Speeltuininspectie

Veiligheidsinspecties van speelgelegenheden

Het Keurmerkinstituut voert veiligheidsinspecties van speeltoestellen en speelgelegenheden uit gebaseerd op het WAS en de Europese normen EN 1176 aangevuld met de inzichten en interpretaties van diverse vooraanstaande Nederlandse deskundigen en instanties en met eigen ervaringen, zodat u altijd juist en actueel bent geïnformeerd.

Het Keurmerkinstituut heeft eigen inspecteurs en werkt samen met enkele gespecialiseerde inspecteurs die onder de vlag van het Keurmerkinstituut de inspecties uitvoeren; daarbij is het Keurmerkinstituut verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de toegepaste veiligheidscriteria.

De inspecties zijn bedoeld voor gemeenten, speeltuinorganisaties, scholen, kinderopvang, campings, recreatiebedrijven, dierentuinen en overige speeltuinexploitanten. Ook voert het Keurmerkinstituut opleveringsinspecties uit van nieuw ingerichte speelterreinen en net geplaatste speeltoestellen. Deze opleveringsinspecties worden doorgaans uitgevoerd in opdracht van de beheerder.

Inhoud van de inspectie

Een veiligheidsinspectie van een speelgelegenheid bestaat uit de inspectie van de speelplaats, het toestel en de er omheen liggende speelzone. De opdrachtgever ontvangt een overzicht van de geregistreerde tekortkomingen.

Bij de inspectie van het speeltoestel wordt het oorspronkelijke ontwerp van het toestel zelf niet onderzocht, want dat is de verantwoordelijkheid van de producent. Wel gaat het Keurmerkinstituut na in hoeverre het speeltoestel afwijkt van de oorspronkelijke toestand als gevolg van onder meer slijtage, achterstallig onderhoud of vandalisme.

De inspectie van een speelplaats bestaat uit het controleren van de inventaris aan de hand van de beschikbaar gestelde inventarislijsten. Bovendien wordt de speelplaats met de daarop staande speelelementen vastgelegd op foto’s en aan de rapportage toegevoegd.

De inspectie van het toestel bestaat uit het controleren van onder andere stabiliteit, fundaties, alle verbindingen, algemene veiligheidseisen voor de constructie en de situering, hout, metaal, rubberen en/of kunststofdelen, draaiende en/of bewegende delen, ophangingen, kabels, touwen, netten en kettingen.

De inspectie van de speelzone bestaat uit het controleren van onder andere harde en/of gevaarlijke voorwerpen, rubbertegels, bodemmaterialen en de ondergrond.

De inspectie wordt uitgebreid in een overzichtelijke map gerapporteerd. U vindt hierin:

  • de bevindingen (afwijkingen op de criteria) –per speeltoestel;
  • foto’s van de geconstateerde afwijkingen;
  • geactualiseerde inventarislijsten met foto per toestel en één foto van de totale plek;
  • een bundeling van de controlelijsten zoals die per speelplaats worden opgesteld. 

en optioneel:

  • de maatregelen die genomen kunnen worden;
  • een overzicht van te vervangen onderdelen met een bijbehorende kostenindicatie.

Kosten, aandachtspunten

Op de offertepagina vindt u een kostenindicatie voor de veiligheidsinspecties van speelgelegenheden. Hier kunt u ook een nauwkeurige prijsopgave opvragen. Een inspectie wordt in principe binnen een periode van 3 weken na ontvangst van de opdrachtbevestiging en benodigde gegevens uitgevoerd. Als de opdrachtgever eisen stelt aan de uitvoerings- en opleveringstermijn van de inspectie en rapportage kan een spoedtarief worden berekend. Dit wordt van tevoren aangegeven en in de offerte duidelijk vermeld. Iedere opdrachtgever ontvangt een standaardrapportage. Meer exemplaren van het rapport zullen apart worden berekend.

Aandachtspunten voor de opdrachtgever

De opdrachtgever dient te zorgen voor een nauwkeurige opgave van de locaties van de te inspecteren speelplaatsen, dan wel voor begeleiding tijdens de inspectie. De inspecteurs van het Keurmerkinstituut kunnen zich desgewenst legitimeren.

Regelmatig worden onze inspecteurs ingeschakeld bij conflicten tussen inspecteurs en beheerders of na ongevallen. Verzekeraars schakelen het Keurmerkinstituut in om ongevallen te onderzoeken. Wenst u een offerte voor een dergelijk onderzoek neem dan rechtstreeks contact met ons op (079-3637000 of spelen@keurmerk.nl).