Drempelvrij (digitale toegankelijkheid)

Het Waarmerk Drempelvrij zet zich in voor onbelemmerde Internet toegang voor alle gebruikers. In het bijzonder richt het zich op mensen met een functiebeperking.

Mensen die slecht of niet kunnen zien zijn afhankelijk van grote letters of schermlezers. Bij het lezen van een webpagina is veel meer van belang dan enkel de woorden die op het scherm staan. Welke tekst een kop is, in welke volgorde een logisch geheel bestaat, dat iets een opsomming is of een tabel, zijn enkele voorbeelden van informatie die snel verloren kan gaan voor deze groep mensen. Dat is nog los van de inhoud van afbeeldingen en filmpjes, iconen, etc.

Ook mensen met een slecht gehoor kunnen grote stukken informatie missen, doordat dit niet op een alternatieve manier wordt aangeboden. Gesproken tekst in een filmpje is hier een voorbeeld van. Maar ook cognitieve beperkingen als dyslexie kunnen voor problemen zorgen. Belemmeringen kunnen dus zowel in de techniek als in de inhoud zitten.

Regelgeving

Rechten van mensen met een beperking zijn vastgelegd in het VN-verdrag Handicap, dat erop gericht is dat mensen met een beperking gelijk worden behandeld. Dat houdt onder andere in dat zij niet worden uitgesloten van informatie en diensten die worden aangeboden, of daar alleen gebruik van kunnen maken door bijvoorbeeld fysiek langs te gaan waar iemand zonder beperkingen alles vanuit huis kan regelen.

Een aantal zaken is al concreter vastgelegd. Vooralsnog is dit met name voor overheid verplicht gesteld. Zo moeten websites van overheidsorganen bij wet voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals die zijn samengevat in de WCAG 2.1 richtlijn. Ook het Waarmerk is op deze richtlijn gebaseerd.

Voordelen

Een actief beleid in toegankelijkheid van informatie en dienstverlening kan veel opleveren. Op termijn is de verwachting dat toegankelijkheidseisen steeds breder zullen gelden. Om niet tot het laatste moment af te wachten is het goed om nu al hiermee bezig te zijn.

Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de bevolking een beperking. Door ook deze mensen goed te bereiken kan het bereik van aangeboden informatie en diensten flink groeien. Zeker wanneer de dienstverlening gericht is op een doelgroep waarin relatief veel mensen met een beperking kunnen voorkomen.

Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel van goede toegankelijkheid op Internet is dat de vindbaarheid in zoekmachines verbetert. Bovendien wordt een goed toegankelijke website over het algemeen ervaren als duidelijk, begrijpelijk en prettig.

Waarmerk Drempelvrij

Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van het Waarmerk Drempelvrij, en kan websites onderwerpen aan een volledige inspectie op basis van de criteria voor het Waarmerk. Bent u nog niet toe aan een volledige beoordeling, maar wilt u toch de toegankelijkheid van uw site verbeteren, vraag dan een quick scan aan.

Offerte aanvragen

Vraag direct een offerte aan via de website.

Offerte aanvragen

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen