Organisatie en medewerkers

Het Keurmerkinstituut bestaat uit ca. 35 deskundigen (auditoren, inspecteurs, keurmeesters, docenten) op verschillende terreinen, deels free-lance, die worden aangestuurd door Willem van Weperen (directeur/bestuurder) en de projectleiders Jeroen Bos, Rogier den Dekker en Sander Stravers. Zij zorgen dat de dienstverlening niet oneigenlijk wordt beïnvloed, zijn alert op belangenconflicten in de uitvoering, en zien toe op de objectiviteit van de oordeelsvorming.

Jeroen Bos (1967) is opgeleid als industrieel productontwerper (Haagse Hogeschool). Na een functie als docent industrieel productontwerpen aan de Haagse Hogeschool heeft hij bij Stichting Consument en Veiligheid (nu: VeiligheidNL) twee jaar gewerkt aan het ontwikkelen van normen en richtlijnen, en het beoordelen van de risico's van producten en situaties. Jeroen is mede-auteur van het bekende Handboek Veiligheid van Speelgelegenheden. Binnen het Keurmerkinstituut is hij verantwoordelijk voor de certificatie en inspectie van speel- en watertoestellen, en de hieraan gerelateerde opleidingen.

Rogier den Dekker (1980) is opgeleid als industrieel productontwerper (Haagse Hogeschool). Na zijn studie werkte hij als ontwerper bij verschillende producenten van speeltoestellen. Binnen het Keurmerkinstituut is hij verantwoordelijk voor de certificatie van producten en diensten.

Sander Stravers (1977) is opgeleid als industrieel ontwerper (TU Delft). Na zijn studie trad hij in dienst van het Keurmerkinstituut en is nu verantwoordelijk voor de kwaliteitsregelingen.

Willem van Weperen (1952) is opgeleid als natuurkundige (RU Groningen). Na zijn studie werkte hij zeven jaar als warenonderzoeker bij de Stichting IVHA, een van de voorgangers van het Keurmerkinstituut. Aansluitend heeft hij bij Stichting Consument en Veiligheid (nu: VeiligheidNL) twaalf jaar leiding gegeven aan de afdeling Technische Veiligheid. Daar is hij vanaf het begin (1995) nauw betrokken geweest bij de Stichting Speelkeur, een andere organisatie die is opgegaan in het Keurmerkinstituut. Binnen het Keurmerkinstituut is hij verantwoordelijk voor de certificatie van managementsystemen.

Het hoogste adviesorgaan van het Keurmerkinstituut is de Commissie Certificatiezaken, een breed samengesteld college met vertegenwoordigers van diverse groepen belanghebbenden, aangevuld met onafhankelijke deskundigen. Deze commissie ziet toe op alle certificatie-activiteiten, met name de onpartijdigheid ervan, en geeft de directie hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Het Keurmerkinstituut is een besloten vennootschap met een jaaromzet van 1,5 tot 2 miljoen Euro. Alle aandelen zijn in handen van een beheersstichting die als doel heeft activiteiten op het gebied van advies, keuring en certificatie te bevorderen. Het bestuur van de beheersstichting bestaat uit ir. J.H. Dukker.