Gastpagina LVV

Het Keurmerkinstituut voert voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (www.lvvv.nl) diverse toetsingen uit. Deze gastpagina op de website van het Keurmerkinstituut belicht de getoetste organisaties.

De inhoud van een gastpagina is aan bepaalde voorwaarden gebonden.

Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen

Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam  
8224

3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"

 
8224 5-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen "Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk"  
Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch  
8226    

3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen VPO

 
8226 

4-daagse (basis)opleiding Vertrouwenspersoon: Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit VPO/VPI

  •  3-daagse basisopleiding Vertrouwenspersoon ongewenste 0mgangsvormen
  •  1-daagse opleiding vertrouwenspersoon integriteit (dit betreft een opleiding in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)
 
     
Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht  
8227 Basiscursus voor vertrouwenspersonen: 4-daagse training Vertrouwenspersonen “een stevige basis”  
     
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht  
8322 Basiscursus vertrouwenspersoon (3 dagen)  
     
Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven  
8565

Basisopleiding vertrouwenspersoon (5 dagen) en Basisopleiding vertrouwenspersoon
“Politie Nederland" (5 dagen)       

(gecertificeerd tot 31-12-2016)                                     

 
     
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  
9423 Basisopleiding vertrouwenspersoon (3 dagen)  
     
Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)  
9776 Basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Nieuwe Stijl" (3 dagen)  
  (Keurmerk ingetrokken per 01-11-2016)  
     
Merlijn Training te Nuland    

11471

3-daagse basiscursus voor vertrouwenspersonen: "Basisopleiding Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenst gedrag"

 
     
De Vertrouwenspersoon te Heiloo  
10703

3- daagse basiscursus: "basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen" 

4- daagse (basis)cursus: "combintie ongewenste omgangsvormen en integriteit":

  • 3-daagse basiscursus vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 
  • 1-daagse cursus vertrouwenspersonen integriteit (dit betreft een cursus in het kader van bij-en nascholing: zie ook onder BNS)
 

Geaccrediteerde Bij- en Nascholing (BNS) voor vertrouwenspersonen

Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon te 's Hertogenbosch   Accreditatieperiode  
9074 A  

Opbouwen samenwerkingsrelatie met leidinggevenden en hen adviseren

 

30-09-2013 tot 31-03-2018

 
9074 B   Vertrouwenspersoon en reorganisatie  

04-12-2013 tot 31-03-2018

 
9074 C   Algemene opfriscursus en verdieping   04-12-2013 tot 31-03-2018  
9074 D   Vertrouwenspersoon en social media   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9074 E  

Vertrouwenspersoon integriteit/ basisopleiding* vertrouwenspersoon integriteit
*dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"

  22-05-2014 tot 31-03-2018  
9074 F   Vertrouwenspersoon en arbeidsconflict   28-04-2015 tot 31-03-2018  
9074 G   Vertrouwenspersoon en jurisprudentie   01-09-2015 tot 31-03-2018  
9074 I   LSD als Hogeschoolwerk   22-12-2015 tot 06-06-2018  
9074 J   Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim   22-09-2014 tot 31-03-2018  
9074 K   Vertrouwenspersoon en omgaan met verlies en rouw   22-07-2016 tot 31-03-2018  
9074 L   Verdieping gespreksvoering   01-04-2017 tot 31-03-2018  
9074 M   Vertrouwenspersoon en presentatie   01-04-2017 tot 31-03-2018  
9074 N   Vertrouwenspersoon en suïcide   01-04-2017 tot 31-03-2018  
   
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen te Utrecht   Accreditatieperiode  
9126 B   Thema bijeenkomst Jurisprudentie   22-05-2014 tot 22-05-2016  
   
Stichting School en Veiligheid/PPSI te Utrecht   Accreditatieperiode  
9144 A   Terugkom dag een stevige basis   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9144 B   Bijeenkomst “Excellent door de Praktijk”   04-12-2013 tot 31-03-2018  
9144 l   “Pesten: van plein tot personeelskamer en “pesten: de aap uit de mouw”   22-05-2014 tot 22-05-2016  
9144 J   “Vertrouwenspersoon in de rol van anti-pestcoördinator”   09-12-2014 tot 09-12-2016  
9144 K   "Pesten en ‘anders-zijn"; de rol van de vertrouwenspersoon’    09-10-2014 tot 09-10-2016  
9144 L   Grenzen ontwikkelen en bewaken; sexueel (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs   09-12-2014 tot 09-12-2016  
9144 M   Externe vertrouwenspersonen in het onderwijs “Excellent door de Praktijk! X-factor”   09-12-2014 tot 09-12-2016  
9144 O   Jaarlijkse conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo "Pedagogisch klimaat"   20-01-2016 tot 21-01-2018  
   
Bezemer Kuiper & Schubad B.V. te Rotterdam                                                                                                                                              Accreditatieperiode  
9158 A   Jurisprudentie voor vertrouwenspersonen                                                                                           30-09-2013 tot 31-03-2018  
9158 B   Psychologie voor vertrouwenspersonen   16-10-2014 tot 31-03-2018  
9158 C   Strafrecht en arbeidsrecht   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9158 D   Vertrouwenspersoon als begeleider van klachtonderzoek   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9158 E   Ongewenste omgangsvormen en arbeidsconflicten   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9144 F/9158 F   “De presentatie van de vertrouwenspersoon”   22-05-2014 tot 31-03-2018  
9158 G   Organisatiekunde en vertrouwenspersonen   30-09-2013 tot 31-03-2018  
9158 J   Werkvloerromantiek: gewenst of ongewenst   22-09-2014 tot 31-03-2018  
9158/9144 H   “Stress”   22-05-2014 tot 31-03-2018  
9158/9144 C   ”Pesten: de groep is het probleem”   22-05-2014 tot 31-03-2018  
9158/9144 D   "Signaleren en adviseren”   22-05-2014 tot 31-03-2018  
9158 I   "Formele kader waarin de vertrouwenspersoon werkt"   28-04-2015 tot 31-03-2018  
9158 K   "Seminar Participatiewet en sociale veiligheid"   10-12-2015 tot 31-03-2018  
9158 L   Opfriscursus gespreksvoering    30-09-2015 tot 31-03-2018  
9158 M   Telefonische hulp door vertrouwenspersonen   30-09-2015 tot 31-03-2018  
9158 N   Over daders gesproken   10-12-2015 tot 31-03-2018  
9158 O   Cyberpesten en andere ongein   30-09-2015 tot 31-03-2018  
9158 P   Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon   01-02-2016 tot 31-03-2018  
9158 Q   Verlies en rouw op het werk voor de vertrouwenspersoon   26-10-2016 tot 31-03-2018  
       
Bureau van Es RB&B te Amersfoort   Accreditatieperiode  
9298 A   Training "actuele ontwikkelingen en verdieping vertrouwenspersoon"   04-12-2013 tot 10-12-2017  
9298 B   Vertrouwenspersoon en werkdruk/werkstress   01-02-2017 tot 01-02-2019  
   
Zorg van de Zaak (v.h. Tinguely Academy /Instituut Werk en Stress B.V.) te Utrecht   Accreditatieperiode  
9424 A   Thema “Juridische aspecten”   04-12-2013 tot 01-08-2018  
9424 D   Verdiepingstraining Profileren en presenteren Vertrouwenspersoon   09-12-2014 tot 09-12-2016  
9424 E   Vertrouwenspersoon en begeleiding bij klachtencommissie door ongewenste omgangsvormen   31-08-2016 tot 01-08-2018  
9424 F   Vertrouwenspersoon en misbruik van macht door managers   10-12-2015 tot 01-08-2018  
   
Vendl Opleiden & Ontwikkelen te Bilthoven   Accreditatieperiode  
9772 A   Provocatieve gespreksvoering voor vertrouwenspersonen/denkkracht interventies voor vertrouwenspersonen   22-05-2014 tot 22-05-2016  
9772 B   Vervolgopleiding vertrouwenspersoon   09-12-2014 tot 09-12-2016  
9772 C   Training advisering preventie en werkklimaat   10-12-2015 tot 10-12-2017  
   
Centrum Vertrouwenspersonen Plus te Den Haag   Accreditatieperiode  
9775 A   De vertrouwenspersoon en minderjarigheid      16-10-2014 tot 05-06-2017  
9775 B   Weerbarstige casuïstiek   22-09-2014 tot 05-06-2017  
9775 C   Bemiddelen in klachtafhandeling bij ongewenst gedrag   16-07-2015 tot 16-07-2017  
9775 D   Omgaan met cultuurverschillen   09-12-2014 tot 05-06-2017  
9775 F   Dieper in op het recht, juridisch kader en de positie van de vertrouwenspersoon   26-05-2016 tot 05-06-2017  
9775 G   De vertrouwenspersoon als adviseur vanuit systemisch perspectief   01-02-2017 tot 05-06-2017  
9775 H  

Een methodische aanpak van ingewikkelde casuïstiek 

  01-04-2017 tot 05-06-2017  
9775 I   Terugkomdag basisopleiding tot vertrouwenspersoon   01-04-2017 tot 05-06-2017  
   
KracoConsult te Maarn   Accreditatieperiode   
9817 A   Wat moet de vertrouwenspersoon weten over (ziekte)verzuim   22-09-2014 tot 22-09-2016  
   
Stichting APS te Utrecht (organisatie heeft activiteiten gestaakt)   Accreditatieperiode  
9891 A   “Vertrouwenswerk in het onderwijs en actuele ontwikkelingen"   09-12-2014 tot 01-11-2016  
9891 B   "Vertrouwenswerk en (onderwijs)wetgeving"   10-12-2015 tot 01-01-2016  
   
Governance & Integrity B.V. te Amsterdam   Accreditatieperiode  
10004 A   Integriteitkwesties voor vertrouwenspersonen   22-09-2014 tot 22-09-2016  
   
Hubert Consult te Leiden   Accreditatieperiode  
10162 A   “De risico’s van (on)gevraagd adviseren en bemoeienissen met arbeidsconflicten”   09-12-2014 tot 09-12-2016  
10162 B   "Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies"   06-06-2016 tot 06-06-2018  
   
De Vertrouwenspersoon te Heiloo  
11593A   Integriteit voor vertrouwenspersonen OG *dit betreft uitsluitend BNS en is in die zin  geen basisopleiding  zoals hierboven is vermeld onder "Goedgekeurde basiscursussen voor vertrouwenspersonen"   10-03-2017 tot 10-03-2020  
           
Anke Visser Schoolveiligheid te Amsterdam  
 11744 A   "Inspiratiedag voor vertrouwenspersonen"   28-02-2017 tot 28-02-2019