Verplichte hercertificatie speeltoestellen nieuwe EN1176

Overig, 17 mei 2017

De verwachting is dat eind 2017 de nieuwe EN1176-reeks zal worden gepubliceerd. Er zijn normdelen waar weinig of een paar kleine punten zijn aangepast maar een aantal is ook vrij stevig veranderd. Zo wordt aan deel 1 een heel hoofdstuk gewijd aan trampolines en andere springtoestellen. Publicatie van de nieuwe EN1176 zal gevolgen kunnen hebben voor de eerder uitgegeven seriecertificaten. De minister van VWS heeft namelijk bepaald dat bij publicatie van een nieuwe of gewijzigde NEN EN-norm een nieuwe keuring binnen een jaar na de publicatie van de desbetreffende NEN EN-norm plaats moet vinden.

Speeltoestellen die in serie geproduceerd worden hoeven niet apart gekeurd te worden per speeltoestel. De serie wordt gekeurd aan de hand van een typekenmerkend monster en technisch constructiedossier. Een nieuwe typekeuring is nodig indien het gekeurde typekenmerkend monster niet meer representatief is voor de serie (bijvoorbeeld omdat de constructie aangepast is). Ook moet het typekenmerkend monster en het technisch constructiedossier opnieuw worden beoordeeld en gekeurd als de relevante NEN EN normen worden aangepast. De keuring en beoordeling moet binnen een jaar na publicatie van de NEN EN norm plaatsvinden. Indien dit niet heeft plaats gevonden is niet langer sprake van een geldig certificaat. Bestaande en reeds uitgeleverde speeltoestellen hoeven niet opnieuw gekeurd te worden. 

Dien tijdig uw serietoestellen in bij het Keurmerkinstituut. De herkeuring moet, naar verwachting, vóór 1 november 2018 zijn afgerond. Zie voor de uitspraak van de minister Staatscourant 4901

Terug naar overzicht

Blog Overig

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen