Blik op Werk

Blik op Werk is het keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd door de dienstverleners worden getoetst. Daarnaast biedt het keurmerk richtlijnen voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

Het UWV stelt het voldoen aan het Blik op Werk keurmerk of de kwaliteitseisen van het UWV verplicht. Dienstverleners komen alleen in aanmerking voor het Blik op Werk Keurmerk als de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. 

Meetcyclus

Het Blik op Werk Keurmerk hanteert een vierjarige meetcyclus, waarbij jaarlijks één of meer audits plaatsvinden. De meetperiodes zijn afhankelijk van het moment van aanmelding en starten op 1 januari of op 1 juli.

Resultatenaudit

De jaarlijkse resultatenaudit onderzoekt de kwaliteit van de dienstverlening en controleert of de aangeleverde gegevens correct en betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt getoetst of de dienstverlener voldoet aan de normen van het Blik op Werk keurmerk.

Cliëntenaudit

De cliëntenaudit vindt plaats in het tweede jaar van de cyclus. Na het aanleveren van de cliëntenlijst worden de ervaringen van de geselecteerde klanten aan de hand van een telefonische enquête inzichtelijk gemaakt.

Offerte aanvragen

Dienstverleners kunnen zich tot 5 maanden na de begindatum van de meetperiode (1 januari of 1 juli) aanmelden voor deelname. Voor het opmaken van een offerte hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Aantal fte gericht op BoW
  • Aantal afgeronde dossiers
  • Welke diensten
  • Bedrijfsgegevens
  • Meetperiode

Deze kunt u bij 'Nadere specificatie' in het offerte formulier in vullen.

Offerte aanvragen

Referenties

Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!

SkateOn over Certificatie

Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig.

Van Egdom over Certificatie

De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren.

Watergames & More over Certificatie

IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant.

IJreka over Certificatie

Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen.

Eibe Benelux B.V. over Certificatie

Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling.

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie

De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie.

Geboortezorglus over Certificatie

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: Certificatie | Inspectie | Onderzoek | Trainingen