MVO-certificatie

Steeds meer organisaties nemen de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op in hun bedrijfsvoering. Als partner van Stichting De MVO-wijzer kan het Keurmerkinstituut deze organisaties een gezaghebbend MVO-certificaat verstrekken.

Meerwaarde

Een organisatie die het MVO-certificaat mag voeren geeft een belangrijk signaal af, zowel naar partners als opdrachtgevers. Het certificaat maakt duidelijk dat de organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt en dat een onafhankelijke certificatie-instelling dat heeft bevestigd. Het certificaat voor De MVO-wijzer is geschikt voor alle organisaties, van zorgaanbieders tot speeltoestelfabrikanten en van incassobureaus tot importeurs van brandblussers.

Keuringseisen

De criteria zijn gebaseerd op de internationale norm ISO 26000. Ze hebben o.a. betrekking op integriteit, transparantie, arbeidsomstandigheden, milieu en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving. Het eigen MVO-beleid van het Keurmerkinstituut is ook gebaseerd op ISO 26000. De criteria zijn te vinden op de site van de Stichting De MVO-wijzer. Hier wordt ook toegelicht dat de criteria zijn opgesteld door een breed samengestelde commissie en hoe ze actueel worden gehouden.

Keuringsprocedure

De aanvrager van het MVO-certificaat ontvangt eerst een duidelijke offerte met een beschrijving van de gang van zaken. Na opdrachtverlening stelt het Keurmerkinstuut een auditor voor en wordt een auditdatum afgesproken. De aanvrager dient voor de start van de audit een zelfevaluatie uit te voeren, waarbij ook de medewerkers van de aanvrager worden betrokken. Als de auditor van het Keurmerkinstituut concludeert dat de beoordeelde organisatie aan de criteria voldoet, kan het MVO-wijzer-certificaat worden uitgereikt. De certificaathouder wordt vermeld op de websites van het Keurmerkinstituut en de Stichting De MVO-wijzer. Na certificaatverlening wordt elk jaar een controle uitgevoerd om na te gaan of de certificaathouder blijvend aan de criteria voldoet.

Meer informatie

Meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen via onderstaande knop.

Offerte aanvragen

Blog Overig

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

"Dank voor de vlotte wijze waarop de herkeuring en het afleveren van de rapportage heeft plaatsgevonden. Ook voor de wijze waarop wij zijn voorzien van adviezen omtrent de afhandeling."

Topos architectuur & bouwkunde over Certificatie van speeltoestellen

"De samenwerking met Keurmerkinstituut verloopt zeer prettig, flexibel en met oog voor de specifieke wensen en eigenschappen van onze organisatie."

Geboortezorglus over Certificatie kwaliteitsmanagement in de zorg

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen