Nieuws

Overstappen op de nieuwe ISO/HKZ-normen: misverstanden opgehelderd

Overig, 6 november 2016

Hoewel de ingangsdatum en de overgangstermijn van de nieuwe ISO 9001-norm en HKZ-schema's ondubbelzinnig vast staan, hebben veel certificaathouders nog wel vragen over de beste aanpak en de fasering. In dit bericht helderen we de meest gehoorde misverstanden op. Misverstand ...

Lees meer

In memoriam Karin van Dam

Overig, 13 april 2016

Op 11 april jl. is onze collega Karin van Dam (hoofdauditor) na een lang ziekbed overleden. Bijna een jaar geleden hoorden we dat ze ongeneeslijk ziek was, en daarna ging haar conditie langzaam achteruit. In de persoonlijke contacten bleek haar ...

Lees meer

Waarmerk Drempelvrij voor toegankelijke websites

Overig, 23 maart 2016

Websites die voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de Stichting drempelvrij.nl worden onderscheiden met het Waarmerk Drempelvrij. Dit is van belang voor ouderen, mensen met een beperking, maar ook voor 'gewone' bezoekers van uw site. Het Keurmerkinstituut kan dit keurmerk nu ...

Lees meer

Overheid stopt met beoordeling van keurmerken

Overig, 18 oktober 2015

De lijst met betrouwbare keurmerken op de overheidswebsite Consuwijzer (www.consuwijzer.nl) gaat verdwijnen. De keurmerkenlijst bevat alle keurmerken die zich bij Consuwijzer hebben aangemeld en bij een beoordeling door de Raad voor Accreditatie (RvA) aan een aantal zorgvuldigheidseisen bleken te voldoen. ...

Lees meer

Verplichte certificaten onder de nieuwe Jeugdwet uitgereikt

Overig, 18 december 2014

In aanwezigheid van staatssecretaris Teeven hebben 17 organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (jb/jr) het certificaat ontvangen dat zij nodig hebben om hun werk in 2015 te mogen voortzetten. Het Keurmerkinstituut, dat hiertoe door de overheid is aangewezen, heeft deze certificaten ...

Lees meer
<< 6 7 8 9 10 >>

Blog Overig

Referenties

Eerstvolgende trainingen

Bekijk al onze trainingen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen