Voorwaarden voor Gastpagina's

Inhoud

Elke gastpagina opent met beknopte informatie over het Keurmerkinstituut, incl. een verwijzing naar de homepage www.keurmerk.nl, en de melding dat het gaat om een gastpagina. Dit deel heeft een vast stramien, bepaald door het Keurmerkinstituut. De rest van de gastpagina wordt door de aanbieder ingevuld. Het Keurmerkinstituut verbindt de gastpagina d.m.v. een "hyperlink" met de plaats waar het goedgekeurde object (product, dienst of accommodatie) van de aanbieder staat vermeld.

De gastpagina mag algemene informatie bevatten over het bedrijf van de aanbieder en diens assortiment, en specifieke informatie over de door het Keurmerkinstituut erkende of goedgekeurde objecten (product, dienst of accommodatie). Er mag geen onduidelijkheid bestaan over welke objecten zijn erkend of goedgekeurd. Specifieke informatie over niet erkende of goedgekeurde objecten is niet toegestaan.

Verwijzingen ("hyperlinks") naar andere webpagina's zijn niet toegestaan, behalve naar de homepage van de aanbieder, en naar pagina's binnen de website van het Keurmerkinstituut. Het Keurmerkinstituut kan andere verwijzingen toestaan, mits het gaat om verwijzingen naar onafhankelijke, betrouwbare informatie die logisch verband houdt met de inhoud van de gastpagina, een en ander ter beoordeling van het Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut behoudt zich het recht voor bepaalde teksten of afbeeldingen op de gastpagina te weigeren als deze de belangen van het Keurmerkinstituut kunnen schaden.

Het Keurmerkinstituut is gerechtigd onjuist gebleken, verouderde, of anderszins niet accurate informatie te corrigeren of te verwijderen. Bij een voornemen om hiertoe over te gaan, zal het Keurmerkinstituut de aanbieder ten minste 10 werkdagen in de gelegenheid stellen zelf wijzigingen aan te dragen.

Presentatie en opmaak

De gastpagina moet snel over het Internet zijn te transporteren, en snel kunnen worden geladen door de courante browserprogramma's.