RVS bij waterglijbanen

Spelen, 26 februari 2018

De combinatie van een hoge luchtvochtigheid, chloordampen en een hoge temperatuur in zwembaden maakt dat corrosie van materialen van onder andere waterglijbanen kan optreden. In het verleden werd ervan uitgegaan dat roestvast staal bestand zou zijn tegen deze corrosie, maar meerdere incidenten maakten duidelijk dat dit niet altijd het geval is. Om ernstige ongevallen te voorkomen heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst het Bouwbesluit op een aantal punten aangepast. Hier vindt u overzichtelijk welke consequenties dit voor waterglijbanen en zwembaden heeft.

1. Overal waar chloorlucht hangt geldt het volgende voor dragende delen (niet beperkt tot bouwconstructies):

a. Vlak rond het water (1 m horizontaal en 1 m vertikaal) mag “niet-resistent RVS” alleen worden toegepast wanneer bezwijken niet kan leiden tot persoonlijk letsel en het niet gecoat en direct visueel te inspecteren is. Natuurlijk mogen er geen corrosie verschijnselen zijn.

b. In alle andere gevallen mag geen enkel “niet-resistent RVS” worden toegepast. Verder van het water geldt dus een strengere eis/geen uitzondering. Overigens wordt wel ruimte geboden voor gelijkwaardige oplossingen, zoals een dubbele failsafe.

c. Drie RVS soorten zijn resistent en zijn wél toegestaan, dit zijn de soorten 1.4529. 1.4547 en 1.4565 (volgens NEN-EN 1993-1-4:2006+A1:2015 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Aanvullende regels voor roestvaste staalsoorten). Alle andere RVS is niet-resistent.

2. Op de eerste plaats dient een eigenaar of andere verantwoordelijke een onderzoeksrapport hebben waaruit blijkt dat aan 1a en 1b hierboven wordt voldaan én deze is goedgekeurd door de gemeente (die eventueel akkoord kan zijn gegaan met een gelijkwaardige oplossing). Heeft hij dit niet dan is hij in overtreding. Uitzondering hierop zijn bouwwerken waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd na 1 juli 2016, in dat dgeval hoeft het rapport er niet te zijn, maar zou de gemeente dit geaccordeerd moeten hebben bij het verlenen van de vergunning.

3. Gebruik alleen RVS waarvan aantoonbaar is dat het 1 van de 3 toegestane, resistente soorten is, of een alternatief voor RVS. Een alternatief kan wellicht bijvoorbeeld duplex gecoat verzinkt staal zijn. De wijziging in de staatscourant vindt u hier.

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen