Hoveniers & certificering speeltoestellen

Geschreven door Jeroen Bos in Spelen, 12 februari 2015

Hoveniersbedrijven richten zich naast de bekende groenwerkzaamheden steeds vaker op het inrichten van (natuurlijke) speelterreinen en het plaatsen van speeltoestellen. Met hun vakkennis en ervaring is het ontwerpen & plaatsen van toestellen en de aanleg van valdempende ondergronden een logische stap.

Bij scholen, kinderdagverblijven en ook in de openbare ruimte is een ontwikkeling gaande dat hoveniers steeds vaker betrokken zijn bij de plaatsing van uiteenlopende soorten speeltoestellen. Diverse leveranciers hebben zelfs plaatsingscontracten met hoveniersbedrijven afgesloten.
Innovatieve hedendaagse hoveniersbedrijven ontwerpen en plaatsen zelf speeltoestellen zoals stapstammen, liggende en staande klimbomen, kruiptunnels, evenwichtsbalken, speelboomhutten, buitenklasruimtes. Dit is slechts een greep uit het ruime aanbod. Bijna al deze toestellen vallen onder het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en dienen voor ingebruikname gecertificeerd te zijn. De hovenier is verplicht de gestelde regels en eisen te hanteren en diverse documenten op te stellen om het wettelijk verplichte certificaat te verkrijgen.

Standaardisatie certificatie speeltoestellen levert grote tijdwinst op

Hoek Hoveniers besteedt het certificeren uit aan het Keurmerkinstituut. Na wat aftasten in de aanloopfase, hebben beide bedrijven een effectieve manier van samenwerken gevonden. Het Keurmerkinstituut en Hoek Hoveniers onderschrijven daarbij elkaars sterke kanten binnen het proces van keuren en certificeren; een win-win situatie.

Hoek Hoveniers maakt en plaatst natuurlijke speeltoestellen van uiteenlopende omvang. Om de certificeringskosten laag te houden, dient het voorafgaande keuringsproces zo efficiënt mogelijk te worden doorlopen. Een uitdaging gelet op de hoeveelheid aan gegevens die het WAS vraagt (zie kader).

Omdat veel speeltoestellen overeenkomsten hebben (op eenzelfde wijze worden gefundeerd en de dossiers gelijke onderhoudsinstructies, logboeken en andere gegevens bevatten), kunnen dossiers voor het overgrote deel gestandaardiseerd worden. Deze standaardisatie levert grote tijdswinst op.

Ook bij het plaatsen van de speeltoestellen kan tijd bespaard worden. De certificerende instantie beoordeelt of de toestellen voldoen aan de gestelde WAS-eisen (aan de hand van de Europese normen EN1176). Belangrijk is dat de hovenier kennis van deze norm heeft.
Enkele aandachtspunten bij het plaatsen:

  • Houd de minimaal benodigde valzone aan;
  • Breng het typeplaatje aan (naam toestel, leverancier en bouwjaar);
  • Verwijder splinters en andere onregelmatigheden;
  • Pas de juiste valdempende ondergrond toe.

Binnen de samenwerking tussen Hoek Hoveniers en het Keurmerkinstituut is gebleken dat het loont om duidelijke afspraken te maken, het dossier te standaardiseren en medewerkers goed te instrueren en op te leiden. Een volgende stap is vaak geplaatste toestellen in serie te certificeren.

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Jeroen Bos

Docent / Inspecteur Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen

Coronavirus (COVID-19) update - klik hier voor meer informatie