Studieochtend veiligheid en toezicht

In deze studieochtend krijgt u uitleg over het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de uitwerking ervan. In één ochtend bent u op de hoogte van alle rechten en plichten uit dit besluit die belangrijk zijn bij de realisatie van speelprojecten.

De studieochtend is opgedeeld in de drie blokken; voorbereidingsfase, realisatiefase en nazorgfase. In ieder blok wordt kort ingegaan op de organisatie van toezicht en directievoering bij spelen. Onderwerpen als aanbesteden, contractdocumenten, bouwvergaderingen, planning, communicatie, oplevering en garantie passeren daarbij de revue. Steeds gevolgd door de veiligheidsaspecten vanuit het WAS in iedere fase.

In elke fase worden de relevante aspecten uit het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) behandeld. Onderwerpen die daarbij de revue passeren zijn aanbestedingen, contractdocumenten, certificaten, logboeken, bouwvergaderingen, planning, communicatie, oplevering en garantie.

Praktijk en theorie verbonden

Uiteindelijk gaat het om de praktijk: We nemen u concreet mee in de wereld van aanschaf en toezicht van speeltoestellen. Wat moet en wat mag volgens de wetgeving en wat u als partners in de keten van elkaar mag verwachten. U ontvangt veel praktijkvoorbeelden. De diversiteit van deelnemers (eigenaren, beheerders, fabrikanten, leveranciers en inspecteurs) maken dat de studieochtend tevens een plek is waar ervaringen en inzichten volop gedeeld worden.

De ervaren docenten hebben aan de wieg gestaan bij het ontwikkelen van deze studieochtend. Als geen ander zijn zij in staat zich in uw situatie te verplaatsen. Ze nodigen u dan ook uit eigen cases in te brengen. De kleine groep van deelnemers ondersteunt dit leerproces optimaal.

Deze ochtenden zijn uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig toestellen aanschaft of dat binnenkort zal doen.

Wat leert u?

In één ochtend ontvangt u alle relevante informatie over de rechten en plichten die fabrikanten, beheerders en (toekomstig) eigenaren van speeltoestellen hebben. U leert hoe het proces van ontwerp, aanschaf, plaatsing en beheer in elkaar steekt en hoe u consumenten, gebruikers en andere belanghebbenden bij dit proces betrekt. Het Keurmerkinstituut heeft deze studieochtend samen met OBB-ingenieurs ontwikkeld voor beheerders zoals gemeenten, kinderdagverblijven en speeltuinverenigingen, fabrikanten, toezichthouders en inspecteurs.

Na het volgen van deze studieochtend weet u onder andere:

 • Hoe aanbestedingen voor speelprojecten worden gedaan.
 • Welke natuurlijke objecten onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen vallen.
 • Of een toestel aan de Europese normen moet voldoen.
 • Hoe u een toezichtproject moet organiseren en wat er voor nodig is.
 • Of u als beheerder zelf toestellen mag ontwikkelen en plaatsen.
 • Of u als beheerder zelf reparaties mag verrichten, of dit aan de leverancier moet overlaten.
 • Wat garantiebepalingen zijn en wat je kan eisen.
 • Wat de werkwijze is van handhavers op dit gebied.
 • Wat de consequenties zijn van het WAS voor beheerders van speeltoestellen (logboeken, inspecties en certificering).

Deelnemers aan de studieochtend ontvangen een reader met uitgebreide informatie en handige praktijktips over de aanschaf en plaatsing van speeltoestellen.

Tijdens de training krijgt u voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u zelf praktijkvoorbeelden inbrengen.

Deze training is bedoeld voor

U ontwerpt speeltoestellen, wil ze aanschaffen of u wil meer weten wat er komt kijken bij de plaatsing en het beheer er van.

Deze training is bedoeld voor:

 • beheerders, inspecteurs en toezichthouders van speeltoestellen (gemeenten, scholen, speeltuinverenigingen, kinderdagverblijven);
 • fabrikanten, leveranciers en architecten en ontwerpers;
 • projectleiders speelprojecten;
 • aanbesteders speelprojecten

Trainingsdata

 • Er zijn momenteel geen geplande data voor deze cursus.

Investering

€ 245,00 (excl. BTW) per persoon

Duur

De training duurt een halve dag van 09.00 tot 12.30 uur

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u het officiële Keurmerkinstituut bewijs van deelname.

Wij ontmoeten u graag

De docenten Hans en Elske ontmoeten u graag op de eerstvolgende training. Wij stellen alles in het werk u maximaal van dienst te zijn. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Keurmerkinstituut op 079 363 7000 of via opleiding@keurmerk.nl. Specifieke inhoudelijke vragen kunt u tijdens de studieochtend stellen. Op uw verzoek beantwoorden we ook graag uw vragen achteraf.

Onze Docenten

Hans Jaspers

Docent / Inspecteur Meer informatie

Jos Smit

Docent / Inspecteur Meer informatie

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen