Training interne audit (€ 490,00)

Zowel ISO 9001 als de certificatieschema's van de Stichting HKZ stellen het periodiek uitvoeren van interne audits verplicht. Om hier als organisatie maximaal profijt van te hebben moeten de uitvoerders een gedegen auditplan opstellen, geen onnodige weerstand oproepen, hun bevindingen helder analyseren, en een rapport maken dat uitnodigt tot verdere kwaliteitsverbetering.

De ééndaagse training van het Keurmerkinstituut is een praktische kennismaking met de beginselen van kwaliteitszorg in de sector zorg en welzijn. De training is ook geschikt als u bezig bent een kwaliteitssysteem op te bouwen, en binnenkort een nulmeting wilt uitvoeren. Na afloop van de training intern auditen in de sector zorg en welzijn kan de deelnemer in beginsel zelfstandig een interne audit uitvoeren. Hiertoe heeft zij/hij onder andere:

  • kennis van de belangrijkste auditaspecten en de kritische punten daarbinnen;
  • een auditplan opgesteld voor de eigen organisatie;
  • een aantal interviewsituaties geoefend die in de praktijk kunnen voorkomen;
  • kennis van de rol van normen bij het auditeren en de rapportage van bevindingen.

Aan het einde van de dag ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

De docenten zijn auditoren van het Keurmerkinstituut, die de sector zorg en welzijn van binnenuit kennen, en ruime ervaring hebben met het uitvoeren van audits op grond van het HKZ-model. Daardoor krijgt u concrete antwoorden op alle vragen over de interpretatie van de HKZ-criteria.

Het programma van de training is opgebouwd uit de onderdelen interviewtechniek, audit-organisatie, en gebruik voorbeelddocumenten. De training bestrijkt drie dagdelen, vanaf 8.30 uur tot ca. 18.30 uur (inclusief lunch en luxe hapjes, exclusief diner).

Aanmelden voor Training interne audit (€ 490,00)

Datum en plaats
Aanhef