Studiemiddag kwaliteitsregelingen (€ 295,00)

Het Keurmerkinstituut heeft zijn ervaring met het ontwikkelen en beheren van branche- en sectorspecifieke certificatie- en erkenningsregelingen ondergebracht in een studiemiddag over het opzetten of verbeteren van dergelijke regelingen.

Lees de inleiding voor een overzicht van onze ervaring met het ontwikkelen en beheren van branche- en sectorspecifieke certificatie- en erkenningsregelingen. Het Keurmerkinstituut is erkend door de Raad voor Accreditatie, zowel voor certificatie van kwaliteitssystemen (ISO 9001) als van producten en diensten.

Lees ook de nieuwsbrief over kwaliteit en certificatie in branches en sectoren, en het overzicht van onze dienstverlening. 

Doel, doelgroep en opzet

De studiemiddag geeft praktische informatie over het opzetten en verbeteren van branche- en sectorspecifieke kwaliteitsregelingen. Hij is bestemd voor bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van branche-, sector- en beroepsorganisaties die een dergelijke regeling willen opzetten of een bestaande regeling verbeteren.

De studiemiddag is interactief opgezet, zodanig dat ook het eigen werkterrein van de deelnemers aan bod komt. Er is gelegenheid van tevoren informatie op te sturen, waar de docent in de bijeenkomst op ingaat. Dit leidt tot praktische aanwijzingen waarmee de deelnemers meteen aan de slag kunnen. 

Inhoud en eindtermen

De volgende onderwerpen komen in de studiemiddag aan bod: 

  • mogelijke doelen van een kwaliteitsregeling;
  • soorten regelingen naar inhoud en beheer;
  • specifieke voorbeelden van kwaliteitsregelingen;
  • do's en don'ts bij het opzetten van een regeling.

Na afloop van de studiemiddag

  • weten de deelnemers hoe een certificatie- of erkenningsregeling de kwaliteitsdoelen van hun organisatie kan versterken;
  • kunnen de deelnemers een plan maken voor het gestructureerd ontwikkelen of verbeteren van hun kwaliteitsregeling;
  • kunnen de deelnemers de uitvoering van dit plan op doelmatige wijze aansturen, met vermijding van kostbare vergissingen.

De deelnemers zijn na afloop heel positief over de interactieve opzet van de studiemiddag. Mede door het beperkte aantal deelnemers (max. 7) is er veel gelegenheid in te gaan op ieders vragen, en ervaring met anderen uit te wisselen. 

Datum, plaats

De studiemiddag duurt een halve dag, en wordt alleen bij voldoende belangstelling verzorgd. U kunt zich aanmelden via onderstaand contactformulier.

Aanmelden voor Studiemiddag kwaliteitsregelingen (€ 295,00)

    Aanhef