Kleine draaitoestellen onder EN1176-5

Spelen, 26 februari 2018

De Europese normcommissie heeft een voorstel goedgekeurd om de scope van norm voor draaitoestellen (EN1176-5) aan te passen. In de scope van een norm staat welke toestellen daar specifiek onder vallen. Onder de nieuwe norm zullen ook kleine draaischijfjes vallen die een diameter hebben kleiner dan 50 cm. Tot op heden vallen deze buiten de scope van deel 5 en worden kleine draaitoestellen beoordeeld volgens NEN-EN1176-1. Wat houdt deze verandering in?

De verwachting is dat NEN-EN1176-5 in 2019 gepubliceerd zal worden. Dat houdt dus in dat vanaf dat moment dit normdeel ook voor de kleine draaitoestellen met een diameter minder dan 50 cm zal gelden. In serie gecertificeerde draaischijfjes moeten dan opnieuw binnen een jaar beoordeeld en gecertificeerd worden. Mogelijk heeft de verschuiving van de toestellen van deel 1 naar deel 5 gevolgen voor de grootte van de toegestane valruimte. Het Keurmerkinstituut adviseert fabrikanten tijdig met deze hercertificatie te starten.

Als u meer wilt weten over de veranderingen in de nieuwe Europese normen, volg dan de Training nieuwe normen EN1176. Voor meer informatie zie de site van het Keurmerkinstituut

Terug naar overzicht

Referenties

"Het Keurmerkinstituut; vakkundig, nauwkeurig en komen altijd hun afspraken na. Alles wat je wenst van een goede AKI!"

SkateOn over Certificatie van speeltoestellen

"Wij werken graag samen met het Keurmerkinstituut. Onze waterglijbanen en waterspeeltoestellen worden deskundig én onafhankelijk beoordeeld. Hun flexibiliteit en snelheid is geweldig."

Van Egdom over Certificatie van waterglijbanen

"De samenwerking met het Keurmerkinstituut is zéér prettig. De zeer flexibele houding, zoals begrip voor het feit dat projectplanningen dagelijks kunnen wijzigen, zorgt samen met de proactieve houding, dat wij graag het Keurmerkinstituut vragen onze waterattracties te certificeren."

Watergames & More over Certificatie van speeltoestellen

"IJreka heeft vaak complexe projecten die snel gecertificeerd moeten worden. We hebben ervaren dat het Keurmerkinstituut ondanks de vaak zeer korte doorlooptijd voor certificatie de kwaliteit niet uit het oog verliest. Prettig een keurder te kennen die meedenkt met de klant."

IJreka over Certificatie van speeltoestellen

"Wij hebben het Keurmerkinstituut leren kennen als een betrouwbare deskundige partner die ons voorziet van een gedegen advies ten aanzien van onze certificeringen"

EIBE Benelux B.V. over Certificatie van speeltoestellen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Onderwerpen

Keurmerkinstituut: voor certificatie, inspectie, onderzoek en trainingen