Cursus Inspecteur Basis (€ 345,00)

Met de cursus Inspecteur Basis legt u in één dag de basis voor het inspecteren van speeltoestellen.

U krijgt inzicht in de rechten en plichten die voortkomen uit het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de belangrijkste punten uit de Europese normen (EN 1176) kort aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes, soorten ondergronden en beknellingen.

Er wordt veel gebruikgemaakt van foto’s en filmmateriaal om de theorie toe te lichten. U krijgt bovendien de gelegenheid om zelf praktijkvoorbeelden in te brengen.

Wat leert u?

Na het volgen van deze eendaagse cursus:

  • Weet u meer over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
  • Kent u de algemene veiligheidsrichtlijnen voor speeltoestellen.
  • Kunt u bij onderhoudscontroles deze richtlijnen toepassen voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speeltoestellen.
  • Kunt u over deze onderhoudscontroles rapporteren.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor functionarissen die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

  • Dagelijks en periodiek onderhoudscontroles uitvoeren.
  • Rapporteren over de resultaten van deze controles.
  • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
  • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
  • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik doorgeven aan het management.

Duur en cursusdata

De cursus duurt één hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Vervolgopleiding

Na deze cursus kunt u de vijfdaagse vakopleiding Veiligheidsinspecteur Speelgelegenheden volgen. 

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden voor Cursus Inspecteur Basis (€ 345,00)

Datum en plaats
Aanhef