Risico-management en veiligheid in de zorg (HKZ-cliëntveiligheid) (€ 355,00)

Niet alle incidenten en letsels in de zorg zijn te vermijden, en niet alle risico's zijn uit te bannen, maar een groot deel is dat wel. Zorgaanbieders en hun medewerkers hebben de plicht de hiervoor beschikbare kennis en methoden optimaal toe te passen. Met oplettendheid en gezond verstand kom je een heel eind, maar met doordacht risico-management kom je verder.

In deze workshop (10:00 tot 16:00 uur) leert u uw omgeving en die van de cliënt te bekijken met een risicobewuste bril, zodat u incidenten rond veiligheid kunt voorkomen. We kijken daarbij zowel naar de toekomst (prospectief), als naar het verleden door lering te trekken uit ongewenste voorvallen. De risico-inventarisatie die hieruit volgt is de basis voor het nemen van preventieve maatregelen. We behandelen ook de risico's die daarna kunnen ontstaan door routine en onachtzaamheid. De workshop is een uitstekende voorbereiding voor organisaties die het HKZ-certificaat voor cliëntveiligheid willen verwerven. Er is veel tijd beschikbaar om te oefenen met het maken en gebruiken van analyses, bijvoorbeeld voor incidentenonderzoek.

De workshop is interactief opgezet, zodat er veel gelegenheid is de eigen organisatie te bespreken. De docenten zijn drs. Francine van Rossem (meer dan 20 jaar ervaring met veiligheidsmanagement in milieuzorg en voedingsindustrie) en drs. Lucie de Jong (toptrainer in motivatie en leren kijken). Beide docenten hebben jarenlange ervaring als hoofdauditor op basis van uiteenlopende HKZ-certificatieschema's. Daardoor krijgt u concrete antwoorden op alle vragen over de interpretatie van het HKZ-schema cliëntveiligheid. Gecombineerd met de grote ervaring van het Keurmerkinstituut als licentiehouder van de Stichting HKZ, bent u verzekerd van een vruchtbare workshop, met veel praktijkvoorbeelden en oefeningen. Bij voldoende belangstelling wordt een datum gepland. U kunt zich aanmelden via opleiding@keurmerk.nl (gebruik s.v.p. niet het formulier hieronder).

Aanmelden voor Risico-management en veiligheid in de zorg (HKZ-cliëntveiligheid) (€ 355,00)

    Aanhef