Kleine draaitoestellen onder EN1176-5

Spelen, 26 februari 2018

De Europese normcommissie heeft een voorstel goedgekeurd om de scope van norm voor draaitoestellen (EN1176-5) aan te passen. In de scope van een norm staat welke toestellen daar specifiek onder vallen. Onder de nieuwe norm zullen ook kleine draaischijfjes vallen die een diameter hebben kleiner dan 50 cm. Tot op heden vallen deze buiten de scope van deel 5 en worden kleine draaitoestellen beoordeeld volgens NEN-EN1176-1. Wat houdt deze verandering in?

De verwachting is dat NEN-EN1176-5 in 2019 gepubliceerd zal worden. Dat houdt dus in dat vanaf dat moment dit normdeel ook voor de kleine draaitoestellen met een diameter minder dan 50 cm zal gelden. In serie gecertificeerde draaischijfjes moeten dan opnieuw binnen een jaar beoordeeld en gecertificeerd worden. Mogelijk heeft de verschuiving van de toestellen van deel 1 naar deel 5 gevolgen voor de grootte van de toegestane valruimte. Het Keurmerkinstituut adviseert fabrikanten tijdig met deze hercertificatie te starten.

Als u meer wilt weten over de veranderingen in de nieuwe Europese normen, volg dan de Training nieuwe normen EN1176. Voor meer informatie zie de site van het Keurmerkinstituut

Terug naar overzicht

Referenties

De opleiding was heel leerzaam en werd zeer professioneel gegeven door de docent. Ook was het uiterst fijn dat de opleiding op locatie gegeven werd zodat we de theorie in de praktijk konden brengen.

M. van Lieshout over Studieochtend veiligheid en toezicht

Keurmerkinstituut: als je niet met veiligheid wilt spelen