MVO-certificatie

Steeds meer organisaties nemen de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op in hun bedrijfsvoering. Als partner van Stichting De MVO-wijzer kan het Keurmerkinstituut deze organisaties een gezaghebbend MVO-certificaat verstrekken.

Meerwaarde

Een organisatie die het MVO-certificaat mag voeren geeft een belangrijk signaal af, zowel naar partners als opdrachtgevers. Het certificaat maakt duidelijk dat de organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt en dat een onafhankelijke certificatie-instelling dat heeft bevestigd. Het certificaat voor De MVO-wijzer is geschikt voor alle organisaties, van zorgaanbieders tot speeltoestelfabrikanten en van incassobureaus tot importeurs van brandblussers.

Keuringseisen

De criteria zijn gebaseerd op de internationale norm ISO 26000. Ze hebben o.a. betrekking op integriteit, transparantie, arbeidsomstandigheden, milieu en betrokkenheid bij de maatschappelijke omgeving. Het eigen MVO-beleid van het Keurmerkinstituut is ook gebaseerd op ISO 26000. De criteria zijn te vinden op de site van de Stichting De MVO-wijzer. Hier wordt ook toegelicht dat de criteria zijn opgesteld door een breed samengestelde commissie en hoe ze actueel worden gehouden.

Keuringsprocedure

De aanvrager van het MVO-certificaat ontvangt eerst een duidelijke offerte met een beschrijving van de gang van zaken. Na opdrachtverlening stelt het Keurmerkinstuut een auditor voor en wordt een auditdatum afgesproken. De aanvrager dient voor de start van de audit een zelfevaluatie uit te voeren, waarbij ook de medewerkers van de aanvrager worden betrokken. Als de auditor van het Keurmerkinstituut concludeert dat de beoordeelde organisatie aan de criteria voldoet, kan het MVO-wijzer-certificaat worden uitgereikt. De certificaathouder wordt vermeld op de websites van het Keurmerkinstituut en de Stichting De MVO-wijzer. Na certificaatverlening wordt elk jaar een controle uitgevoerd om na te gaan of de certificaathouder blijvend aan de criteria voldoet.

Meer informatie

Meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen via onderstaande knop.

Offerte aanvragen

Blog Overig

Referenties

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen