Certificaten serietoestellen EN1176:2008 ongeldig

Spelen, 6 december 2018

Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen schrijft voor dat in serie gecertificeerde speeltoestellen aan een AKI moeten worden voorgelegd als de normen waarmee de keuring heeft plaatsgevonden zijn herzien. Deze voorlegging moet binnen een jaar na publicatie gebeuren. De nieuwe versie van EN1176 is in november 2017 gepubliceerd. Dat houdt in dat speeltoestellen inmiddels moeten zijn voorgelegd. Althans, als de fabrikant deze wil kunnen blijven leveren. Er zijn stevige consequenties voor leveranciers die nog geen bewijs van voldoen hebben.

Als een speeltoestel is gecertificeerd volgens NEN-EN1176:2008 (of een eerdere versie) moet gecontroleerd zijn of de nieuwe norm NEN-EN1176:2017 consequenties heeft voor het ontwerp. Dit mag in eerste instantie door de fabrikant zelf beoordeeld worden, maar het definitieve oordeel geeft de AKI. Het Keurmerkinstituut geeft certificaten af van deze herbeoordeelde serietoestellen. Als een fabrikant niet kan aantonen dat zijn toestellen voldoen aan de meest recente norm mogen deze toestellen niet meer verhandeld worden. Let er daarom bij aanschaf van een nieuw toestel op dat er een certificaat bij zit met de vermelding NEN-EN1176:2017. Omdat volgend jaar de herziene norm voor luchtkussens (EN14960) zal worden gepubliceerd is te verwachten dat ook hier vele herkeuringen uitgevoerd zullen moeten worden. Heeft u vragen over deze hercertificatie, neem dan contact op met het Keurmerkinstituut www.keurmerk.nl

Terug naar overzicht

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen