Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: misverstanden opgehelderd

Overig, 6 november 2016

Hoewel de ingangsdatum en de overgangstermijn van de nieuwe ISO 9001-norm en HKZ-schema's ondubbelzinnig vast staan, hebben veel certificaathouders nog wel vragen over de beste aanpak en de fasering. In dit bericht helderen we de meest gehoorde misverstanden op.

Misverstand 1: De overstap moet kort voor de einddatum van het oude schema (15-09-18) worden uitgevoerd.
U kunt op elk gewenst moment overstappen, zelfs tussen twee audits in. De overgangsaudit duurt 0,5 dag, ongeacht wanneer deze wordt uitgevoerd. Het is raadzaam deze 0,5 dag te combineren met een reguliere audit, maar het kan ook tussentijds.

Misverstand 2: De overstap gaat altijd gepaard met een (duurdere) herbeoordeling/hercertificatie.
Een 3-jaarlijkse herbeoordeling wordt altijd drie jaar na de vorige herbeoordeling uitgevoerd, ook als u eerder overgaat op de herziene norm. De audit waarin u overgaat op de nieuwe norm duurt 0,5 dag langer dan anders (zie misverstand 1).

Misverstand 3: Na de overgangsaudit wordt een certificaat met een looptijd van 3 jaar uitgereikt.
De einddatum van het nieuwe certificaat is gelijk aan de einddatum die op het oude certificaat zou hebben gestaan als het certificatieschema niet was verlopen.

Een voorbeeld
Stel uw certificaat loopt af op 1 december 2016, en u stapt tijdens de herbeoordelingsaudit over op de nieuwe norm. Uw certificaat wordt dan verlengd tot 1 december 2019. Als u niet overstapt wordt het verlengd tot 15 september 2018, en kunt u tijdens de eerste jaarlijkse controle alsnog overstappen op de nieuwe norm. U mag de overstap-audit ook op een ander moment laten uitvoeren; in alle gevallen besteden we 0,5 dag extra voor de overstap. Zodra is vastgesteld dat u voldoet aan de nieuwe norm vervangen we uw certificaat door een exemplaar met einddatum 1 december 2019 en een verwijzing naar de nieuwe norm. De eerstvolgende herbeoordeling wordt in de herfst van 2019 uitgevoerd.

Lees ook de HKZ-folder over de overgang naar de nieuwe HKZ-schema's. In de overzichten van onze certificaathouders in de zorg, het welzijn incl. jeugdzorg en de kinderopvang kunt u zien dat de meeste organisaties nog niet over zijn.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen