RVS bij waterglijbanen

26 feb 2018

De combinatie van een hoge luchtvochtigheid, chloordampen en een hoge temperatuur in zwembaden maakt dat corrosie van materialen van onder andere waterglijbanen kan optreden. In het verleden werd ervan uitgegaan dat roestvast staal bestand zou zijn tegen deze corrosie, maar meerdere incidenten maakten duidelijk dat dit niet altijd het geval is. Om ernstige ongevallen te voorkomen heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst het Bouwbesluit op een aantal punten aangepast. Hier vindt u overzichtelijk welke consequenties dit voor waterglijbanen en zwembaden heeft.

1. Overal waar chloorlucht hangt geldt het volgende voor dragende delen (niet beperkt tot bouwconstructies):

a. Vlak rond het water (1 m horizontaal en 1 m vertikaal) mag “niet-resistent RVS” alleen worden toegepast wanneer bezwijken niet kan lijden tot persoonlijk letsel, en het niet gecoat en direct visueel te inspecteren is. En natuurlijk mogen er geen corrosie verschijnselen optreden.

b. In alle andere gevallen mag geen enkel “niet-resistent RVS” worden toegepast. Verder van het water geldt dus een strengere eis/geen uitzondering. Overigens wordt wel ruimte geboden voor gelijkwaardige oplossingen, zoals een dubbele failsafe.

c. Drie RVS soorten zijn resistent en zijn wél toegestaan, dit zijn de soorten 1.4529. 1.4547 en 1.4565 (volgens NEN-EN 1993-1-4:2006+A1:2015 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten). Alle andere RVS is niet-resistent.

2. Op de eerste plaats moet een eigenaar of andere verantwoordelijke een onderzoeksrapport hebben waaruit blijkt 1a en 1b hierboven blijkt, én dat is goedgekeurd door de gemeente (die akkoord kan zijn gegaan met een gelijkwaardige oplossing). Heeft hij dit niet dan is hij in overtreding. Uitzondering hierop zijn bouwwerken waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd na 1 juli 2016, in dat geval hoeft het rapport er niet te zijn, maar zou de gemeente dit geaccordeerd moeten hebben bij het verlenen van de vergunning.

3. Gebruik alleen RVS waarvan aantoonbaar is dat het 1 van de 3 toegestane, resistente soorten is, of een alternatief voor RVS. Een alternatief kan wellicht bijvoorbeeld duplex gecoat verzinkt staal zijn. De wijziging in de staatscourant vindt u hier.