Vakopleiding Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden (€ 1450,00)

Deze intensieve vakopleiding leidt u in vijf dagen op tot ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. In de ochtenden krijgt u uitleg over het beoordelen van de veiligheid van speeltoestellen. U krijgt inzicht in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Verder komen de diverse Europese normen uitgebreid aan bod: de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes en ondergronden en beknellingen. En worden alle veiligheidseisen van specifiekere toestellen behandeld (schommels, skatebanen etc.).

In de vijf opleidingsdagen krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Er wordt veel gebruik gemaakt van foto’s en filmmateriaal om de theorie toe te lichten. Ook worden cases behandeld die u als deelnemer zelf voorstelt.

In de praktijk

In de middagen past u de theorie steeds toe in de praktijk. U beoordeelt verschillende typen speeltoestellen en u krijgt nadere uitleg over de specifieke veiligheidseisen. U weet door de opleiding om te gaan met meetmethodes en speciale meetmiddelen.

Over afwijkingen die u waarneemt aan een toestel, leert u een inspectierapport te maken.

Wat leert u?

Door het volgen van deze vakopleiding:

  • Heeft u kennis van diverse typen speeltoestellen, inspectiemethoden en commerciële inspectie- en meetmiddelen.
  • Kunt u de Europese normen en het WAS in de praktijk toepassen.
  • Kunt u zelfstandig inspecties en onderhoudscontroles van speeltoestellen uitvoeren.
  • Kunt u over deze inspecties en onderhoudscontroles rapporteren.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor gemeentefunctionarissen en commerciële inspecteurs die voor het handhaven van de veiligheid en de speelfunctie van speelgelegenheden:

  • Dagelijkse en periodieke onderhoudscontroles en jaarlijkse hoofdinspecties uitvoeren.
  • Periodiek onderhoud aan speelgelegenheden uitvoeren.
  • Rapporteren over onderhoudswerkzaamheden naar aanleiding van onderhoudscontroles.
  • Belangrijke signalen over gebruik en misbruik van speeltoestellen doorgeven aan het management.

Cursus- en speellocaties

U kunt met de docent overleggen over de speeltuinen en speeltoestellen die u samen met de andere cursisten bezoekt. Een deel van de opleiding kunt u in uw eigen gemeente volgen.

Duur en cursusdata

De vakopleiding ‘Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’ duurt in totaal vijf dagen, iedere dag van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch. De opleiding vindt plaats in kleine groepen van vier tot maximaal zes personen. De cursusdata en locaties worden in overleg vastgesteld met de cursisten. Ook na het volgen van de opleiding kunt u de docent vragen stellen over het onderhoud of de veiligheid van speeltoestellen.

Bewijs van deelname

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Na ontvangst van uw inschrijving staat u ingeschreven op onze wachtlijst. Zodra er meerdere inschrijvingen uit uw regio binnenkomen zullen wij contact met u opnemen om, in overleg, de cursusdata vast te stellen.

Aanmelden voor Vakopleiding Veiligheidsinspecteur speelgelegenheden (€ 1450,00)

    Aanhef