Certificaten serietoestellen EN1176:2008 ongeldig

Spelen, 6 december 2018

Het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen schrijft voor dat in serie gecertificeerde speeltoestellen aan een AKI moeten worden voorgelegd als de normen waarmee de keuring heeft plaatsgevonden zijn herzien. Deze voorlegging moet binnen een jaar na publicatie gebeuren. De nieuwe versie van EN1176 is in november 2017 gepubliceerd. Dat houdt in dat speeltoestellen inmiddels moeten zijn voorgelegd. Althans, als de fabrikant deze wil kunnen blijven leveren. Er zijn stevige consequenties voor leveranciers die nog geen bewijs van voldoen hebben.

Als een speeltoestel is gecertificeerd volgens NEN-EN1176:2008 (of een eerdere versie) moet gecontroleerd zijn of de nieuwe norm NEN-EN1176:2017 consequenties heeft voor het ontwerp. Dit mag in eerste instantie door de fabrikant zelf beoordeeld worden, maar het definitieve oordeel geeft de AKI. Het Keurmerkinstituut geeft certificaten af van deze herbeoordeelde serietoestellen. Als een fabrikant niet kan aantonen dat zijn toestellen voldoen aan de meest recente norm mogen deze toestellen niet meer verhandeld worden. Let er daarom bij aanschaf van een nieuw toestel op dat er een certificaat bij zit met de vermelding NEN-EN1176:2017. Omdat volgend jaar de herziene norm voor luchtkussens (EN14960) zal worden gepubliceerd is te verwachten dat ook hier vele herkeuringen uitgevoerd zullen moeten worden. Heeft u vragen over deze hercertificatie, neem dan contact op met het Keurmerkinstituut www.keurmerk.nl

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen