Cursus SVS-inspecteur basis, SVS-inspecteur* of SVS-inspecteur**

Met een op maat gesneden cursus SVS-inspecteur basis, één of twee sterren bereidt u zich uitstekend voor op het examen van Stichting Veilig Spelen. SVS wil de kwaliteit van inspecteurs van speeltoestellen op openbare gelegenheden verhogen. De stichting is opgericht door het Keurmerkinstituut en de branchevereniging Spelen.

De SVS-inspecteur-basis is de medewerker die vanuit zijn beroep/functie met regelmaat op speelplaatsen komt. Dit zijn o.a. medewerkers van speeltuinen, kinderdagverblijven, in de groenvoorziening, vrijwilligers bij speeltuinverenigingen en wijkbeheerders. 

De SVS-inspecteur* houdt zich vanuit zijn beroep/functie bezig met de periodieke operationele inspectie van speeltoestellen. Dit zijn onder andere medewerkers van gemeentes, leveranciers van speeltoestellen, hoveniers en inspectiebureau’s. 

De SVS-inspecteur** doet vooral de jaarlijkse hoofdinspectie. Hij rapporteert en beoordeelt rapporten van zijn collega SVS-inspecteur*. De SVS-inspecteur** kent alle details van het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen en de werking ervan en de geldende Europese normen. 

Goed voorbereid op uw examen

Deze op maat gesneden cursus behandelt in een aantal dagen alle examenonderwerpen van het niveau waarop u examen doet. Het aantal dagen wordt bepaald na een intake-gesprek met de deelnemer. U kunt vragen stellen over onderwerpen waar u graag extra uitleg over wilt krijgen. De Cursus Inspecteur Basis en de Vakopleiding Veiligheid van speelgelegenheden worden gezien als de bodem voor de examens van respectievelijk SVS-Basis, en SVS* en **. De opleiding wordt met een proefexamen afgesloten. 

Kosten, duur en cursusdata

De duur en data worden in overleg vastgesteld, evenals de daaruit voortkomende kosten. Desgewenst verzorgt het Keurmerkinstituut ook uw inschrijving voor het examen.

Aanmelden voor Cursus SVS-inspecteur basis, SVS-inspecteur* of SVS-inspecteur**

    Aanhef