Kwaliteitsregelingen

Het Keurmerkinstituut ondersteunt certificatie- en erkenningsregelingen binnen branches en sectoren met de volgende diensten.

  • Ontwikkeling nieuwe regeling 
  • Uitvoering bestaande regeling (zie volgende paragraaf)
  • Screening bestaande regeling 
  • Studiemiddag kwaliteitsregelingen

Uitvoering van kwaliteitsregelingen

Diverse brancheverenigingen hebben het Keurmerkinstituut ingeschakeld voor de ontwikkeling en/of toetsing van hun certificatie- of erkenningsregeling. Hiertoe zijn/worden adviezen gegeven, en keuringen en inspecties van uiteenlopende producten, diensten en accommodaties uitgevoerd, onder andere voor 

De ervaringen bij de toetsingen worden regelmatig teruggekoppeld naar de eigenaar van de regeling. Voor een enkele regeling wordt ook de administratieve en secretariële ondersteuning verzorgd, zonodig inclusief het beheer van de website.

Het Keurmerkinstituut heeft een eigen keurmerk, en verleent in licentie keurmerken van derden, zoals de Stichting Milieukeur en de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-keurmerk).

Het Keurmerkinstituut beschikt over diverse accreditaties en erkenningen voor uiteenlopende onderwerpen, voor zowel certificatie van managementsystemen als certificatie van producten en diensten.