Opfriscursus inspecteurs van speelgelegenheden (€ 275,00)

Deze praktische cursus brengt u in één dag volledig op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen rondom de veiligheid van speeltoestellen. De nadruk ligt op wetgeving en normen. Ook komen andere aspecten die voor inspecteurs van belang kunnen zijn in deze cursus aan bod.

In deze cursus komen de meest recente wijzigingen in de Nederlandse en Europese wetgeving uitgebreid aan bod. Ook worden nieuwe inzichten in de diverse Europese normen en andere criteria behandeld. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven welke specifieke onderwerpen u als deelnemer graag wilt behandelen.
 

Wat leert u?

Na het volgen van deze opfriscursus bent u weer helemaal op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van:

  • Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de meest recente uitwerking ervan.
  • De Europese normen.
  • De laatste ontwikkelingen in de speeltoestellenmarkt op het gebied van veiligheid.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Iedereen die zich regelmatig met de veiligheid van speeltoestellen bezighoudt en daar ook (enige) ervaring mee heeft.
  • Iedereen die eerder de ‘Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’ heeft gevolgd.

Duur en cursusdata

De cursus duurt één hele dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden voor Opfriscursus inspecteurs van speelgelegenheden (€ 275,00)

Datum en plaats
Aanhef