Digitale toegankelijkheid

Steeds meer informatie wordt via internet verspreid. En steeds meer diensten worden verleend via internet. Helaas is deze informatie in dienstverlening in veel gevallen niet of onvoldoende toegankelijk voor aanzienlijke groepen mensen.

Mensen met een beperking

Mensen die slecht of niet kunnen zien of horen kunnen grote stukken informatie missen op webpagina's, doordat dit niet op een manier wordt aangeboden die voor hen toegankelijk is. Een voorbeeld hiervan is een filmpje waarin gesproken tekst niet beschikbaar is voor mensen met een gehoorbeperking, terwijl mensen met een zichtbeperking de beelden missen.

Regelgeving

Mensen met een beperking moeten gelijk behandeld worden. Steeds meer wordt dit uitgangspunt toegepast op beschikbaarheid van informatie en diensten op internet, op basis van normen en richtlijnen.

Voordelen

Door meer mensen goed te bereiken kan het bereik van aangeboden informatie en diensten flink groeien. Zeker wanneer de dienstverlening gericht is op een doelgroep waarin relatief veel mensen met een beperking kunnen voorkomen. Bovendien wordt een goed toegankelijke website over het algemeen ervaren als duidelijk, begrijpelijk en prettig.

Toetsen van toegankelijkheid

Het Keurmerkinstituut beoordeelt websites op toegankelijkheid. Een quick scan van € 450 (excl. Btw) leidt tot een eenvoudig rapport met verbeterpunten. Ook een volledige inspectie is mogelijk, met het Waarmerk Drempelvrij als kroon op een website die aan alle criteria voldoet. Een beoordeling op maat is ook mogelijk. Bespreek uw wensen met onze deskundige inspecteur.

Vraag direct een toetsing aan

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met verbeteren van uw toegankelijkheid?

Neem contact op