Training ontwerp, plaatsing en certificatie speeltoestellen (€ 345,00)

Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen die (buiten)speeltoestellen plaatst en maakt. De nadruk van de cursus ligt op het ontwerpen en maken van eenmalige toestellen. De cursus richt zich op hoveniers, landschapsinrichters en architecten. Naast de richtlijnen voor het ontwerpen van speeltoestellen en spelaanleidingen komt ook bondig de wetgeving aan bod. Ook leert de deelnemer hoe een keuringsaanvraag wordt ingediend en om een technisch constructiedossier op te zetten. Met name hoveniers krijgen vaak de opdracht om een speeltuin bij een kinderdagverblijf om te toveren tot verblijf- en speelplaats. Daarom wordt uitgelegd hoe op locatie, zonder ontwerptekening, een toestel kan worden gebouwd. Daarbij komen materiaalgebruik, bodemmaterialen en andere zaken aan bod.

Opzet cursus (duur 1 dag)

De deelnemers kunnen eigen ontwerpen en cases meenemen. Deze worden, als de tijd het toe laat, besproken. De cursus duurt van 09.00 tot 16.30 uur en is inclusief lunch.

Resultaat

Na het afronden van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. De cursist kan na het afronden van de cursus:

  • eenvoudige speeltoestellen ontwerpen en plaatsen;
  • een overzichtsplan van een speelterrein maken;
  • een logboek opstellen en typeplaatjes aanmaken voor de beheerder;
  • de keuringsaanvraag indienen;
  • een constructiedossier opstellen voor de keurende instantie;
  • omgaan met de Europese normen (EN1176).

Daarnaast heeft de deelnemer na de cursus:

  • Kennis van de afmetingen van de opvangzone, en eisen aan bodemmaterialen;
  • Kennis van de verplichtingen tijdens de bouw op de speelplek;
  • Inzicht in veel voorkomen bouwproblemen, aandachtspunten en oplossingen.

Aanmelden voor Training ontwerp, plaatsing en certificatie speeltoestellen (€ 345,00)

Datum en plaats
Aanhef