Workshop interne audit voor de toetsing van zelforganiserende teams (€ 275,00)

In deze workshop zullen niet alleen de 'klassieke' audittechnieken die gerelateerd zijn aan ISO 9001 en HKZ aan de orde komen maar ook andere vormen, waardoor het managementinformatie krijgt over de werking van het kwaliteitssysteem. Waar kijk je naar? is toetsing in het zelforganiserende team wel mogelijk? welk kader gebruik je dan of is 'alles goed zo lang het team dat zelf bepaalt'? Bij een zelf organiserend team hoort een toetsingstechniek die aansluit bij de praktijk en niet alleen het managementinformatie moet bieden, maar juist ook het team zelf. In deze training wordt dit verkend, en geoefend. De workshop is vanaf 10.00 uur tot ca. 14.00 uur (inclusief lunch)

Aanmelden voor Workshop interne audit voor de toetsing van zelforganiserende teams (€ 275,00)

    Aanhef