliteitsauditor.

Een organisatie met een tiental verpleeg- en verzorgingshuizen had een onafhankelijke toets op het zelf ontwikkelde kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) nodig. Het Keurmerkinstituut heeft de implementatie van dit KMS onderzocht bij een steekproef van de vestigingen. Nadat enkele verbeteracties waren doorgevoerd kreeg de organisatie de gewenste verklaring. De looptijd hiervan is drie jaar, in welke periode jaarlijks een beperkte controle zal worden uitgevoerd.

Een middelgroot verzorgingshuis wilde weten of de informatiebeveiliging op orde was. Bij een eendaags onderzoek ontdekten de specialisten van het Keurmerkinstituut enkele zwakke plekken, die echter met weinig moeite konden worden verholpen. Nadat de organisatie dit aantoonbaar had gedaan, ontving ze een verklaring dat de risico's rond informatiebeveiliging tot een aanvaardbaar niveau waren teruggebracht.

Twee organisaties in de jeugdzorg wilden weten of de kwaliteit van het werk en de veiligheid van cli├źnten tijdens en na hun voorgenomen fusie voldoende was geborgd. Uit het onderzoek van het Keurmerkinstituut bleek dat de fusieplannen op deze onderdelen zeer gedegen en volledig waren. Er hoefden slechts enkele aanpassingen te worden doorgevoerd.

Zie ook het overzicht van ons onderzoek-aanbod en de gecertificeerde organisaties in de zorg.