Overheid stopt met beoordeling van keurmerken

18 okt 2015

De lijst met betrouwbare keurmerken op de overheidswebsite Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) gaat verdwijnen. De keurmerkenlijst bevat alle keurmerken die zich bij Consuwijzer hebben aangemeld en bij een beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) aan een aantal zorgvuldigheidseisen bleken te voldoen. Elk keurmerk op de lijst is voorzien vanĀ  een score die aangeeft in welke mate aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Bij de beoordeling van een keurmerk kijkt de RvA niet naar de hoogte van de eisen waaraan de goedgekeurde producten of diensten moeten voldoen. Evenals bij andere keurmerken moet de consument dus zelf nagaan wat de keuringseisen zijn. Uit de score op Consuwijzer kan hij/zij afleiden hoe zorgvuldig het keurmerk wordt beheerd.