Gastpagina LVV

Het Keurmerkinstituut voert voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl) diverse toetsingen uit. Deze gastpagina op de website van het Keurmerkinstituut belicht de getoetste organisaties.

De inhoud van een gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen

Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam

8224

3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"

8224

5-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"

Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch

8226

3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen VPO

8226

4-daagse (basis)opleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit VPO/VPI

  • 3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon ongewenste 0mgangsvormen

  • ​1-daagse opleiding vertrouwenspersoon integriteit (dit betreft een opleiding in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)

Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht

8227

Basiscursus voor vertrouwenspersonen: 4-daagse training Vertrouwenspersonen “een stevige basis”

Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht

8322

Basiscursus vertrouwenspersoon (3 dagen)

Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven

8565

Basisopleiding vertrouwenspersoon (5 dagen) en Basisopleiding vertrouwenspersoon
“Politie Nederland" (5 dagen)

(gecertificeerd tot 31-12-2016)

Centrum Vertrouwenspersonen Plus

9423

Basisopleiding vertrouwenspersoon (3 dagen)

Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)

9776

Basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Nieuwe Stijl" (3 dagen)

(Keurmerk ingetrokken per 01-11-2016)

Merlijn Training te Nuland

11471

3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenst gedrag"

De Vertrouwenspersoon te Heiloo

10703

3- daagse basiscursus: "basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen" 

4- daagse (basis)cursus: "combintie ongewenste omgangsvormen en integriteit":

  • 3-daagse basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

  • 1-daagse cursus vertrouwenspersonen integriteit (dit betreft een cursus in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)

CVPB te Hoogeveen

11476

Basisopleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (3 dagen) 

Geaccrediteerde Bij- en Nascholing (BNS) voor vertrouwenspersonen

Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch

 

Accreditatieperiode

 

9074 A

 

Opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9074 B

 

Vertrouwenspersoon en reorganisatie

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9074 C

 

Algemene opfriscursus en verdieping

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9074 D

 

Vertrouwenspersoon en social media

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9074 E

 

Vertrouwenspersoon integriteit/ basisopleiding* vertrouwenspersoon integriteit
*dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9074 F

 

Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict

 

28-04-2015 tot 31-03-2018

 

9074 G

 

Vertrouwenspersoon en jurisprudentie

 

01-09-2015 tot 31-03-2018

 

9074 I

 

LSD als Hogeschoolwerk

 

22-12-2015 tot 06-06-2018

 

9074 J

 

Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim

 

22-09-2014 tot 31-03-2018

 

9074 K

 

Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw

 

22-07-2016 tot 31-03-2018

 

9074 L

 

Verdieping gespreksvoering

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 M

 

Vertrouwenspersoon en presentatie

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 N

 

Vertrouwenspersoon en suïcide

 

01-04-2017 tot 31-03-2018

 

9074 O

 

Ik discimineer

 

26-06-2017 tot 31-03-2018

 
   

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen te Utrecht

 

Accreditatieperiode

 

9126 B

 

Thema bijeenkomst Jurisprudentie

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 
   

Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht

 

Accreditatieperiode

 

9144 A

 

Terugkom dag een stevige basis

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9144 B

 

Bijeenkomst “Excellent door de Praktijk”

 

04-12-2013 tot 31-03-2018

 

9144 l

 

“Pesten: van plein tot personeelskamer en “pesten: de aap uit de mouw”

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 

9144 J

 

“Vertrouwenspersoon in de rol van anti-pestcoördinator”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 K

 

"Pesten en ‘anders-zijn"; de rol van de vertrouwenspersoon’ 

 

09-10-2014 tot 09-10-2016

 

9144 L

 

Grenzen ontwikkelen en bewaken; sexueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 M

 

Externe vertrouwenspersonen in het onderwijs “Excellent door de Praktijk! X-factor”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9144 O

 

Jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo "Pedagogisch klimaat"

 

20-01-2016 tot 21-01-2018

 
   

Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam                                                                                                                                           

 

Accreditatieperiode

 

9158 A

 

Jurisprudentie voor vertrouwenspersonen                                                                                        

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 B

 

Psychologie voor vertrouwenspersonen

 

16-10-2014 tot 31-03-2018

 

9158 C

 

Strafrecht en arbeidsrecht

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 D

 

Vertrouwenspersoon als begeleider van klachtonderzoek

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 E

 

Ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9144 F/9158 F

 

“De presentatie van de vertrouwenspersoon”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158 G

 

Organisatiekunde en vertrouwenspersonen

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 

9158 J

 

Werkvloerromantiek: gewenst of ongewenst

 

22-09-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 H

 

“Stress”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 C

 

”Pesten: de groep is het probleem”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158/9144 D

 

"Signaleren en adviseren”

 

22-05-2014 tot 31-03-2018

 

9158 I

 

"Formele kader waarin de vertrouwenspersoon werkt"

 

28-04-2015 tot 31-03-2018

 

9158 K

 

"Seminar Participatiewet en sociale veiligheid"

 

10-12-2015 tot 31-03-2018

 

9158 L

 

Opfriscursus gespreksvoering 

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 M

 

Telefonische hulp door vertrouwenspersonen

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 N

 

Over daders gesproken

 

10-12-2015 tot 31-03-2018

 

9158 O

 

Cyberpesten en andere ongein

 

30-09-2015 tot 31-03-2018

 

9158 P

 

Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon

 

01-02-2016 tot 31-03-2018

 

9158 Q

 

Verlies en rouw op het werk voor de vertrouwenspersoon

 

26-10-2016 tot 31-03-2018

 
       

Bureau van Es RB&B te Amersfoort

 

Accreditatieperiode

 

9298 A

 

Training "actuele ontwikkelingen en verdieping vertrouwenspersoon"

 

04-12-2013 tot 10-12-2017

 

9298 B

 

Vertrouwenspersoon en werkdruk/werkstress

 

01-02-2017 tot 01-02-2019

 
   

Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht

 

Accreditatieperiode

 

9424 A

 

Thema “Juridische aspecten”

 

04-12-2013 tot 01-08-2018

 

9424 D

 

Verdiepingstraining Profileren en presenteren Vertrouwenspersoon

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9424 E

 

Vertrouwenspersoon en begeleiding bij klachtencommissie door ongewenste omgangsvormen

 

31-08-2016 tot 01-08-2018

 

9424 F

 

Vertrouwenspersoon en misbruik van macht door managers

 

10-12-2015 tot 01-08-2018

 

9424 G

 

Ontwikkelingen rondom de rol en taak van de vertrouwenspersoon en casuïstiekbehandeling

 

12-06-2017 tot 01-08-2018

 
   

Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven

 

Accreditatieperiode

 

9772 A

 

Provocatieve gespreksvoering voor vertrouwenspersonen/denkkracht interventies voor vertrouwenspersonen

 

22-05-2014 tot 22-05-2016

 

9772 B

 

Vervolgopleiding vertrouwenspersoon

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

9772 C

 

Training advisering preventie en werkklimaat

 

10-12-2015 tot 10-12-2017

 
   

Centrum Vertrouwenspersonen Plus te Den Haag

 

Accreditatieperiode

 

9775 A

 

De vertrouwenspersoon en minderjarigheid   

 

16-10-2014 tot 05-02-2020

 

9775 B

 

Weerbarstige casuïstiek

 

22-09-2014 tot 05-02-2020

 

9775 C

 

Bemiddelen in klachtafhandeling bij ongewenst gedrag

 

16-07-2015 tot 05-02-2020

 

9775 D

 

Omgaan met cultuurverschillen

 

09-12-2014 tot 05-02-2020

 

9775 F

 

Dieper in op het recht, juridisch kader en de positie van de vertrouwenspersoon

 

26-05-2016 tot 05-02-2020

 

9775 G

 

De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief

 

01-02-2017 tot 05-02-2020

 

9775 H

 

Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek

 

01-04-2017 tot 05-02-2020

 

9775 I

 

Opfrisdag voor vertrouwenspersonen

 

01-04-2017 tot 05-02-2020

 

9775 K

 

De rol van de vertrouwenspersoon bij trauma opvang

 

29-05-2017 tot 05-02-2020

 
   

KracoConsult te Maarn

 

Accreditatieperiode 

 

9817 A

 

Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim

 

22-09-2014 tot 22-09-2016

 
   

Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)

 

Accreditatieperiode

 

9891 A

 

“Vertrouwenswerk in het onderwijs en actuele ontwikkelingen"

 

09-12-2014 tot 01-11-2016

 

9891 B

 

"Vertrouwenswerk en (onderwijs)wetgeving"

 

10-12-2015 tot 01-01-2016

 
   

Governance & Integrity B.V. te Amsterdam

 

Accreditatieperiode

 

10004 A

 

Integriteitkwesties voor vertrouwenspersonen

 

22-09-2014 tot 22-09-2016

 
   

Hubert Consult te Leiden

 

Accreditatieperiode

 

10162 A

 

“De risico’s van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten”

 

09-12-2014 tot 09-12-2016

 

10162 B

 

"Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies"

 

06-06-2016 tot 06-06-2018

 
   

De Vertrouwenspersoon te Heiloo

 

11593A

 

Integriteit voor vertrouwenspersonen OG *dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"

 

10-03-2017 tot 10-03-2020

 
   

Anke Visser Schoolveiligheid te Amsterdam

 

 11744 A

 

"Inspiratiedag voor vertrouwenspersonen"

 

28-02-2017 tot 28-02-2019

 
   

CVPB

 

 11746

 

"Basisopleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen"

 

19-07-2019 tot 19-07-2020