Keuringen voor Blik op Werk en UWV

Het Keurmerkinstituut kan organisaties in zorg en welzijn ook van dienst zijn met het Blik op Werk keurmerk voor re-integratiebedrijven, arbodiensten, loopbaancoaches, outplacementbureaus en opleidingsinstituten. Ook een audit of toetsing op basis van het UWV Inkoopkader voor re-integratiedienstverlening behoort tot de mogelijkheden. De Stichting Blik op Werk heeft het Keurmerkinstituut gecontracteerd voor het toetsen van dienstverleners die het Blik op Werk keurmerk willen verwerven.

Waarom het Blik op Werk Keurmerk

Het Blik op Werk Keurmerk is ontwikkeld voor dienstverleners die bijdragen aan de inzetbaarheid en inburgering van werkenden en niet-werkenden. De kwaliteit en prestaties die worden geleverd door de dienstverleners worden getoetst om zo inzichtelijk te krijgen welke kwaliteit de dienstverlener levert. Het Blik op Werk Keurmerk biedt maatstaven aan voor het inrichten en uitvoeren van een onderscheidend kwaliteitsbeleid.

Voor wie is het Blik op Werk Keurmerk aan te vragen

Het Blik op Werk Keurmerk is voor dienstverleners die ervoor zorgdragen dat mensen weer maatschappelijk meedoen. De dienstverleners leveren diensten aan werkenden, werkzoekenden en inburgeraars. Dienstverleners komen alleen in aanmerking voor het Blik op Werk Keurmerk als de klanten tevreden zijn over de dienstverlening.

Vanaf 2013 is het ook voor ZZP-ers mogelijk om het Blik op Werk Keurmerk te behalen. Speciaal voor de ZZP-ers is er een aangepast schema opgemaakt. De normset is toegespitst op kleine aantallen trajecten, kleine budgetten en kleine administraties. Alle prestaties, geleverd in alle diensten, worden bij elkaar opgeteld om hier de toekenning van het Blik op Werk Keurmerk op te baseren. ZZP-ers die op een dagdeel samen worden ge-audit, vormen voor de duur van vier jaar een koppel. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de auditor ten minste 50% van de cyclus in de gelegenheid is de situatie omtrent privacy bij de ZZP-er te toetsen. Om voor dit traject in aanmerking te komen moet de dienstverlener daadwerkelijk ZZP-er zijn en geen mensen in dienst hebben, en de jaarlijkse omzet mag maximaal 149.999 euro bedragen.

Meetcyclus

Het Blik op Werk Keurmerk hanteert een vierjarige meetcyclus, waarbij jaarlijks één of meer audits plaatsvinden. De meetperiodes starten op 1 januari of op 1 juli, dit is afhankelijk van het moment van aanmelding.

Leidraad voor 4 jaar
Cyclusjaar 1: Resultatenaudit
Cyclusjaar 2: Resultatenaudit (en indien van toepassing: cliëntenaudit)

Cyclusjaar 3: Resultatenaudit
Cyclusjaar 4: Resultatenaudit (vrijstelling mogelijk)
Het Keurmerkinstituut voert de resultatenaudit en cliëntenaudit uit. Daarnaast wordt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Stratus.

Resultatenaudit

De resultatenaudit onderzoekt de kwaliteit van de dienstverlening en controleert of de aangeleverde gegevens correct en betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt getoetst of de dienstverlener voldoet aan de normen van het Blik op Werk keurmerk.

Cliëntenaudit

De cliëntenaudit vindt plaats in het tweede jaar van de cyclus. Na het aanleveren van de cliëntenlijst worden de ervaringen van de geselecteerde klanten aan de hand van een telefonische enquête inzichtelijk gemaakt.

Waarom het Keurmerkinstituut als certificatie-instelling

Het Keurmerkinstituut is contractpartner van de Stichting Blik op Werk voor het uitvoeren van deze audits en zet ervaren auditoren in met kennis op het gebied van re-integratie. Ook het UWV accepteert de auditrapporten van het Keurmerkinstituut. Tijdens de audit wordt een ontspannen sfeer gerealiseerd. Gegevens worden zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en beoordeeld. De auditoren worden ondersteund door een toegewijd en goed bereikbaar secretariaat waarbij de klant centraal staat.

 Wij onderscheiden ons daarbij op de volgende punten.
- offertes zonder verborgen kosten; geen indexatie binnen de 4-jarige keurmerkcyclus
- na elke audit kunt u kosteloos overstappen naar een andere certificeerder
- ervaren auditoren die een ontspannen sfeer weten te creëren
- uitstekend bereikbaar secretariaat met deskundige medewerkers

Aanmelden en kostenopgave

Dienstverleners kunnen zich tot 5 maanden na de begindatum van de meetperiode aanmelden voor deelname. Meetperioden: 1 januari tot en met 31 december of 1 juli tot en met 30 juni.

Voor het opmaken van een passende offerte hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • aantal fte’s gericht op BoW
  • aantal afgeronde dossiers
  • welke diensten
  • bedrijfsgegevens
  • meetperiode

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met het Keurmerkinstituut via onderstaande knop. Selecteer het product binnen de branche en vergeet de nadere specificaties in het formulier niet in te vullen.

Offerte aanvragen

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen