Onderzoek zorg en welzijn

Organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang kiezen in toenemende mate hun eigen weg in het vorm geven aan kwaliteit, veiligheid en het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit past bij de huidige ontwikkeling naar diversiteit en flexibiliteit van de dienstverlening, die onder andere gepaard gaat met

 • alternatieve systemen voor kwaliteitsborging, zoals Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 'Beelden van kwaliteit'
 • nieuwe organisatiemodellen, zoals zelfsturing en zelforganisatie
 • cultuurverandering, zoals de overgang van regels + controle naar cultuur + vertrouwen

Het Keurmerkinstituut onderzoekt de kwaliteit, veiligheid, privacy, efficiency (o.a. lean management), mvo-prestaties, en andere aspecten die van belang zijn voor een gezonde bedrijfsvoering en het het voldoen aan wet- en regelgeving. Het onderzoek kan verschillende vormen aannemen, zoals

 • toetsing op basis van (sectorale) kwaliteitskaders, desgewenst met verklaring/certificaat van implementatie
 • deelname aan externe visitatieteams in het kader van kwaliteitskaders
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA, voorheen PIA), oftewel Gegevenseffectbeoordeling conform de nieuwe privacy-wetgeving Algemene Verordening Gegevensbeschermin (AVG / GDPR)
 • nulmeting of pre-audit voorafgaand aan een kwaliteits- of certificatietraject
 • quick scan of gap-analyse van uw informatiebeveiliging/privacybescherming (ISO 27001, NEN 7510)
 • quick scan of gap-analyse van uw risico-management op basis van ISO 31000
 • analyse van factoren die lean management of zelfsturing belemmeren
 • toetsing van fusie/reorganisatieplannen aan interne doelen of externe normen

We voeren deze onderzoeken ook uit bij de ketenpartners van aanbieders in zorg en welzijn, zoals wijkteams, gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Informeer naar de mogelijkheden via 079 363 700 of zorgwelzijn@keurmerk.nl, of vraag een vrijblijvende offerte aan voor een van de bovengenoemde onderzoeken. Raadpleeg ook ons aanbod in certificatie en opleidingen.

Waarom het Keurmerkinstituut?

Het Keurmerkinstituut heeft sinds 1999 honderden organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang onderzocht op aspecten van kwaliteit, veiligheid, privacy, efficiency etc. Daardoor zijn onze onderzoekers uitstekend bekend met het werkveld, en komen ze snel tot de kern. We beginnen niet met een vooronderzoek om uit te vinden wat u zelf al weet, maar gaan uit van de informatie die u aanlevert. En we komen niet binnen met een eigen model van de ideale organisatie, maar gaan op zoek naar knelpunten die uw doelen in de weg staan. We zijn gericht op meerwaarde voor de eindgebruiker, dat is de klant van onze opdrachtgever. Regels en registraties zijn nodig, maar moeten de professionals ondersteunen - niet hinderen.

Het Keurmerkinstituut als onderzoekinstelling staat voor:

 • een heldere offerte zonder verborgen kosten, met een concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding
 • een flexibele aanpak van het onderzoek, afgestemd op uw wensen en omstandigheden
 • een selecte groep ervaren onderzoekers, die een ontspannen sfeer weten te creĆ«ren
 • onderzoek dat uitgaat van uw organisatie, niet van een theoretisch model
 • nadruk op de feitelijke gang van zaken, niet op de papieren organisatie
 • compensatie CO2-uitstoot van de gereisde kilometers (zie ons MVO-beleid).